Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 200. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem...

(27.8.2015) - Nová reportáž na web TV Bílina

Na webové televizi města Bílina web TV je pro Vás připravena nová reportáž. Tentokrát se náš štáb podíval do Pohádkového lesa. V reportáži uslyšíte rozhovory s místostarostkou Zuzanou Bařtipánovou a také s tvůrcem krásného díla panem Jaroslavem Sekyrou. Ten byl letos v květnu oceněn Cenou Rady města Bíliny. Uvidíte, jak to momentálně v lese vypadá, dozvíte se kde a jak se nyní žije panu Sekyrovi.

 

(20.8.2015) - Městské oslavy se v Bílině vrací do centra města

V sobotu 5. září 2015 proběhne v Bílině Den horníků. Městské oslavy se vrací zpět do centra města a program bude probíhat na Mírovém náměstí. "Máme snahu oživit náměstí a okolí a s tím i kulturní život v centru města. Slavnosti Dne horníků chceme směřovat spíše historicky a tematicky než jarmarečně, chceme využít spolupráci s místními organizacemi, církví, ale i velkými firmami a zaměstnavateli nejen v oblasti hornictví. Inspirací pro letošní rok je zejména století páry a největších vynálezů," říká místostarostka města Bílina Zuzana Bařtipánová. Letošní program městských oslav je pestrý a každý by si měl v něm najít to své. Pro děti i dospělé připravuje KC Kaskáda, Historický spolek Bíliny i Obec baráčníků a další partneři pestrý program soutěží a her, koncerty, divadelní představení, výstavu spojenou s hornictvím a geologií okolí města. "Budeme moc rádi, když se lidé zapojí již do slavnostního průvodu v čele s hornickou kapelou a císařem Kamínkem, který bude vycházet od pivovaru v sobotu 5. září v 9.45 hodin nebo začnou svůj den již v 9.00 hodin na mši za Svatou Barboru v kostele na Mírovém náměstí. Na všechny se budeme těšit na Mírovém náměstí od 10 hodin, kdy budou městské slavnosti Dne horníků oficiálně zahájeny," dodává místostarostka Zuzana Bařtipánová.

(19.8.2015) - Veřejné bruslení v Bílině od září

Veřejného bruslení na ZS v Bílině bude zahájeno v září 2015. Zachovány budou pevné časy na bruslení škol a školních družin a bruslení pro veřejnost v pracovním týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek s tím, že některá čtvrteční bruslení mohou být zrušena vzhledem k domácím zápasům ligy mladšího dorostu. Veřejné bruslení o víkendech a v dalších dnech bude do týdenních plánů ZS Bílina doplňováno podle plánu tréninků a utkání mládežnických mužstev a mužstva dospělých. Pokračovat bude i bruslení s hokejkami a za stejných podmínek bude fungovat i půjčovna bruslí, stejně jako broušení bruslí pro veřejnost.

(19.8.2015) - ÚK odvolává vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, odvolává dne 18. srpna 2015 vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celé území Ústeckého kraje. Odvolávají se veškerá stanovená preventivní opatření. Toto odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů nabývá účinností vyhlášením na úřední desce Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

(18.8.2015) - Hřbitov v Bílině čekají změny

Hřbitov v Bílině změní od 1.10. 2015 správu, která začne spadat pod Městské technické služby města Bílina a projde postupně kompletní obnovou. Zpracována bude nově evidence hrobů, nové budou hrobové mapy a další. Pohřební služba bude v provozu i nadále, poplatky za místa na hřbitově budou již vybírat technické služby. Bílinský hřbitov čeká i kompletní revitalizace zeleně. Na základě dendrologického posudku dojde k odstranění přestárlých a nemocných dřevin, které se nahradí novými.

