Language

(02.11.2016) Město chce na Kyselce vyšší bezpečnost

Vedení města chce vyšší bezpečnost v okolí železničního přejezdu a podchodu na Kyselce. Zlepšit by se měl i vzhled místa. Kvůli tomu se místostarostka města Zuzana Bařtipánová a vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička sešli se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). “Projednávali jsme možnosti zlepšení vzhledu podchodu i přejezdového zabezpečovacího zařízení, dále zpřístupnění cesty z Kyselky do obce Želenice pro veřejnost, protihlukové opatření v části Kyselky, kde stojí rodinné domy, možnost kamerového systému v podchodu a další otázky,” uvedla Bařtipánová. Společnost na žádost města zbaví podchod vzhledových nedostatků, v okolí podchodu natře a opraví zábradlí i prověří provozuschopnost odtokové vpusti v podchodu, popřípadě jí opraví. Zřízení kamerového systému v rámci zvýšení bezpečnosti je pak v režii města. Stejně tak je to i s vybudováním oplocení mezi místem, kde parkují návštěvníci tenisových kurtů, a kolejemi. “Ty jsou v délce od závor až téměř k atletickému stadionu volně přístupné. Vzhledem k tomu, že tam často vystupují z aut malé děti s rodiči, chtěli bychom tam umístit plot,” řekla místostarostka. Správa železniční dopravní cesty zamítla vybudování protihlukové stěny. Limity hluku jsou totiž v normě. Stejně tak nepřistoupila ani na veřejné užívání cesty podél trati do Želenic, která by mohla sloužit jako stezka pro cyklisty či pěší. Komunikace se nachází na pozemcích SŽDC a slouží jejím zaměstnancům jako účelová komunikace k obsluze trati a traťových zařízení.