Language

(15.02.2017) Výše sazby nájemného z prostor sloužících podnikání v majetku města pro rok 2017 zůstává ve výši 250 Kč/1m2/rok.

Rada města rozhodla zachovat původní výši sazby nájemného z prostor sloužících podnikání v majetku města pro rok 2017 ve výši 250 Kč/1m2/rok.