Language

(08.02.2017) Město podpoří handicapované děti

Až dvě stě tisíc korun letos půjde z rozpočtu města na podporu zdravotně postižených dětí. Částka je vyčleněná z daní vybraných z provozování loterií a výherních hracích automatů. “Dosud zdravotně postižené děti od města žádnou podporu nedostaly. Proto jsme se rozhodli vyčlenit částku dvě stě tisíc korun na podporu handicapovaných dětí a jejich potřeb. Po důkladné diskuzi napříč politickým spektrem i přímo s rodiči těchto dětí byla připravena a schválena Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti. Z příspěvku bude možné hradit například různé kompenzační pomůcky či rehabilitační pobyty,” uvedla místostarostka Veronika Horová.
Město předpokládá výnos z daní z loterií a výherních hracích automatů ve výši 7,6 milionů korun. Z toho je 6,7 milionů určeno na program Přímé dotace sportovním klubům, 500 tisíc na rezervu podpory kultury a zájmové činnosti, 200 tisíc Kč na příspěvky sportovním organizacím dle individuálních žádostí a 200 tisíc právě na podporu handicapovaných dětí.
Příspěvek je jednorázový a jeho maximální výše je 10 tisíc korun pro jednoho žadatele na rok. Formulář žádosti je možné si vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví nebo si ji stáhnout z webových stránek www.bilina.cz. Žádosti lze podávat průběžně do konce září letošního roku.