(18.8.2015) - Dotace pro bílinskou školu a školku

Město Bílina poskytne dotaci 6. 000 Kč Základní škole praktické na projekt Osobní bezpečí, aneb jak žít bezpečně v nebezpečném světě. Mateřská škola Maxe Švabinského obdrží dotaci 136.000 Kč na pořízení klavíru a interaktivní tabuli s příslušenstvím za 74.000 Kč.

 

Nadpis Zveřejněno od Termín podání
Rekonstrukce vzduchotechniky malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Oprava podlahy malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 08.12.2014 19.12.2014
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy cestovních dokladů 05.11.2014 14.11.2014
Oprava výtahu v městském bytovém domě Tyršova 320, Bílina včetně zpracování projektové dokumentace 14.08.2014 25.08.2014
Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014
Odvětrání pouze velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014
Odvětrání velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 08.07.2014 18.07.2014
Výměna podlahy velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 08.07.2014 18.07.2014
Odstranění havarijního stavu hotelu U Lva v Bílině 07.07.2014 17.07.2014
Zemní práce prováděné při realizaci oprav veřejného osvětlení v ulicích Opletalova a Fügnerova v Bílině a chodník v ul. Fügnerova 29.05.2014 09.06.2014
Generální oprava hlavního výtahu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 22.05.2014 02.06.2014
Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 20.05.2014 30.05.2014
Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině 20.05.2014 30.05.2014
Výkon technického dozoru stavebníka pro akci "Přístavba a rekonstrukce Zelelné haly v Bílině" 29.04.2014 09.05.2014
Odstranění havarijního stavu hotelu U Lva v Bílině 24.04.2014 05.05.2014
Oprava terasy a navazujících konstrukcí Mírové Náměstí 94/23, Bílina 20.03.2014 31.03.2014
Rekonstrukce bazénové vany koupaliště na Kyselce ve městě Bílina 20.03.2014 31.03.2014
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy evidence řidičů a evidence vozidel (ve společném stroji) 20.03.2014 31.03.2014
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2014 28.02.2014 10.03.2014
Projekt ordinací všeobecných praktických lékařů I.NP budovy B v HNsP Bílina - 1. a 2. etapa 13.02.2014 24.02.2014
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2014 13.02.2014 24.02.2014
Oprava umělého povrchu LA Kyselka 13.02.2014 24.02.2014
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 08.11.2013 18.11.2013
Parkoviště u HNsP v Bílině 17.10.2013 29.10.2013
Hřbitov Bílina - obnova zeleně 13.08.2013 03.09.2013
Přístavba osobního výtahu k radnici v Bílině 01.08.2013 12.08.2013
Radnice - úprava otopné soustavy 30.05.2013 10.06.2013
Osobní automobil 18.04.2013 29.04.2013
ZŠ Lidická - sanace tělocvičny 09.04.2013 23.04.2013
Oprava hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka 09.04.2013 23.04.2013
Diskové pole - síťové úložiště 05.04.2013 19.04.2013
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2013 12.03.2013 21.03.2013
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2013 12.03.2013 21.03.2013
Přístavba výtahu k Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině p.p.č. 427/1 v k.ú. Bílina 01.02.2013 15.02.2013
Venkovní rampa a stavební úpravy přístupu u LDN A 01.02.2013 15.02.2013
Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizce dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění truhlářských prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Provádění topenářských prací dle pokynů 05.11.2012 14.11.2012
Umístění psů a koček odchycených na území města Bílina v útulku 05.11.2012 14.11.2012
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 05.11.2012 14.11.2012
Generální oprava veřejného osvětlení - lokalita Důlní v Bílině 12.04.2012 23.04.2012
Sanitární kontejner - 2 ks 29.03.2012 10.04.2012
Oprava a údržba objektu Minigolfu - I. etapa - Bílina 29.03.2012 10.04.2012
Oprava silnice ulice Wolkerova 29.03.2012 10.04.2012
Oprava silnice k letnímu kinu v Bílině na Kyselce 29.03.2012 10.04.2012
