Language

(12.11.2016) Upozornění - parkování na Žižkovo náměstí

Již několik dní je v lokalitě Žižkova náměstí v Bílině provedena změna parkování. Tato změna byla avizována již v srpnovém vydání Bílinského zpravodaje a spočívá především v nově vyznačených parkovacích místech, kdy původní místa byla přesunuta z vnitřního na vnější obvod náměstí, tedy podél objektů divadla a Finančního úřadu. Další změna se dotkla parkovacích míst naproti prodejně „Elektro Karásek“, tyto již nejsou vyhrazena pouze pro zaměstnance Finančního úřadu, tak jak tomu bylo doposud, ale nově jsou přístupná pro všechny občany. 
Bohužel z důvodu klimatických podmínek nebylo zatím možné dokončit práce na vodorovném dopravním značení, ve smyslu dokreslení žlutých čar podél parku na Žižkově náměstí, které budou řidiče upozorňovat na zákaz parkování v tomto místě, k čemuž bylo přistoupeno nejenom z důvodu pohledového odkrytí nově zrekonstruovaného parku, ale především proto, aby zaparkovaná vozidla nevytvářela překážku a tím nebránila v chůzi osob či jízdě dětských kočárků přes park. 
Městský úřad Bílina, odbor dopravy, upozorňuje řidiče na to, že podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, smí řidič v tomto případě stát pouze vpravo ve směru jízdy, a to z důvodu zachování alespoň jednoho jízdního pruhu širokého nejméně 3 m. V případě, že bude vozidlo zaparkováno vlevo ve směru jízdy, vystavuje se řidič sankci za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích. Dále odbor dopravy upozorňuje na to, že stejně tak, jako parkování na Mírovém náměstí je parkování na Žižkově náměstí zpoplatněno.
Závěrem prosíme řidiče, kteří touto lokalitou projíždí, aby do doby doplnění vodorovného dopravního značení dbali zvýšené opatrnosti