Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 200. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem...

(18.11.2015) - Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti za II.pololetí je 30.11.2015.

Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet

19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol : rodné číslo plátce.

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957,  417 810 827 nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz.

Poplatek na rok 2015 je stanoven ve výši 500 Kč na osobu a rok,(t.j.250 Kč/osoba/pololetí).

Od poplatku na rok 2015 jsou osvobozeny děti narozené v roce 2015.

(13.11.2015) Pro Bílinský zpravodaj nemusíte do trafiky

Den otevřených dveří na poliklinice, obnova zeleně v mateřských školách, změny městském hřbitově nebo informace o novém stolním kalendáři, které vydává město Bílina. To je jen zlomek informací, které jsou v nové podobě Bílinského zpravodaje. Ten najdou obyvatelé Bíliny ve schránkách v sobotu.


 

(11.11.2015) Výběrové řízení

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník/ pracovnice na dobu určitou a dále na pozici terénní pracovník/pracovnice na dobu neurčitou. Bližší informace lze získat na úřední desce MěÚ Bílina či u vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (č.t. 417 810 910).

Terénní pracovník

Pracovník pro cílové skupiny II

(10.11.2015) Volejte na městský úřad levněji

Na Městský úřad v Bílině můžete od nynějška volat z vašich mobilních telefonů levněji, a to přes mobilní bránu. Kromě stávajících telefonních čísel 417 810 + číslo klapky, můžete využít mobilní číslo 727 605 + číslo klapky příslušného zaměstnance. Na ústřednu městského úřadu se tak dovoláte jak vytočením čísla 417 810 811, tak čísla 727 605 811. Kompletní telefonní seznam naleznete zde http://bilina.cz/urad/telefonni-seznam.

(2.11.2015) - Pavilon s tělocvičnou na Teplickém předměstí uzavřen

Jeden z posledních pavilonů bývalé základní školy na Teplickém předměstí, kde ještě v minulém měsíci byla v provozu tělocvična, město prodalo. Od 1. listopadu 2015 je tak celý pavilon z technických důvodů uzavřen. Sportovní kluby, které tělocvičnu využívaly, si již zajistily tréninkové prostory jinde. Mají nově možnost trénovat v Zelené hale vedle plavecké haly nebo využít tělocvičny základních škol.

(27.10.2015) Přerušení dodávky pitné vody na Teplickém Předměstí

Z důvodu havárie na vodovodním řadu bude 29.10.2015 od 8 do 13 hodin přerušena dodávka pitné vody v těchto ulicích: Teplická (od Studentské do Chudeřic), Studentská, Čsl. armády, Vojanova, Husova, Dvořákova, Jiřího z Poděbrad, E. Krásnohorské, Východní, Havlíčkova, Dukelská, Jakoubkova, Havířská, Vítězná, Náměstí Chudeřice, sídl. SHD, Dukelská, Radovesická.

 

 

Nadpis Zveřejněno od Termín podání
Oprava havarijního stavu pěší a pojezdové komunikace/chodníku v lokalitě Teplické předměstí/8Havířská, bezbariérový přístup k Domu s pečovatelskou službou Bílina 04.11.2015 16.11.2015
Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem ulice Litoměřická 04.11.2015 16.11.2015
Oprava havarijního stavu pěší komunikace/chodníku v lokalitě PPII - ulice Mírová a Tylova 04.11.2015 16.11.2015
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 04.11.2015 16.11.2015
Provádění topenářských prací 04.11.2015 16.11.2015
Provádění vodoinstalačních prací 04.11.2015 16.11.2015
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních 04.11.2015 16.11.2015
Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních 04.11.2015 16.11.2015
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Bílina 06.10.2015 19.10.2015
Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 - "Dům s pečovatelskou službou" (DPS) 16.09.2015 29.09.2015
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny 07.09.2015 18.09.2015
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny 07.09.2015 18.09.2015
Rekonstrukce vzduchotechniky malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Oprava podlahy malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Operativní leasing automobilů 01.07.2015 13.07.2015
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 08.12.2014 19.12.2014
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy cestovních dokladů 05.11.2014 14.11.2014
Oprava výtahu v městském bytovém domě Tyršova 320, Bílina včetně zpracování projektové dokumentace 14.08.2014 25.08.2014
Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014
Odvětrání pouze velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014
Odvětrání velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 08.07.2014 18.07.2014
Výměna podlahy velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 08.07.2014 18.07.2014
Odstranění havarijního stavu hotelu U Lva v Bílině 07.07.2014 17.07.2014
Zemní práce prováděné při realizaci oprav veřejného osvětlení v ulicích Opletalova a Fügnerova v Bílině a chodník v ul. Fügnerova 29.05.2014 09.06.2014
Generální oprava hlavního výtahu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 22.05.2014 02.06.2014
Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 20.05.2014 30.05.2014
Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 20.05.2014 30.05.2014
Výkon technického dozoru stavebníka pro akci "Přístavba a rekonstrukce Zelelné haly v Bílině" 29.04.2014 09.05.2014
Odstranění havarijního stavu hotelu U Lva v Bílině 24.04.2014 05.05.2014
Oprava terasy a navazujících konstrukcí Mírové Náměstí 94/23, Bílina 20.03.2014 31.03.2014
Rekonstrukce bazénové vany koupaliště na Kyselce ve městě Bílina 20.03.2014 31.03.2014
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy evidence řidičů a evidence vozidel (ve společném stroji) 20.03.2014 31.03.2014
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2014 28.02.2014 10.03.2014
Projekt ordinací všeobecných praktických lékařů I.NP budovy B v HNsP Bílina - 1. a 2. etapa 13.02.2014 24.02.2014
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2014 13.02.2014 24.02.2014
Oprava umělého povrchu LA Kyselka 13.02.2014 24.02.2014
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 08.11.2013 18.11.2013
Parkoviště u HNsP v Bílině 17.10.2013 29.10.2013
Hřbitov Bílina - obnova zeleně 13.08.2013 03.09.2013
Přístavba osobního výtahu k radnici v Bílině 01.08.2013 12.08.2013