Language

(16.05.2017) Umělecká škola se otevře veřejnosti

Základní umělecká škola bude po šest dnů bavit veřejnost. Žáci z různých oborů si připravili vystoupení, která chtějí ukázat jak svým kamarádům, kteří uměleckou školu nenavštěvují, tak i široké veřejnosti. V rámci celostátních projektů Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a ZUŠ OPEN 2017 se uskuteční řada vystoupení v sále školy, v městském divadle a jeden odpolední galaprogram na Mírovém náměstí. “Jednotlivá vystoupení mají trochu odlišný charakter i svou cílovou skupinu. Program na náměstí nebude první akcí, kterou umělecká škola pořádá pod širým nebem. Avšak díky finanční podpoře zřizovatele školy města Bíliny, budeme letos moci zajistit kryté pódium, profesionální ozvučení i lavičky pro diváky. Open air vystoupení mají své nenahraditelné kouzlo. Nezbývá, než doufat, že nám vyjde počasí,” uvedl ředitel Základní umělecké školy Gustava Waltera Jiří Kopa.

Vše začne takzvanou Walter Show v úterý 23. května od 17 hodin v sále školy. Hudebně - dramatická revue, ve které učitel Adam Šmejkal představí své žáky a začínající talentované umělce všech múzických žánrů, bude určená široké veřejnosti. Stejný program se pro veřejnost zopakuje ve čtvrtek 25. května. Walter Show pro žáky druhého stupně se uskuteční ve středu 24. května, ve čtvrtek 25. a v pátek 26. května. “Pro děti z mateřinek jsme na poslední květnový týden připravili projekt Zveme vás na návštěvu, v jehož rámci učitelé hudebního oboru představí nástroje vyučované v naší škole a následně si děti vyzkouší své pohybové vlohy na tanečním sále,” doplnil ředitel.

Vše vyvrcholí v úterý 30. května od 15.30 na Mírovém náměstí při ZUŠ OPEN. Na pódiu se představí sólisté i hudební soubory, nebudou chybět ani žáci tanečního oboru. Program zpestří i několik hostů, například vystoupení kapely Exit nebo teplické taneční školy D.U.P. Prostor bude dán i vítězům letošního pěveckého kola soutěže Bořeňská čarodějnice.

Pozadu nezůstane ani výtvarný obor. Ten bude mít v proluce vedle budovy umělecké školy svůj prostor, kde si děti a případně i jejich rodiče budou moci zkusit pod vedením učitele Miroslava Mužíka různé výtvarné techniky. Vstup na všechna představení bude zdarma.

ZUŠ OPEN je projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené, která je operní pěvkyní světového jména. Jedná se o celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, kde školy představí svůj  program v rámci jednoho společného dne. Smyslem tohoto dne je zviditelnění práce a aktivit uměleckých škol v rámci celorepublikové mediální kampaně.