Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 200. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná hora Bořeň, která svým vzhledem...

(16.09.2016) VÝKOPOVÉ PRÁCE V LOKALITĚ ÚJEZDSKÉHO PŘEDMĚSTÍ V BÍLINĚ

Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, sděluje, že v důsledku plánované rekonstrukce místních sítí, a to plynového zařízení, kanalizačního a vodovodního potrubí v lokalitě Újezdského předměstí v Bílině budou v termínu od měsíce září 2016 do měsíce října 2017 prováděny podélné výkopy a příčné překopy. V důsledku těchto stavebních prací dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zejména pak při provozu na pozemních komunikacích.

V současné době probíhají výkopové práce v úseku od objektu č. p. 72, ul. 5. května, přes křížení ulic 5. května a...

(16.09.2016) Za Chlumem bude nové parkoviště pro desítky aut

Město usnadní parkování na sídlišti Za Chlumem. V ulici Litoměřická totiž vyroste nové parkoviště pro šestačtyřicet aut. “Částečně tak vyřešíme problém s parkováním na sídlišti, který je tam dlouhodobý. Více než čtyřicet nových parkovacích míst je opravdu hodně v porovnání s jinde budovanými parkovišti, řidičům by se tedy mělo ulevit,” uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.
Parkoviště s kolmým stáním bude vybudováno podél silnice v délce 120 metrů a šířce 2,7 metru. Místa budou určená pro osobní automobily, dvě místa pro vozy s...

(16.09.2016) Revitalizace dětských hřišť

V nejbližší době dojde k revitalizaci 2 dětských hřišť v lokalitě Za Chlumem. Dnes započaly práce na revitalizaci dětského hřiště u Jiskry, kde dojde k výměně oplocení a obnově vybraných herních prvků. Druhé hřiště, které bude v letošním roce opraveno je v Čapkově ulici za blokem 855-856. Zde dojde k oplocení hřiště a výměně herních prvků. Hřiště jsou revitalizována na základě požadavků obyvatel dané lokality.
V roce 2017 se budou revitalizovat, opravovat a budovat další dětská hřiště na území města.

(09.09.2016) Město otevírá bezplatnou právní poradnu

Lidé mají od září možnost využít služeb bezplatné právní poradny. Ta je otevřená vždy jedenkrát v měsíci, konkrétní termín bude vždy s předstihem uveřejněn v Bílinském zpravodaji. “Jedná o krátké informativní poradny v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu,” uvedl advokát Mgr. Josef Karnoub. Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb...

(06.09.2016) Máte rádi tradiční Podkrušnohorský pokrm - topinky s lutenicí?

Přijďte si pochutnat a ještě vyhrát! V rámci oslav Dne horníků se na Mírovém náměstí 10. září bude konat soutěž o jedlíka, který sní nejrychleji porci topinek a vypije půllitr piva. Přihlašte se do soutěže prostřednictvím facebooku nebo v Infocentru. A přijďte se bavit!

(22.8.2016) Dopravní informace - centrum města

Na ÚT 23.08.2016 je v rámci poslední etapy rekonstrukce dožitého vodovodního a kanalizačního potrubí v lokalitě Mírového náměstí naplánované zahájení finálních úprav povrchů, tyto práce budou probíhat nejméně do ČT 26.08.2016. Poslední etapa rekonstrukce potrubí s sebou přinese opět změnu dopravního značení. Po dobu této etapy bude opět zobousměrněna část ulice Seifertova, a to od křižovatky u Londonu, směrem do centra, dále bude zobousměrněna část Mírového náměstí, a to od výjezdu z parkoviště na náměstí, vpravo, směrem do ulice Želivského...

Stránky

Nadpis Zveřejněno od Termín podání
Dodávka a montáž sezónní přetlakové haly na dva tenisové antukové kurty Bílina - Kyselka 21.04.2016 04.05.2016
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 02.06.2016 15.06.2016
Rekonstrukce vzduchotechniky malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270, Bílina 23.07.2015 03.08.2015
Operativní leasing automobilů 01.07.2015 13.07.2015
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy cestovních dokladů 05.11.2014 14.11.2014
Oprava výtahu v městském bytovém domě Tyršova 320, Bílina včetně zpracování projektové dokumentace 14.08.2014 25.08.2014
Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014
Odvětrání pouze velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 v Bílině 14.08.2014 25.08.2014
Odvětrání velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina
Odvětrání velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 08.07.2014 18.07.2014
Výměna podlahy velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 08.07.2014 18.07.2014
Zajištění podkladů pro odkup obchodních společností a bytů v Bílině, Teplické předměstí 30.09.2016 17.10.2016
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině 15.08.2016 29.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina-Kostomlaty na dopravní síť v Bílině 12.09.2016 26.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace Mírového náměstí 12.08.2016 24.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina-Kostomlaty na dopravní síť v Bílině 12.09.2016 26.09.2016
Přípravné stavební práce pro montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech Bílina, Kyselka 10.08.2016 23.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektu č.p. 23, Mírové náměstí (Černý Kůň) 07.09.2016 21.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektu č.p. 23, Mírové náměstí (Černý Kůň) 07.09.2016 21.09.2016
DsPS Havířská 582/27 a 583/28, Sanace vlhkosti spodní stavby, Bílina 07.09.2016 21.09.2016
DsPS Havířská 582/27 a 583/28, Sanace vlhkosti spodní stavby, Bílina 07.09.2016 21.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Odborné učebny a bezbariérové řešení základních škol ZŠ Aléská, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem 22.08.2016 05.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Odborné učebny a bezbariérové řešení základních škol ZŠ Aléská, ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem 22.08.2016 05.09.2016
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty na dopravní síť v Bílině 15.08.2016 29.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace Mírového náměstí 12.08.2016 24.08.2016
Přípravné stavební práce pro montáž nafukovací přetlakové haly na tenisových kurtech Bílina, Kyselka 10.08.2016 23.08.2016
Dodávka a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Multifunkční venkovní plochy v MŠ Aléská, Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Dodávka a instalace záložního zdroje pro evakuační výtah v Hornické nemocnici s poliklinikou Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Projektová dokumentace (PD) Přístavba společenského multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou (DsPS) 21.06.2016 07.07.2016
Projektová dokumentace (PD) Přístavba společenského multifunkčního objektu Domu s pečovatelskou službou (DsPS) 21.06.2016 07.07.2016
Multifunkční venkovní plochy v MŠ Aléská, Bílina 20.07.2016 02.08.2016
Rekonstrukce kuchyňského zařízení a přilehlých prostor v MŠ Za Chlumem, Bílina 02.06.2016 15.06.2016
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 02.06.2016 15.06.2016
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 02.06.2016 15.06.2016
Rekonstrukce kuchyňského zařízení a přilehlých prostor v MŠ Za Chlumem, Bílina 02.06.2016 15.06.2016
ZŠ - Aléská - oprava dlažby na chodbách 1. NP - u učeben prvního stupně 11.05.2016 01.06.2016
ZŠ - Aléská - oprava dlažby na chodbách 1. NP - u učeben prvního stupně 11.05.2016 01.06.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektů plavecké haly - objekt "B" (občerstvení, sauna) 27.04.2016 10.05.2016
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektů plavecké haly - objekt "B" (občerstvení, sauna) 27.04.2016 10.05.2016