Language

(18.04.2017) Začal svoz bioodpadu, ročně se svezou stovky tun

Městské technické služby začaly svážet bioodpad. Ten mohou lidé vhazovat do hnědých nádob na tříděný odpad, svoz se koná každou středu. Bioodpad se sváží od začátku dubna do poloviny listopadu.

Služba je primárně určená pro likvidaci bioodpadu vzniklého v domácnosti, případně z menších dvorků či zahrádek. Majitelé větších pozemků, kterým zapůjčené nádoby nestačí, mohou bioodpad bezplatně uložit ve sběrném dvoru. “Kvalita vytříděného odpadu z rodinných domů je téměř stoprocentní, za což občanům děkujeme. Kvalita odpadu z veřejných stání je však horší. Osádka svozového vozidla tyto nádoby kontroluje a pokud obsahují jiný odpad než bio, jsou odváženy společně s komunálním odpadem,” upozornil vedoucí střediska svozu odpadů a čištění města Městských technických služeb Bílina Tomáš Pavel.
Svoz bioodpadu z domácností technické služby zajišťují již déle než deset lety. V současnosti této služby využívá na 600 domácností, dalších 40 nádob je rozmístěno na území města u veřejných stanovišť separovaného sběru odpadů.
V roce 2016 od dubna do října bylo celkem svezeno 237 tun biologicky rozložitelného odpadu z domácností. Veškerý odpad je odvážen do kompostárny, kterou v Bílině provozuje od roku 2016 společnost Marius Pedersen. Na skládce se odpad dále kompostováním zpracovává do různých forem substrátu.
 
Do hnědé nádoby na bioodpad patří:
- listí a tráva
- kořeny, listy zeleniny a květin
- kousky větví a keřů
- spadané ovoce
- zbytky zeleniny a ovoce
- čajové sáčky, kávová sedlina
- skořápky z vajec
 
Do hnědé nádoby na bioodpad nepatří:
- tekuté zbytky jídel
- kosti, maso, uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné látky
- komunální odpad