Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 200. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem...

(8.10.2015) - Zastupitelé schválili jednotnou daň z nemovitosti pro celé území města

Podle nové Obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitosti, budou obyvatelé města Bíliny platit tuto daň na celém území města stejně. Zastupitelé schválili místní koeficient k výpočtu dani z nemovitosti ve výši 2. Vyhláška začne platit od 1. 1. 2016 v souladu se změnami v zákoně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Podle finančního odboru se k těmto změnám přistoupilo z toho důvodu, že původní vyhláška z roku 2008 již není v souladu se zákonem o dani z nemovitých věcí.

(07.10.2015) Omezení provozu Hornické nemocnice s poliklinikou - 14.10.2015

Dovolujeme si Vás informovat, že ve středu 14.10.2015 bude v celém objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, v době od 11:00 do 15:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Provoz nemocnice bude proto v uvedených hodinách omezen.

 

 

 

(7.9.2015) - Zelená hala je otevřená

Víceúčelová sportovní hala se tak oficiálně od 2. 10. 2015 stala místem pro sportovní kluby, amatérské spolky nebo jednotlivce. Hala je primárně určená pro mimoškolní sportovní aktivity jako je tenis, házená, volejbal, futsal, nohejbal, badminton a další sporty. Po rekonstrukci se v hale rozšířila plocha o šest metrů, do hlediště si pohodlně sedne 111 diváků, k dispozici jsou tři samostatné šatny a jedna pro rozhodčí, které jsou vybavené kompletním hygienickým zázemím. Objednávky se přijímají na www.sportbilina.cz v sekci Zelená hala, kde jsou podrobné informace ohledně otevírací doby a sportovního nářadí.

(29.9.2015) - Podpora sociálních služeb pro město Bílina

V loňském roce odbor sociálních věcí a zdravotnictví podal žádost z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ pro Pečovatelskou službu Bílina ve výši 1,258 tis. Kč. Ve druhém čtvrtletí roku 2015 byla mezi městem Bílina a Ústeckým krajem podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 929 tis. Kč, ale po připomínkovém řízení mezi MF a MPSV došlo k dofinancování sociálních služeb na rok 2015. Na zářijovém zasedání krajského zastupitelstva došlo ke schválení konkrétních částek pro jednotlivé poskytovatele v Ústeckém kraji. Pro pečovatelskou službu města Bíliny byla schválena částka ve výši 311 tis. Kč, tzn., že město Bílina obdrží dotaci v celkové výši 1,240 tis. Kč.

(21.9.2015) - Přerušení dodávek pitné vody v ul. Komenského a Zámecká

Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu rekonstrukce vodovodu dojde dnes (21.09.) od 13:00 do 16:00 hodin k dočasnému přerušení dodávek pitné vody v ulici Komenského a Zámecká.

(17.9.2015) - Omezení provozu na Mírovém náměstí

Upozorňujeme řidiče a občany, že provoz na Mírovém náměstí v Bílině je z důvodu výkopových prací omezen. Žádáme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní značení. Pokud není Vaše cesta na náměstí nezbytně nutná, prosíme Vás, abyste zvolili jinou cestu. Velice Vám děkujeme za pochopení.

 

