Language

(12.11.2015) - Město předkládá návrh vyhlášky o provozování automatů

Na základě rozhodnutí členů zastupitelstva města Bíliny, vypracoval finanční odbor návrh Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Obyvatelé města Bíliny mají možnost se do 15 dnů k vyhlášce vyjádřit. Názory a připomínky v písemné podobě posílejte na adresu: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31 nebo na e-mail: starkova@bilina.cz. http://bilina.cz/ostatni/navrh-vyhlasky-o-regulaci-provozovani-sazkovych...