Language

(11.05.2017) Situace v domech M. Švabinského 665 a 666 se zlepšuje

V návaznosti na řešení situace v domech M. Švabinského 665 a 666 v Bílině se situací kromě jiných i nadále intenzivně zabývají sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina. Těmto se v rámci dlouhodobé sociální práce s rodinami podařilo motivovat nájemníky uvedených domů k participaci na řešení problému s udržováním pořádku, který se bezprostředně týká nejen jich samotných, ale zejména jejich nezletilých dětí, které jsou stávající situací rovněž výrazně ohroženy.

Na základě osobní intervence sociálních pracovnic, přičemž nelze vyloučit ani vliv medializace tohoto problému, se postupně podařilo oslovit a následně zrealizovat společnou schůzku většiny nájemníků více problémového vchodu s tím, že situace ve druhém vchodě je rovněž řešena v rámci dostupných možností. Tito po počáteční nedůvěře a neochotě spolupodílet se na řešení společného problému s nepořádkem, dospěli do situace, kdy sami přestali popírat smysl společného úsilí při udržování pořádku v domě a přestali se zabývat zdůvodňováním své dosavadní nečinnosti. Pod vlivem komunikace řízené ze strany sociálních pracovnic se někteří z nájemníků následně rozhodli přistoupit k úklidu společných prostor v domě. Tyto poté následovali i ostatní nájemníci domu, přičemž v důsledku došlo k úklidu jednotlivých pater uvedeného vchodu, kromě přízemí a prvního patra, které jsou v současné době neobydlené. Současně mezi nájemníky došlo k domluvě, že společnými silami v dohledné době uklidí i ostatní společné prostory v domě. Jak bylo následným šetřením zjištěno, veškeré společné prostory v domě byly skutečně nájemníky uklizeny a v současné době jsou udržovány v pořádku.

Kromě uvedeného došlo k zabezpečení rozbitého okna na chodbě, kde hrozily úrazy dětí. Současně je ze strany správce uvedeného domu na základě intervence sociálních pracovnic zvažováno zřízení funkce domovníka, který by na dodržování pořádku v obou vchodech domu do budoucna dohlížel. Situace bude i nadále ze strany sociálních pracovnic monitorována, tyto budou s rodinami i do budoucna intenzivně pracovat v rámci svých kompetencí.