Nadpis Zveřejněno od Termín podání
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Bílina 06.10.2015 19.10.2015
Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 - "Dům s pečovatelskou službou" (DPS) 16.09.2015 29.09.2015
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny 07.09.2015 18.09.2015
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny 07.09.2015 18.09.2015
Rekonstrukce vzduchotechniky malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Oprava podlahy malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Operativní leasing automobilů 01.07.2015 13.07.2015
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 08.12.2014 19.12.2014
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy cestovních dokladů 05.11.2014 14.11.2014
Oprava výtahu v městském bytovém domě Tyršova 320, Bílina včetně zpracování projektové dokumentace 14.08.2014 25.08.2014
Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014
Odvětrání pouze velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014
Odvětrání velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 08.07.2014 18.07.2014
Výměna podlahy velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 08.07.2014 18.07.2014
Odstranění havarijního stavu hotelu U Lva v Bílině 07.07.2014 17.07.2014
Zemní práce prováděné při realizaci oprav veřejného osvětlení v ulicích Opletalova a Fügnerova v Bílině a chodník v ul. Fügnerova 29.05.2014 09.06.2014
Generální oprava hlavního výtahu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 22.05.2014 02.06.2014
Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 20.05.2014 30.05.2014
Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 20.05.2014 30.05.2014
Výkon technického dozoru stavebníka pro akci "Přístavba a rekonstrukce Zelelné haly v Bílině" 29.04.2014 09.05.2014
Odstranění havarijního stavu hotelu U Lva v Bílině 24.04.2014 05.05.2014
Oprava terasy a navazujících konstrukcí Mírové Náměstí 94/23, Bílina 20.03.2014 31.03.2014
Rekonstrukce bazénové vany koupaliště na Kyselce ve městě Bílina 20.03.2014 31.03.2014
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy evidence řidičů a evidence vozidel (ve společném stroji) 20.03.2014 31.03.2014
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2014 28.02.2014 10.03.2014
Projekt ordinací všeobecných praktických lékařů I.NP budovy B v HNsP Bílina - 1. a 2. etapa 13.02.2014 24.02.2014
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2014 13.02.2014 24.02.2014
Oprava umělého povrchu LA Kyselka 13.02.2014 24.02.2014
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 08.11.2013 18.11.2013
Parkoviště u HNsP v Bílině 17.10.2013 29.10.2013
Hřbitov Bílina - obnova zeleně 13.08.2013 03.09.2013
Přístavba osobního výtahu k radnici v Bílině 01.08.2013 12.08.2013
Radnice - úprava otopné soustavy 30.05.2013 10.06.2013
Osobní automobil 18.04.2013 29.04.2013
ZŠ Lidická - sanace tělocvičny 09.04.2013 23.04.2013
Oprava hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka 09.04.2013 23.04.2013
Diskové pole - síťové úložiště 05.04.2013 19.04.2013
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2013 12.03.2013 21.03.2013
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2013 12.03.2013 21.03.2013
Přístavba výtahu k Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině p.p.č. 427/1 v k.ú. Bílina 01.02.2013 15.02.2013
Venkovní rampa a stavební úpravy přístupu u LDN A 01.02.2013 15.02.2013
Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizce dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění truhlářských prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění topenářských prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Umístění psů a koček odchycených na území města Bílina v útulku 05.11.2012 14.11.2012
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 05.11.2012 14.11.2012
Generální oprava veřejného osvětlení - lokalita Důlní v Bílině 12.04.2012 23.04.2012
Sanitární kontejner - 2 ks 29.03.2012 10.04.2012
Oprava a údržba objektu Minigolfu - I. etapa - Bílina 29.03.2012 10.04.2012
Oprava silnice ulice Wolkerova 29.03.2012 10.04.2012
Oprava silnice k letnímu kinu v Bílině na Kyselce 29.03.2012 10.04.2012
Oprava veřejného osvětlení v areálu HNsP - Bílina 15.03.2012 26.03.2012
Oprava a úprava hygienického zázemí, Komenského ul., Bílina 15.03.2012 26.03.2012
ZŠ Aléská - výměna dlažby mezi pavilony 15.03.2012 26.03.2012
Obnovení fasádního pláště objektu č.p. 73 - Mírové náměstí, Bílina 15.03.2012 26.03.2012
Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Bílina včetně podkladů 01.03.2012 12.03.2012
Oprava chodníku ul. Alšova - pravá strana 01.03.2012 15.03.2012
Tři osobní užitkové automobily 01.03.2012 12.03.2012
Lávka k hřišti s umělým povrchem 01.03.2012 12.03.2012
Asistent pro terénní kontakt na rok 2012 30.01.2012 13.02.2012
Užitkový vůz dodávkového typu 26.01.2012 06.02.2012
Osobní automobil 26.01.2012 06.02.2012
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2012 26.01.2012 06.02.2012
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2012 26.01.2012 06.02.2012
Provádění malířských a lakýrnických prací 17.01.2012 26.01.2012
Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové a exteriérové části přestavby objektu Bašty na Bílinské muzeum 06.12.2011 15.12.2011
Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové části přestavby objektu Inhalatoria na expoziční výstavní objekt včetně obnovení provozu zřídla 06.12.2011 15.12.2011
Dodávka užitkového vozidla 08.11.2011 21.11.2011
Výměna oken v ul. Seifertova č.p. 105 - Bílina 27.10.2011 07.11.2011
Provádění vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění kominických prací včetně pravidelných revizí dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění truhlářských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění topenářských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Povádění podlahářských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizce dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 27.10.2011 15.11.2011
Dodání VoIP telefonní ústředny včetně telefonních přístrojů 29.09.2011 10.10.2011
Oprava ulice kpt.Jaroše v k.ú. Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Oprava opěrných zdí - ZŠ Lidická, Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Přechod Bezovka, Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Parkoviště osobních aut na p.p.č. 1727/25 v ulici Kapitána Jaroše v Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Parkoviště Za Chlumem za bl. 1, naproti ZŠ 22.09.2011 03.10.2011
Parkoviště POŠTA, Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Parkoviště osobních aut na p.p.č. 380/55 v ulici Jižní (Mírové) v Bílině - Újezd 22.09.2011 03.10.2011
Komunikace pro pěší Za Chlumem (ke garážím Východní), Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Zpracování PD pro stavební povolení na kompletní rekonstrukci Teplické ulice v Bílině, včetně inženýrské činnosti potřebné pro stavební povolení 22.09.2011 11.10.2011
Umístění psů a koček odchycených na území města Bílina v útulku 22.09.2011 03.10.2011
Zpracování tří územních studií pro rozvojové lokality města Bílina 08.09.2011 19.09.2011
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Bílina v režimu veřejné linkové dopravy 22.07.2011 13.09.2011