Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 200. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem...

(29.6.2015) - K popelnicím objemný odpad nepatří

Bílina se i přes určité zlepšení oproti minulým rokům stále potýká s problematikou odkládání objemného odpadu k popelnicím. Kontejnerová (popelnicová) stání nejsou určena k odkládání objemného odpadu, jako jsou například části nábytku, nefunkční domácí spotřebiče a elektronika či materiál zbylý po rekonstrukci bytu nebo domu. Takový odpad je možno ukládat na sběrný dvůr, který je občanům k dispozici denně. Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa je posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku, za který lze uložit na místě dle § 47, zákona č. 200/1990 Sb. blokovou pokutu do výše 1000 Kč. V případě, že přestupek bude řešit správní orgán, může být pachatel sankcionován pokutou až do výše 50 000 Kč. Městská policie se nyní v letních měsících více, kdy k tomuto jevu dochází nejčastěji, zaměřuje na původce, kteří ve většině případů vědí, že se dopouštějí přestupku, a proto vynášejí odpad hlavně v noční době pod rouškou tmy. Pro strážníky jsou v takových případech velmi důležití všímaví sousedé, kterým není lhostejné, jak okolí jejich bydliště vypadá.

(23.6.2015) - Nové reportáže na web TV Bílina

Na webové televizi města Bílina web TV na vás čeká nová reportáž. Pojďme společně zjistit, jaké nové možnosti mají návštěvníci HNsP Bílina. Dozvíte se, že nové posilovací stroje nejsou určeny pouze pro klienty nemocnice, ale i návštěvníky a zejména děti. Nechybí ani reportáž ze slavnostního šerpování předškoláků z MŠ Čapkova, které proběhlo v obřadní síni MěÚ Bílina. Uslyšíte rozhovory s ředitelkou školky Lenkou Zlatohlávkovou a dětem vše nejlepší přišel popřát i starosta města Oldřich Bubeníček. Podívat se na nové reportáže můžete na stránkách města Bílina s odkazem: https://www.youtube.com/user/mubilina.

(23.6.2015) - Mimořádný úspěch bílinského recitátora Ondřeje Kvěcha

Velkého úspěchu dosáhl v polovině června mladý recitátor z Bíliny Ondřej Kvěch. Získal cenu poroty v 1. kategorii 58. Wolkrova Prostějova. Ondřej se na celostátní přehlídku nejlepších recitátorů v ČR nominoval v březnu, kdy zvítězil v krajském kole soutěže, která proběhla v Lounech. Ocenění obdržel za interpretaci humorného textu od C.D.Payne/Tamara Váňová: Mladík v odboji. Ondřej se recitaci věnuje od 1. třídy a v minulosti se zúčastnil i celostátní přehlídky Dětské scény sólových recitátorů ve Svitavách. Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice.

(22.6.2015) - Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2015 je 30. 6. 2015. Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině. Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města: 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, konstantní symbol: 0558, specifický symbol: rodné číslo plátce. Poplatek na rok 2015 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok, (t.j.250,- Kč/osoba/pololetí). Od poplatku na rok 2015 jsou osvobozené děti narozené v roce 2015.

(22.6.2015) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

Nové číslo Bílinského zpravodaje seženete v těchto dnech na novinových stáncích. Připravena je pro Vás reportáž z natáčení České televize v Bílině. V seriálu Já Mattoni si zahraje i mnoho obyvatel Bíliny. Nechybí ani články o aktuálních novinkách ve městě, jako je například dokončení parkoviště či výstavba nového multifunkčního hřiště. Dozvíte se i o tom, že město Bílina má své oficiální stránky na facebooku. Nechybí informace o dění v kultuře ve městě a také ve sportu. To vše a mnoho dalšího v novém čísle Bílinského zpravodaje.

(17.6.2015) - Šerpování předškoláků na MěÚ Bílina

Obřadní síň MěÚ Bílina byla v úterý 16. června odpoledne svědkem slavnostního šerpování předškoláků z MŠ Čapkova Bílina. Popřát mnoho úspěchů před prvním školní rokem přišel dětem i starosta města Bílina Oldřich Bubeníček. "Chtěl bych všem dětem popřát a zároveň vzkázat, aby se jim po prázdninách ve škole líbilo, nalezly tam dobrý kolektiv a hlavně nezapomněly, že jsou Bíliňáci," sdělil starosta města Oldřich Bubeníček. Celkem se slavnostního aktu zúčastnilo 35 dětí, kterým mnoho úspěchů popřál i celý pedagogický sbor MŠ Čapkova.