Oprava veřejného osvětlení v areálu HNsP - Bílina 15.03.2012 26.03.2012
Oprava a úprava hygienického zázemí, Komenského ul., Bílina 15.03.2012 26.03.2012
ZŠ Aléská - výměna dlažby mezi pavilony 15.03.2012 26.03.2012
Obnovení fasádního pláště objektu č.p. 73 - Mírové náměstí, Bílina 15.03.2012 26.03.2012
Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Bílina včetně podkladů 01.03.2012 12.03.2012
Oprava chodníku ul. Alšova - pravá strana 01.03.2012 15.03.2012
Tři osobní užitkové automobily 01.03.2012 12.03.2012
Lávka k hřišti s umělým povrchem 01.03.2012 12.03.2012
Asistent pro terénní kontakt na rok 2012 30.01.2012 13.02.2012
Užitkový vůz dodávkového typu 26.01.2012 06.02.2012
Osobní automobil 26.01.2012 06.02.2012
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na území města Bíliny na rok 2012 26.01.2012 06.02.2012
Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2012 26.01.2012 06.02.2012
Provádění malířských a lakýrnických prací 17.01.2012 26.01.2012
Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové a exteriérové části přestavby objektu Bašty na Bílinské muzeum 06.12.2011 15.12.2011
Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní interiérové části přestavby objektu Inhalatoria na expoziční výstavní objekt včetně obnovení provozu zřídla 06.12.2011 15.12.2011
Dodávka užitkového vozidla 08.11.2011 21.11.2011
Výměna oken v ul. Seifertova č.p. 105 - Bílina 27.10.2011 07.11.2011
Provádění vodoinstalačních prací vč. oprav domovní kanalizace dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění zednických a obkladačských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění kominických prací včetně pravidelných revizí dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění truhlářských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění topenářských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Povádění podlahářských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí odběrného plynového zařízení dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění klempířských a pokrývačských prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění elektroinstalačních prací a revizí elektroinstalačních zařízení dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění malířských a lakýrnických prací dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizce dle pokynů 27.10.2011 07.11.2011
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 27.10.2011 15.11.2011
Dodání VoIP telefonní ústředny včetně telefonních přístrojů 29.09.2011 10.10.2011
Oprava ulice kpt.Jaroše v k.ú. Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Oprava opěrných zdí - ZŠ Lidická, Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Přechod Bezovka, Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Parkoviště osobních aut na p.p.č. 1727/25 v ulici Kapitána Jaroše v Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Parkoviště Za Chlumem za bl. 1, naproti ZŠ 22.09.2011 03.10.2011
Parkoviště POŠTA, Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Parkoviště osobních aut na p.p.č. 380/55 v ulici Jižní (Mírové) v Bílině - Újezd 22.09.2011 03.10.2011
Komunikace pro pěší Za Chlumem (ke garážím Východní), Bílina 22.09.2011 03.10.2011
Zpracování PD pro stavební povolení na kompletní rekonstrukci Teplické ulice v Bílině, včetně inženýrské činnosti potřebné pro stavební povolení 22.09.2011 11.10.2011
Umístění psů a koček odchycených na území města Bílina v útulku 22.09.2011 03.10.2011
Zpracování tří územních studií pro rozvojové lokality města Bílina 08.09.2011 19.09.2011
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Bílina v režimu veřejné linkové dopravy 22.07.2011 13.09.2011
Hřbitov Bílina - oprava zdi 12.07.2011 21.07.2011
Zastřešení parkovacího stání a poliklinice na p.č. 427/1 k.ú. Bílina 23.06.2011 04.07.2011
Ostraha majetku ve vybraných objektech a areálech 09.06.2011 20.06.2011
Zastávka autobusů u polikliniky v Bílině 19.05.2011 30.05.2011
Oprava ulice Síbova v k.ú. Bílina 28.04.2011 09.05.2011