Language

(10.08.2017) Lázeňská budova má opravené okapy i střechu

Hlavní lázeňská budova prošla několika dílčími opravami, díky kterým město stabilizuje současný stav nevyužívané nemovitosti. “Rada města rozhodla o zakonzervování hlavní lázeňské budovy již v březnu tohoto roku a následně v červnu schválila harmonogram prací a finanční prostředky k dosažení uvedených kroků. Mezi navrženými opatřeními byla například oprava a doplnění střešní krytiny včetně dešťových svodů a žlabů, oprava dřevěných krovů, vyčištění dešťové kanalizace, oprava poškozených venkovních omítek a další. Nyní jsou již všechny práce skončené. Samozřejmě budeme i nadále flexibilně řešit případné další opravy,” uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.

V rámci realizovaných prací došlo i na zajištění možných vstupů do budovy. “Toto se provádí většinou pomocí dřevěných desek, které jsou instalované zvnitřku místností, aby se nenarušil historický vzhled stavby. V místech, kde to bylo zapotřebí, jsme zajistili dveře,” upřesnil vedoucí odboru nemovitostí a investic Jaroslav Bureš. Dále byly vyčištěné dvorky v bezprostřední blízkosti budovy od napadané sutě či listí a dalších nečistot. “Na střeše jsou opravené vikýře a vyměněné rozbité šablony, aby nezatékalo do budovy,” řekl vedoucí.

Opravy se uskutečnily i uvnitř budovy. Tam bylo zapotřebí vyčistit a zajistit funkční rozvaděč elektřiny, který se používá při konání různých akcí v areálu lázeňského parku Kyselka. Nevyužívaná hlavní budova lázní není veřejnosti přístupná. Na konci letošního nebo v příštím roce by však měla veřejnosti zpřístupněna část Inhalatoria, kde se v současné době pracuje na jeho revitalizaci. Místo je hlídáno bezpečnostní agenturou a monitorováno kamerovým systémem, aby nedocházelo k ničení budovy a přilehlého okolí lázeňského parku Kyselka.