Language

(04.09.2016) Vodohospodáři opravují vodojem

Severočeská vodárenská společnost začala rekonstruovat vodojem na Pražském Předměstí 1 v Bílině. Vodohospodáři plánují opravit střechu, sanovat výztuž stropů a opravit zdivo a omítky. “Dojde k odstranění původních nátěrů zdí a stropů a použití nátěrů nových s využitím vodoodpudivých barev. Budou použity nové zateplené dveře. Kovové prvky budou nahrazeny korozivzdornými,” uvedl mluvčí společnosti Jiří Hladík. Vodojem bude také lépe odvětráván, dostane nové armatury, potrubí i elektroinstalaci. “Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 80 procent, tedy celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Prioritou jsou pro nás rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, ale nezanedbáváme ani údržbu souvisejících objektů, kam patří i současná rekonstrukce vodojemu Pražské předměstí 1,“ řekl generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák. Jednokomorový zemní vodojem Pražské předměstí 1 byl postavený v roce 1975. Nachází se na jižním okraji města Bílina. Má kapacitu 1 000 metrů krychlových. Vodojem sice nevykazuje poruchy havarijního rázu, ale vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se na něm projevují četné poruchy. Především jde o korozi výztuže železobetonových konstrukcí střechy, opadávání omítek, poškození zdiva, korozi krytiny střechy a další. Stavební práce začaly v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu.