Language

(20.02.2017) Zapojte se do výměny poničených cedulí

Všímáte si při procházení městem špatně čitelných či zkorodovaných cedulí s názvy ulic? Sdělte městskému úřadu, kde se nachází, aby je mohl vyměnit.
V loňském roce město vyměnilo patnáct cedulí s názvem ulice a čtyřiašedesát informačních cedulí. V letošním roce chce s obměnou pokračovat a žádá tedy své obyvatele, aby se i oni zapojili do vytvoření seznamu poškozených cedulí. “Máme již vytipovaná místa, je ale možné, že jsme si při kontrolní činnosti některé poničené cedulky nevšimli. Proto žádáme o součinnost veřejnost,” uvedla vedoucí odboru správního a vnitřních věcí Petra Krejčová. Informace lze zasílat na adresu krejcova@bilina.cz. Oznámení místa je vhodné doplnit fotografií.
Město na své náklady mění pouze označení s názvy ulic a infosystémy. Nečitelné cedulky s čísly popisnými, evidenčními či orientačními si musí vyměnit na své náklady majitel nemovitosti. „Označení se nesmí záměrně poškozovat, odstraňovat nebo zakrývat. Tabulky na budovách s čísly popisnými, orientačními nebo evidenčními je vlastník nemovitosti povinen označit na vlastní náklady. Barvu a provedení určuje obecní úřad,“ upřesnila Krejčová.
Jak mají domovní tabulky vypadat, je popsáno na webových stránkách města pod Zásadami označování budov na území města Bílina.