Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 200. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem...

(10.1.2017) Dotazníkové šetření – Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu ke kamerovému systému v Bílině
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se v naší obci snažíme řešit bezpečnost občanů, připravujeme rozšíření městského kamerového systému. Systém by se měl rozšířit o mobilní kameru, která se bude využívat v těchto lokalitách: koupaliště, hřbitov, SUNN, garážové kolonie, Jižní ulice a okolí plavecké haly.
Žádám Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který nám poskytne cenné údaje o tom, jak vidíte situaci Vy občané.
 

Odkaz na dotazník:...

(09.01.2016) Hana Zagorová vystoupí na plese města Bíliny

Nemáte ještě vstupenky na 23. reprezentační ples města Bíliny na pátek 13. ledna 2017 od 20:00 hodin? Máme pro Vás připravený zajímavý program, hraje kapela BIG BAND BONIT Teplice. Hostem večera je Hana Zagorová. Připravena je bohatá tombola - každý druhý los vyhrává; navíc losování o 5 hlavních výher. Neváhejte a zakupte si vstupenky v Informačním centru Bílina.

(4.1.2017) Začněme nový rok dobrým skutkem!

Vážení spoluobčané,

v době od 1.1.2017 do 14.1.2017 se bude konat již osmnáctý ročník tradiční Tříkrálové sbírky, která je největším dobrovolnickým dílem u nás. Jejím cílem je umožnit občanům ČR podílet se na charitativní akci. Je pořádaná Charitou Česká republika prostřednictvím farních a oblastních charit, případně jednotlivých farností. Sbírka probíhá formou koledování v ulicích celé dva týdny podle standardních pravidel tak, že skupina Tří králů bude do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem vybírat dobrovolný...

Nemocnice úspěšně zvládla akreditaci

Hornická nemocnice s poliklinikou úspěšně prošla akreditačním šetřením a získala certifikát o akreditaci lůžkové části. Dva roky příprav se vyplatily, nemocnice má nyní pro své pacienty jasný vzkaz: Jste u nás v nejlepších rukou. Zdravotnické zařízení bylo hodnoceno jako celek. Požadované podmínky tedy musely splňovat i nezdravotnické úseky nemocnice, tedy hospodářsko-technický,...

(3.1.2017) Oznámení pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Bíliny

Rada města Bíliny, konaná dne 22. listopadu 2016, schválila usnesením číslo 1185 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny na podporu sociálních a zdravotních služeb a Rada města Bíliny, konaná dne 20. prosince 2016, schválila usnesením číslo 1327 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny pro zdravotně postižené nezletilé děti.

V obou případech o dotaci lze žádat prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině vyplněním žádosti na...

(29.12.2016) Nabídka práce v Hornické nemocnici s poliklinikou

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, vyhlašuje výzvy na obsazení pozice:
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance diabetologa,
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance internisty,
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez...

Stránky

Nadpis Zveřejněno od Termín podání
Rekonstrukce a sloučení 2 bytových jednotek - vznik 1 nové bezbariérové bytové jednotky 12.12.2016 23.12.2016
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí na odběrných plynových zařízeních 01.12.2016 13.12.2016
Provádění topenářských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí na elektrických zařízeních 01.12.2016 13.12.2016
Provádění vodoinstalačních prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění zednických a obkladačských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění truhlářských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění malířských a lakýrnických prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění klempříských a pokrývačských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění zámečnických a sklenářských prací 01.12.2016 13.12.2016
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace 01.12.2016 13.12.2016
Vytvoření strategie pro odkup obchodních splečností a bytů v Bílině, Teplické předměstí a jejich budoucí využití 30.11.2016 15.12.2016
Oprava příjezdové cesty a nájezdů - garážové stání ulice Čapkova 30.11.2016 12.12.2016
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 30.11.2016 12.12.2016
Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem, Bílina 30.11.2016 12.12.2016
Projektová dokumentace (PD) Rekonstrukce komunikací v ulici 5.května - Bílina - Újezd 30.11.2016 12.12.2016
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví - kanceláře - Stavební úpravy interiéru objektu 30.11.2016 12.12.2016
Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce 30.11.2016 12.12.2016
Oprava pěších komunikací dvou lokalit-ulice Boženy Němcové a ulice Studentská 21.11.2016 02.12.2016
Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem, Bílina 10.11.2016 23.11.2016
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 10.11.2016 23.11.2016
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví - kanceláře - Stavební úpravy interiéru objektu 10.11.2016 25.11.2016
Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce 10.11.2016 23.11.2016
Zajištění podkladů pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí 30.09.2016 17.10.2016
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina-Kostomlaty na dopravní síť v Bílině 12.09.2016 26.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektu č.p. 23, Mírové náměstí (Černý Kůň) 07.09.2016 21.09.2016
DsPS Havířská 582/27 a 583/28, Sanace vlhkosti spodní stavby, Bílina 07.09.2016 21.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Odborné učebny a bezbariérové řešení základních škol ZŠ Aléská, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem 22.08.2016 05.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině 15.08.2016 29.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace Mírového náměstí 12.08.2016 24.08.2016
Přípravné stavební práce pro montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech Bílina, Kyselka 10.08.2016 23.08.2016
Multifunkční venkovní plochy v MŠ Aléská, Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Dodávka a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Přístavba společenského multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou (DsPS) 21.06.2016 07.07.2016
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 02.06.2016 15.06.2016
Rekonstrukce kuchyňského zařízení a přilehlých prostor v MŠ Za Chlumem, Bílina 02.06.2016 15.06.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektů plavecké haly - objekt "B" (občerstvení, sauna) 27.04.2016 10.05.2016
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 26.04.2016 09.05.2016
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví - Stavební úpravy interiéru objektu 26.04.2016 09.05.2016
Dodávka a montáž sezónní přetlakové haly na dva tenisové antukové kurty Bílina - Kyselka 21.04.2016 04.05.2016