Language

BorenMěsto Bílina leží v severozápadních Čechách, ve východní části Chomutovsko-teplické pánve v nadmořské výšce 207 m. Na severu se vypíná do výše 700 až 900 m n.m. souvislá hrásť Krušných hor, tvarovaná masami žuly a ruly, kterými pronikly k povrchu na konci prvohor porfyry. Z východu zabíhají až...

(17.4.2015) - Konec provizoria se snad blíží

Rozpočtové provizorium platí v Bílině od začátku ledna. Vzniklo tak, že do 1. ledna nebyl schválen rozpočet města na rok 2015 kvůli opakování voleb na konci ledna a následné stížnosti, jež se vyřešila teprve v březnu. Téměř čtyři měsíce se tak město řídí rozpočtovým provizoriem, tedy rozdělování peněz je až do řádného schválení nového rozpočtu řízeno na základě předešlého roku. Na konec provizoria čekají napjatě různé organizace zřízené městem, protože příspěvky na jejich činnost dosahují také maximální výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2014. Zejména proto je největší prioritou nového vedení schválení rozpočtu: „Na nejbližším jednání zastupitelstva bude jako hlavní bod schválení rozpočtu města, protože na to čeká řada organizací kulturních i sportovních a také školy,“ řekl starosta města Oldřich Bubeníček. Zastupitelstvo města, na němž bude rozpočet ústředním bodem, se koná ve středu 29. dubna.

(17.4.2015) - Mobilní služebna opět v ulicích Bíliny

Několik měsíců obyvatelé Bíliny neměli možnost vidět již tradiční součást města – mobilní služebnu městské policie. Nyní se vrátila a opět slouží městu. Důvodem jejího dočasného odstavení byla závada podvozku. Mobilní služebna má především psychologický účinek a preventivní charakter. Služebna nejčastěji stává na Teplickém Předměstí a u pečovatelských domů. Vidět ji ale lidé mohou na různých stanovištích po celém městě.

(16.4.2015) - Minigolf v Bílině je otevřen veřejnosti

Už v měsíci dubnu můžete navštívit minigolf v Bílině v ulici Kyselská. Do května je otevřeno při dobrém počasí ve všední dny od 14 hodin. Po oba víkendové dny si můžete přijít zahrát vždy od 10 hodin. Bližší informace o minigolfu v Bílině získáte na tlf. čísle: 777 933 488.

 

 

(16.4.2015) - Oprava povrchu vozovky v Bílině začne v květnu

Od 11. května 2015 do 31. května 2015 bude probíhat oprava povrchu vozovky silnice číslo I/13 v úseku mezi nádražím ČD až po mimoúrovňovou křižovatku u Chudeřic. Provoz bude střídavě převáděn mezi jízdními pruhy (v Bílině). V úseku čtyř pruhu bude provoz převeden do protisměru. tím dojde k uzavření nájezdu u Chudeřic.

 

(13.4.2015) - Pozor na dopravní omezení u Bíliny

V sobotu 18. dubna se uskuteční automobilové závody do vrchu Bílina – Kaňkov v rámci seriálu „Krušnohorský pohár“. Upozornění je důležité jak pro milovníky silných motorů, ale tak i pro ty, kteří se budou chystat vyjet se svým vozidlem po zmíněné silnici. Od 17. dubna 2015 v čase od 16:00 hodin do soboty 18. dubna 2015 17:00 hodin, bude úplně uzavřena silnice číslo III / 2538 (ulice Mostecká) a to od točny autobusů v ulici Na Výsluní, dále až k odbočce na Kaňkov.

(13.4.2015) - Aktuální i plánované uzavírky v Bílině

Do konce dubna 2015 budou ještě probíhat výkopové práce v ulici Kyselská. Konkrétně v části lázeňského parku od občerstvení „Oáza“. Důvodem je výměna kabelu VN. V ulici je zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Výkopové práce nevyžadují úplnou uzavírku a průjezd zásobování je nadále umožněn. Plánována je úplná uzavírka ulice Komenského, Zámecká a následně Mírového náměstí. Důvodem je rekonstrukce plynovodu. Práce mají být zahájeny počátkem května.