Language

(24.03.2016) Učitelé dostali ocenění za dobrou práci

Za netradiční formy vzdělávání dětí, pečlivost a obětavost, zkrátka za dobrou práci dostali učitelé od vedení města Bíliny ocenění. Z rukou starosty Oldřicha Bubeníčka a místostarostek Veroniky Horové a Zuzany Bařtipánové převzali pamětní listy, květinu a upomínkové předměty. „Šlo o poděkování těm, kteří vzdělávají a uvádějí do praktického života naši nejmladší generaci,“ řekla Eva Böhmová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Setkání se konalo v neformálním duchu. Téma debaty se týkala například financí pro školy, potřebného vybavení, ale i oprav škol. Pro ocenění vybírají učitele ředitelé školských zařízení. Aspektů, které berou v potaz, je mnoho. Například netradiční formy práce s dětmi, činnost pro školu, zapojení do projektů, dosažené výsledky, tvořivý přístup k výuce i tvorbě výukových materiálů. K ocenění byli řediteli školských zařízení navrženi tito pedagogičtí pracovníci: Mgr. Helena Řeháková, učitelka ZŠ Za Chlumem Mgr. Ladislava Nová, učitelka ZŠ Lidická Mgr. Božena Holková, učitelka ZŠ Aléská Mgr. Josef Černý, učitel ZUŠ na Mírovém náměstí Alena Štolbová, učitelka MŠ Za Chlumem Jiřina Ondráková, učitelka MŠ Síbova Soňa Košútová, učitelka MŠ Švabinského Věra Ryjáčková, pedagog DDM Bílina