Language

(09.11.2016) Adventní koncerty ve znamení charity

V kostele sv. Petra a Pavla se letos bude konat každou adventní neděli tradiční adventní koncert. První neděli se lidé setkají s dětmi z mateřinek, které zazpívají lidové koledy. Druhou neděli svůj vánoční program uvedou děti ze základních škol a třetí neděli je vystřídají žáci umělecké školy. Na tyto koncerty bude dobrovolné vstupné. Výtěžek z něj bude použit na opravu varhan.

Čtvrtý advent vystoupí v kostele operní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová. “Vystoupení přední české mezzosopranistky bude krásným zakončením série adventních koncertů. Jsme potěšeni, že se lidé z Bíliny budou moci setkat s operní  hvězdou, která vystupuje po celé Evropě, v Americe či Japonsku,” uvedla Martina Tuháčková. Na tento koncert bude vstupné v minimální výši 50 korun a opět bude věnováno na opravu varhan. Před kostelem budou prodávány teplé nápoje, vánoční cukroví a vystřídají se stánky s výrobky od Arkádie, dětí z dětského domova v Tuchlově a spolku Šance žít.