Language

(06.03.2017) Jeden pohled nestačí, ukázal Jan Choura

Tvary a barvy. To na první pohled uvidí návštěvníci výstavy obrazů ve Výstavní síni U Kostela. Na druhý pohled ale začnou rozeznávat konkrétní věci. Právě proto výstava výtvarníka a pedagoga Jana Choury nese název Až na druhý pohled a dvěma úrovněmi vnímání je i pro širokou veřejnost velmi zajímavá. “Obrazy zachycují různé každodenní zážitky. Ty jsou velmi konkrétní, ale pocity, které zůstávají na duši nebo v mysli už tak konkrétní nejsou. Někdo si své zážitky zapisuje do deníku, já je kreslím. Je pro mě důležité dát zážitku nějaký tvar a barvu,” uvedl autor při vernisáži výstavy. 
Jan Choura maluje zhruba od svých osmnácti let. Vernisáže výstav jsou pro něj příležitostí setkání se s blízkými i s neznámými lidmi a povídat si s nimi o obrazech. “U každého obrazu dokáži rozebrat své pocity, každý detail. Rád si pak s lidi povídám o tom, co v obraze vidí oni a zda se shodneme,” dodal výtvarník.
Výstava je průřezem autorovy tvorby. K vidění jsou jak starší obrazy, které mají temnější barvy a ostré rysy, i obrazy z doby, kdy se umělci narodily děti. Ty jsou z větší části barevné a veselejší, plné lásky, ale také bolesti a obav z doby, kdy děti často marodily. “V obraze nepopisuji přímo samotný děj, ale spíše dopady zážitku na mojí duši,” dodal Jan Choura. 
Výstava je prodejní a je přístupná do 2. dubna, od čtvrtka do neděle mezi 13. a 17. hodinou. 
 
Jan Choura
Narodil se 13. dubna 1973 v Ostrově nad Ohří. Studium na gymnáziu v Kadani bral jako nutné zlo. V této době si začal uvědomovat, že se bude věnovat výtvarné činnosti.
Rozhodnutí studovat Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem považuje za jedno z nejzásadnějších a nejlepších ve svém životě. Měl štěstí, že studoval v době, kdy na škole působil profesor Miloš Michálek a profesor Jiří Bartůněk. Oba výrazně ovlivnili autorův pohled na výtvarné umění. Oproti gymnáziu si studium na UJEPu vyloženě užíval. V té době začal pořádat první výstavy a zjišťoval, že nejbližší výtvarnou technikou je mu malba. Celou dobu se během svého malování snaží hledat inspiraci v zážitcích, které se nějakým způsobem udály v jeho životě. Nesnaží se řešit nějaké globální problémy lidstva, ale vlastně maluje deník mého života.
Nyní žije v Litoměřicích, pracuje jako učitel výtvarného oboru v základní umělecké škole.