Language

(20.03.2017) Přerušení dodávky vody - Bořeňská, Kmochova, Nerudova, Fügnerova

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., informují o přerušení dodávky pitné vody v ul. Bořeňská, Kmochova, Nerudova, Fügnerova, a to 20.03.2017 od 11:15 do cca 15:00 hodin z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení.