Language

(22.02.2017) Zákaz venčení psů v areálu HNsP

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., žádá o respektování zákazu volného pobíhání psů a jejich venčení v areálu nemocnice. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezené prostory pro volné pobíhání psů stanovuje město Bílina obecně závaznou vyhláškou č. 6/2013. Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému pořádku. Sankce za porušení § 47 odst. 1 písm. d) zák. č. 200/190 Sb., je bloková pokuta do 1.000 Kč, ve správním řízení pak pokuta až do 20 tis. Kč.
Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., vyzývá k větší pořádkumilovnosti. Zákaz venčení psů v areálu je označen třemi cedulkami. Na venčení psů doplácí klienti znečištěnou obuví a strachem o čistotu a zdraví dětí.
Děkujeme za pochopení