Language

(16.05.2017) Strážníci dostanou ocenění za dlouholetou službu

V rámci oslav 25. výročí založení Městské policie Bílina se uskuteční předání věrnostních plaket dlouholetým zaměstnancům 26. května od 14 hodin v obřadní síni městského úřadu. Slavnostního předání se zúčastní současné vedení města i bývalí starostové.