Language

(28.03.2017) Informace o rušení vyhlášky ohledně propagace hazardu

Rada města na svém jednání 21.03.2017 projednala a doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zruší obecně závazná vyhláška č. 10/2013, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. Tato rušená vyhláška pouze stanovovala, jak má či nemá vypadat vnější prostor provozovny, a jak smí vypadat vnější reklama na hazardní hru. Nejedná se tedy v žádném případě o rušení vyhlášky č. 10/2015 – o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Vyhláška č. 10/2013 je rušena z důvodu bezpředmětnosti, vzhledem k tomu, že veškeré povinnosti ohledně propagace hazardu jsou již stanoveny v novém zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který je v platnosti od 01.01.2017. Všichni současní provozovatelé hazardu ve městě Bílina se tímto zákonem musí řídit (tzn. dodržovat podmínky ohledně propagace hazardu i po zrušení vyhlášky č. 10/2013).