Language

(10.07.2017) Severočeská vodárenská opravuje poruchový vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v současné době opravuje poruchový vodovod v ulici 5. května. "V rámci zahájené investiční akce vyměníme v celkové délce 529 metrů poruchový vodovodní řad, na který je připojeno asi 350 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a akcí města k obnově komunikace,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

V ulici 5. května je vodovod tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru 100 milimetrů. Řad uvedený do provozu v roce 1928 je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Je veden v asfaltobetonové komunikaci v hloubce do 1,8 metru. V souběhu je vedena kanalizace a plynovod.

SVS při rekonstrukci vodovodu použilo potrubí z litiny průměru 100 milimetrů v délce 523 metrů a průměru 80 milimetrů v délce 6 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 33 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících řadů. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Stavební práce mají být dokončeny nejpozději do 31. srpna 2017.