Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 200. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem...

Nadpis Zveřejněno od Termín podání
Multifunkční venkovní plochy v MŠ Aléská, Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Dodávka a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Přístavba společenského multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou (DsPS) 21.06.2016 07.07.2016
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 02.06.2016 15.06.2016
Rekonstrukce kuchyňského zařízení a přilehlých prostor v MŠ Za Chlumem, Bílina 02.06.2016 15.06.2016
ZŠ - Aléská - oprava dlažby na chodbách 1. NP - u učeben prvního stupně 11.05.2016 01.06.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektů plavecké haly - objekt "B" (občerstvení, sauna) 27.04.2016 10.05.2016
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 26.04.2016 09.05.2016
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví - Stavební úpravy interiéru objektu 26.04.2016 09.05.2016
Dodávka a montáž sezónní přetlakové haly na dva tenisové antukové kurty Bílina - Kyselka 21.04.2016 04.05.2016
Revitalizace kuchyňského zařízení v MŠ Čapkova, Bílina 30.03.2016 12.04.2016
Projektová dokumentace (PD) Celková rekonstrukce objektu trafostanice HNsP 16.03.2016 31.03.2016
Regeneace Městské památkové zóny, Obchodní dům (OD) Praha č.p. 46 - oprava fasády, Východní fasáda - Mírové náměstí, Západní fasáda - Nábřeží 09.03.2016 23.03.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektů plavecké haly - objekt "B" (občerstvení, sauna) 01.03.2016 14.03.2016
Projektová dokumentace - Návrh sanačních opatření pro 1. PP a 1. NP objektu DDM v Havířské ulici 25.02.2016 09.03.2016
Projektová dokumentace (PD) Návrh opatření ke snížení energetické náročnosti objektu ZUŠ Výměna oken a zateplení podlah nad posledním podlažím VZT pro učebny Požárně bezpečnostní řešení stavby 16.02.2016 02.03.2016
Projektová dokumentace (PD) Mostek v areálu lázní - parc.č.1939 - oprava památkově chráněného objektu 17.12.2015 11.01.2016
Projektová dokumentace (PD) Regenerace Městské památkové zóny Obchodní dům (OD) Praha č.p. 46 - oprava fasády 17.12.2015 11.01.2016
Projektová dokumentace (PD) Návrh opatření ke snížení energetické náročnosti objektu ZUŠ Výměna oken a zateplení podlah nad posledním podlažím 17.12.2015 11.01.2016
Zpracování územní studie "Pod Chlumem" 16.12.2015 15.01.2016
Zpracování územní studie "Teplické Předměstí" 16.12.2015 15.01.2016
Oprava havarijního stavu pěší a pojezdové komunikace/chodníku v lokalitě Teplické předměstí/8Havířská, bezbariérový přístup k Domu s pečovatelskou službou Bílina 04.11.2015 16.11.2015
Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem ulice Litoměřická 04.11.2015 16.11.2015
Oprava havarijního stavu pěší komunikace/chodníku v lokalitě PPII - ulice Mírová a Tylova 04.11.2015 16.11.2015
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 04.11.2015 16.11.2015
Provádění topenářských prací 04.11.2015 16.11.2015
Provádění vodoinstalačních prací 04.11.2015 16.11.2015
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních 04.11.2015 16.11.2015
Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních 04.11.2015 16.11.2015
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro město Bílina 06.10.2015 19.10.2015
Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 - "Dům s pečovatelskou službou" (DPS) 16.09.2015 29.09.2015
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny 07.09.2015 18.09.2015
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny 07.09.2015 18.09.2015
Rekonstrukce vzduchotechniky malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Oprava podlahy malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Operativní leasing automobilů 01.07.2015 13.07.2015
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 08.12.2014 19.12.2014
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy cestovních dokladů 05.11.2014 14.11.2014
Oprava výtahu v městském bytovém domě Tyršova 320, Bílina včetně zpracování projektové dokumentace 14.08.2014 25.08.2014
Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014