Language

(10.05.2017) Harmonogram blokového čištění ulic ve městě

Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace, připravila jarní blokové čištění ulic a parkovacích ploch. Žádáme všechny řidiče, aby respektovali značení a umožnili tak bezproblémový úklid města. K umístění dočasného značení je vydáno řádné rozhodnutí a bude tak možné při jeho nerespektování vozidla odtáhnout. Zákazové značky s dodatkovými tabulkami budou v jednotlivých lokalitách umísťovány vždy s týdenním předstihem. Čištění bude prováděno mezi 6:00 a 13:00 hodin.

Harmonogram:
18.05.2017 - ulice Seifertova, Komenského, Zámecká, Čapkova 
19.05.2017 - ulice Lidická, Fišerova, parkoviště v ul. Čapkova u č. p. 857, 856 a 859 a 860 a parkoviště Litoměřická při č. p. 861–866 
22.05.2017 - Sídliště Za Chlumem - komunikace a parkoviště u bl. 2 a 9, park. mezi bl. 3 a 4
23.05.2017 - Sídliště Za Chlumem - parkoviště před bl. 2 (horní část), parkoviště mezi bl. 4 a 5, parkoviště před č.p. 727 a 726 
24.05.2017 - Sídliště Za Chlumem - parkoviště před č.p. 730 – 732, park. mezi bl. 10 a 11 a parkoviště před KD Fontána
25.05.2017 - Sídliště Za Chlumem – komunikace a parkoviště mezi bl. 6 a 7, parkoviště za bl. 1
26.05.2017 - Sídliště Za Chlumem – parkoviště u bl. 12 a parkoviště u bl. 8
01.06.2017 - SUNN - komunikace a parkoviště od křižovatky Teplická po hasičskou stanici, Panelové sídliště - Antonína Sovy, parkoviště při ul. Teplická naproti u č. p. 602 a 603
02.06.2017 - SUNN - komunikace a parkoviště pod bývalou školkou č. p. 683–688, vnitřní 
parkoviště za bl. 8, Panelové sídliště – M. Švabinského 
 05.06.2017 - Studentská ul. od křižovatky Teplická po křižovatku SHD, Teplická ulice
12.06.2017 - Pražské předmětsí – ulice Síbova, Kmochova, Fügnerova park. u č. p. 254 a 255
13.06.2017 - Pražské předměstí – ulice Alšova (PP1), Aléská, Fügnerova park. u č. p. 265 a ulice Tylova, Jiráskova.

Předem děkujeme za spolupráci a shovívavost