Language

BorenMěsto Bílina leží v severozápadních Čechách, ve východní části Chomutovsko-teplické pánve v nadmořské výšce 207 m. Na severu se vypíná do výše 700 až 900 m n.m. souvislá hrásť Krušných hor, tvarovaná masami žuly a ruly, kterými pronikly k povrchu na konci prvohor porfyry. Z východu zabíhají až...

(18.12.2014) - Červený Újezd je uzavřen!

Provoz ubytovacího a stravovacího zařízení Červený Újezd je minulostí. Uzavřen byl 12. prosince 2014. Ubytováno zde bylo 40 osob, které měly zdravotní problémy psychického charakteru. „Klienty jsme ve spolupráci s opatrovníky, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Oblastní charitou Most, obcemi a dalšími institucemi umístili s ohledem na jejich zdravotní stav do odpovídajících zařízení, kde jim bude poskytována sociální a zdravotní péče,“ informuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina. V současné době je zařízení neobydlené, a o bývalé klienty je řádně postaráno. Díky patří všem zainteresovaným stranám, především pak Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Oblastní charitě Most a Městskému úřadu v Bílině, který se podílel na převozu klientů do jednotlivých zařízení po celé republice.

(16.12.2014) - Opakované hlasování v Bílině

Opakované hlasování v Bílině proběhne 31. ledna 2015. Termín oficiálně potvrdilo Ministerstvo vnitra. Zároveň již z ministerstva přišly na úřad pokyny k opakovanému hlasování. Těmi je nutné se řídit, aby vše proběhlo dle zákonných požadavků. Celý proces se však nyní musí stihnout v kratším čase než při běžných volbách. Protože opakované hlasování zasáhne do různých naplánovaných akcí, především pak kulturních, dojde s největší pravděpodobností k přesunu volební místnosti v KD Fontána. Bližší informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města.

(16.12.2014) - Změny v městské dopravě v Bílině

Na základě připomínek obyvatel města Bílina a po dohodě s odborem dopravy města Bílina jsou dopravní společností Arriva Teplice zpracovány úpravy jízdních řádů linek MHD Bílina s platností od 14. 12. 2014. Zavedení zastavování v zastávce Jakoubkova pro všechny linky v obou směrech, posun spoje linky č. 3 o 5 minut napřed v celé trase, prodloužení spoje linky č. 1, urychlení spoje linky č. 3 v pracovních dnech. Podrobná informace nalezne v novém čísle Bílinského zpravodaje.

(9.12. 2014) - Pestrý program pro dětí v DDM Bílina

Výroba vánočního dekorativního stromečku ze dřeva bude probíhat v úterý 9. 12. v odpoledních hodinách v DDM Bílina. Začátek je v 16 hodin, předpokládaný konec v 18 hodin. V dalších dnech se mohou návštěvníci DDM těšit na vánoční zdobení perníčků, či vánoční hopsání pro děti, při kterém se bude skákat na trampolínkách. Připraveny budou vánoční písně a světelné efekty. Obě akce jsou připraveny na tento pátek 12. 12. 2014.

 

 

(9.12.2014) - Jak na Městský úřad v Bílině o svátcích

Otevírací doba a provoz Městského úřadu Bílina v době před a během vánočních svátků je zajištěn následovně. V pondělí 22. 12. 2014 a v úterý 23. 12. 2014 bude MěÚ v Bílině otevřen dle úředních hodin. 24. 12. - 26.12. bude MěÚ uzavřen. V pondělí 29. 12. bude otevřeno dle úředních hodin, výjimkou je stavební úřad, který bude uzavřen. V úterý 30. 12. bude z důvodu dovolených uzavřen stavební úřad a odbor správní a vnitřních věcí. Poslední den v roce 2014 bude MěÚ v Bílině otevřen do 14 hodin. Z důvodu dovolených bude uzavřen: odbor dopravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, stavební úřad, odbor nemovitostí a investic a interní audit.

(08.12.2014) – Oznámení o přerušení dodávky

Z důvodů provozní havárie na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka vody v PO 08.12. od 01:50 hod. do 15:00 hod. v ulici: Seifertova, Tyršova, Pražská, Komenského a Masarykova výšina. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti SčVK 840 111 111. Společnost SčVK, a.s. se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.