Language

(15.06.2017) Aktualizujeme Strategický rámec MAP

Plánujete investiční projekt na vzdělávání na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina (SO ORP Bílina) v rámci výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)? Pak jistě víte, že všechny investiční projekty v oblasti rozvoje předškolního, základního, zájmového nebo neformálního vzdělávání musí být v souladu s tzv. Strategickým rámcem místního akčního plánu (SR MAP).

Město Bílina, jako zpracovatel „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ (dále jen MAP), připravuje aktualizaci Strategického rámce MAP. Uvedení investičního projektu zaměřeného na rozvoj vzdělávání na území SO ORP Bílina v SR MAP je podmínkou pro podání žádosti o dotaci do IROP.

Pokud chcete svůj/svoje projekt/y do rámce zahrnout, pište Ing. Lence Hosnedlové na e-mailovou adresu hosnedlova@bilina.cz nebo volejte na telefonní číslo 417 810 862. Poté budete informováni o dalším postupu.