Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova....

(24.02.2017) Plán obchvatu města má novou podobu, variantu X
Myšlenka obchvatu Bíliny opět ožívá. Vedení města i přes nedávné zamítnutí takzvané východní varianty v jednání o obchvatu neustávalo a nyní je prověřována již bývalým zastupitelstvem navržená varianta X. Ta má hned tři podvarianty. “Všechny tři jsou ale téměř stejné, liší se pouze ve výškovém uspořádání a napojení sjezdů a nájezdů,” popsal vedoucí dopravního odboru Oldřich...
(24.02.2017) U zimního stadionu přibudou nová parkoviště

Dvacet nových parkovacích míst by mělo vzniknout v dohledné době v Litoměřické ulici za zimním stadionem v Bílině. Město tam chce vybudovat parkoviště, které bude sloužit jak návštěvníkům stadionu, tak i místním obyvatelům a odlehčí přilehlým ulicím, ve kterých nyní auta parkují. Na parkoviště by se vjíždělo odbočkou ze směru od centra vpravo přes můstek a znovu vpravo...

(24.02.2017) Kasárna po prodeji mají sloužit výrobě
Zastupitelé města Bíliny schválili záměr prodeje areálu bývalých kasáren. Nový vlastník může areál získat za necelých 3,7 milionů korun. “Již několik let nemáme pro tento areál využití, proto jsme se rozhodli nabídnout ho za určitých podmínek k prodeji. Chceme, aby v areálu, v souladu s územním plánem, vznikla lehká výroba nebo obdobná činnost, která by občanům města přinesla nová...
(24.02.2017) O půjčky na rozvoj bydlení byl malý zájem

Město Bílina již nebude poskytovat půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Tento fond zastupitelé města na svém únorovém zasedání zrušili. Důvodem byl velmi malý zájem o tyto půjčky. “Od roku 2011 do roku 2016 si o půjčku z tohoto fondu zažádali pouze tři lidé,” uvedla vedoucí finančního odboru Michaela Zavázalová. Dalším důvodem byla změna v zákoně o spotřebitelských úvěrech, kvůli které již město nemůže poskytovat půjčky za podmínek, které byly nastaveny.

(24.02.2017) Chcete změnit jízdní řád? Hlasujte

Z důvodu množících se žádostí o změnu časů v jízdním řádu MHD ohledně absence navazujících vlakových spojů, připravil odbor dopravy Městského úřadu Bílina ve spolupráci s vedením města anketu, ve které máte možnost vyjádřit svůj názor k dané problematice. 
Jsme si vědomi toho, že co člověk to názor a ne každý občan města by změnu jízdního řádu uvítal. Proto odbor dopravy tuto anketu připravil. Svůj názor je možné sdělit do pátku 31. března 2017.
Po konzultaci s dopravní společností ARRIVA TEPLICE s.r.o., která ve městě Bílina...

(22.02.2017) Zákaz venčení psů v areálu HNsP

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., žádá o respektování zákazu volného pobíhání psů a jejich venčení v areálu nemocnice. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezené prostory pro volné pobíhání psů stanovuje město Bílina obecně závaznou vyhláškou č. 6/2013. Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému...

Stránky

Nadpis Zveřejněno od Termín podání
Projektová dokumentace (PD) Snížení energetické náročnosti budovy (zateplení), oprava střešního pláště a sanace spodní stavby objektu Domu dětí a mládeže v Bílině 23.02.2017 07.03.2017
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace plavecké haly - objekt A 23.02.2017 07.03.2017
Nové toalety 2.NP č.p. 50/4 ul. Břežánská - radnice 16.02.2017 01.03.2017
Parkovací plochy v ulici Litoměřická 16.02.2017 01.03.2017
Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina 01.02.2017 14.02.2017
Rekonstrukce a sloučení 2 bytových jednotek - vznik 1 nové bezbariérové bytové jednotky 12.12.2016 23.12.2016
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních 01.12.2016 13.12.2016
Provádění topenářských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních 01.12.2016 13.12.2016
Provádění vodoinstalačních prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění zednických a obkladačských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění truhlářských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění malířských a lakýrnických prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění klempříských a pokrývačských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění zámečnických a sklenářských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace 01.12.2016 13.12.2016
Vytvoření strategie pro odkup obchodních splečností a bytů v Bílině, Teplické předměstí a jejich budoucí využití 30.11.2016 15.12.2016
Oprava příjezdové cesty a nájezdů - garážové stání ulice Čapkova 30.11.2016 12.12.2016
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 30.11.2016 12.12.2016
Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem, Bílina 30.11.2016 12.12.2016
Projektová dokumentace (PD) Rekonstrukce komunikací v ulici 5.května - Bílina - Újezd 30.11.2016 12.12.2016
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví - kanceláře - Stavební úpravy interiéru objektu 30.11.2016 12.12.2016
Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce 30.11.2016 12.12.2016
Oprava pěších komunikací dvou lokalit-ulice Boženy Němcové a ulice Studentská 21.11.2016 02.12.2016
Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem, Bílina 10.11.2016 23.11.2016
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 10.11.2016 23.11.2016
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví - kanceláře - Stavební úpravy interiéru objektu 10.11.2016 25.11.2016
Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce 10.11.2016 23.11.2016
Zajištění podkladů pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí 30.09.2016 17.10.2016
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina-Kostomlaty na dopravní síť v Bílině 12.09.2016 26.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektu č.p. 23, Mírové náměstí (Černý Kůň) 07.09.2016 21.09.2016
DsPS Havířská 582/27 a 583/28, Sanace vlhkosti spodní stavby, Bílina 07.09.2016 21.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Odborné učebny a bezbariérové řešení základních škol ZŠ Aléská, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem 22.08.2016 05.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině 15.08.2016 29.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace Mírového náměstí 12.08.2016 24.08.2016
Přípravné stavební práce pro montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech Bílina, Kyselka 10.08.2016 23.08.2016
Multifunkční venkovní plochy v MŠ Aléská, Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Dodávka a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Přístavba společenského multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou (DsPS) 21.06.2016 07.07.2016
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 02.06.2016 15.06.2016