Language

(24.02.2017) Kasárna po prodeji mají sloužit výrobě

Zastupitelé města Bíliny schválili záměr prodeje areálu bývalých kasáren. Nový vlastník může areál získat za necelých 3,7 milionů korun. “Již několik let nemáme pro tento areál využití, proto jsme se rozhodli nabídnout ho za určitých podmínek k prodeji. Chceme, aby v areálu, v souladu s územním plánem, vznikla lehká výroba nebo obdobná činnost, která by občanům města přinesla nová pracovní místa,” uvedla místostarostka města Bílina Zuzana Bařtipánová.
Zastupitelé se na záměru prodeje shodli. V diskuzi upozornil Petr Rosenkranz, aby zastupitelé vybrali takový záměr, který bude přínosem pro město. “Pokud přijdou žádosti, z nichž žádná z nich nebude taková, abychom jí vyhodnotili jako přínos pro město, pracujme dál i s variantou, že si ten areál může město ponechat,” vyzval.
Kasárna jsou nyní ve správě Městských technických služeb Bílina. Zčásti je pronajímán, ale hlavní budova je dlouhodobě nevyužívaná. “Prodej areálu vychází z nutnosti revitalizace daného území v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Bíliny. V územním plánu je tato plocha vedena jako plocha smíšená výrobní, přičemž hlavní využití této plochy je malovýroba, řemeslná či přidružená výroba, výrobní i nevýrobní služby, skladování,” vysvětlila Vladimíra Kebrtová z odboru nemovitostí a investic.
Areál po prodeji nebude pustnout. Případný kupující musí totiž splňovat určité podmínky. K žádosti musí doložit počet nově vytvořených pracovních míst, zkušenosti s obdobným rozvojovým projektem, finanční záruky, projektovou studii nebo záměr využití, časový harmonogram stavebních prací včetně termínu demolice hlavní budovy a dopad projektu na dopravu ve městě.