Language

(14.06.2017) Chcete vycestovat do zahraničí na dovolenou? Máte platný cestovní doklad?

Vzhledem k blížícím se letním prázdninám doporučujeme všem, kdo chce vycestovat do zahraničí na dovolenou, aby si zkontroloval v dostatečném předstihu platnost svých cestovních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas). 
V případě potřeby nových dokladů je standardní lhůta pro vyhotovení dokladů 30 dnů. Občanský průkaz je vydáván zdarma, za cestovní pas zaplatíte správní poplatek - za dítě do 15 let 100 Kč, za osobu nad 15 let 600 Kč. 
Cestovní pas je možné vydat také ve zkrácené lhůtě, a to do 6 pracovních dnů od podání žádosti. V tomto případě zaplatíte za dítě do 15 let 2.000 Kč, za osobu nad 15 let 4.000 Kč.

O občanský průkaz a cestovní pas mohou občané požádat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností nebo na magistrátu měst.