Language

(04.05.2017) Dopravu v Břežánské pomůže zklidnit radar

Zklidnit dopravu v Břežánské ulici by měl nový radar. Ulicí projíždí každý den velké množství osobních i nákladních aut. Obyvatele z okolních domů a děti školou povinné, trápí hluk a také snížená bezpečnostní situace. To by měl vyřešit nový ukazatel rychlosti, který bude umístěn v ulici směrem ke kruhovému objezdu. “Současně hledáme další možnosti, jak tamní situaci řešit. Navrhli jsme například snížení rychlosti na třicet kilometrů v hodině, k tomu nám ale dopravní inspektorát dal nedoporučující stanovisko,” řekl vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička. Další možností, jak dopravu v místě zklidnit, je umístění vodorovného dopravního značení „Pozor, děti“. To je však v současné době projednáváno s odborníky na dopravu. Město se situací v Břežánské, Mostecké a Důlní ulici zabývá dlouhodobě. V minulosti byl v Důlní ulici umístěn radar, aby tam vozidla nepřekračovala povolenou rychlost. U přechodů v těchto ulicích byly instalovány výrazné svislé značky upozorňující na přechod pro chodce. Ve spolupráci s městskou policií jsou v ulicích pořádány kontroly technického stavu vozidel, možného přetěžování či překračování rychlosti. V současné době ve spolupráci se společností BASALT, s.r.o. probíhají práce na vyhotovení pravidel, v nichž se společnost mimo jiné zaručí, že jejich vozidla přepravující štěrk z kamenolomu v Měrunicích do svozového depa v Důlní ulici nebudou touto lokalitou projíždět v době příchodu žáků do škol.