Language

(28.06.2016) Cestujícím se otvírají nové možnosti, kraj projedou na jednu jízdenku

Významná změna čeká na cestující MHD, meziměstskými zelenými autobusy i vlakem v rámci Ústeckého kraje od 1. července. Zastupitelstvo města Bíliny schválilo podpis smlouvy mezi Ústeckým krajem a Bílinou o vzájemné spolupráci při zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci Ústeckého kraje. Díky tomu budou lidé moci využívat různé druhy dopravy v kraji na jednu jízdenku. “Bílina se stane součástí integrovaného dopravního systému. Cestující si při každém přestupu nebudou muset znovu kupovat jízdenku, tím také ušetří. Věříme, že se lidé v novém systému rychle zorientují a budou využívat všech jeho výhod,” uvedla místostarostka města Zuzana Bařtipánová.

Pro cestující, kteří využívají pouze MHD v Bílině, zůstane vše při starém. Navíc ale mohou na jednu jízdenku přijet například autobusem na nádraží a odtud vlakem přejet na Kyselku. Kdo cestuje veřejnou dopravou po celém kraji, bude mít přestupy daleko snazší. “Zakoupí si třeba jízdenku do Teplic při nastupování do MHD v Bílině a tuto jízdenku pak předloží řidiči takzvaného zeleného autobusu nebo průvodčímu vlaku a bude pokračovat v cestě,” vysvětlil vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička. Velmi výhodné budou časové jízdenky. Po jejich zakoupení budou lidé v rámci integrovaného dopravního systému cestovat po celém kraji po danou dobu bez omezení. “To je samozřejmě vhodné pro pravidelné cestující, třeba pro studenty. Zakoupí si například časovou jízdenku na 90 dní a do školy budou z Bíliny moci dojíždět autobusy nebo vlaky, jak budou zrovna potřebovat,” řekl vedoucí odboru.

Co zůstává zachováno

Zůstává zachováno jednotlivé jízdné, platné pouze v zóně 461 na území města Bíliny (plné jízdné 10 Kč pro cestující starší 15 let, zlevněné jízdné 5 Kč pro děti od 6 do 15 let, bezplatná přeprava pro seniory starší 70 let, děti do 6 let, dětský kočárek s dítěte, držitele průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce držitele průkazu ZTP/P a další kategorie). Tyto jízdenky jsou nově přestupné a platí 45 minut od jejich zakoupení při nástupu do prvního spoje do okamžiku výstupu z posledního spoje. S jízdenkou pro jednu cestu je možno libovolně přestupovat mezi jednotlivými druhy dopravy, tedy mezi autobusy MHD, linkovými „zelenými“ autobusy, případně i vlaky mezi Bílinou a Kyselkou. Pokud cestující bude požadovat tento druh jízdného, měl by řidiči oznámit pouze „Bílina“. Při přestupu do dalšího spoje se cestující prokáže jízdenkou, na které řidič zkontroluje platnou zónu (461) a splnění časového limitu 45 minut od nákupu jízdenky po výstup v cílové zastávce cestujícího.

Jak se rozšíří možnosti při cestování po městě Bílina

Nově bude možné hradit jednotlivou jízdu z elektronické peněženky v čipové kartě DÚK. Při tomto způsobu úhrady se cena snižuje (plné jízdné 9 Kč pro cestující starší 15 let, zlevněné jízdné 4,50 Kč pro děti od 6 do 15 let). Při nástupu cestující řidiči oznámí „Bílina“ a přiloží čipovou kartu k odbavovacímu zařízení. To odečte příslušnou výši jízdného a vytiskne cestujícímu jízdenku. Při přestupu opět předkládá ke kontrole jízdenku. Možnost zakoupení čipové karty viz Bezkontaktní čipové karty DÚK.

Pro pravidelné uživatele veřejné dopravy je připravena nabídka časových jízdenek s platností 7, 30 nebo 90 dnů. Časové jízdenky lze zakoupit v papírové podobě nebo nahrát do čipové karty DÚK. Časové jízdenky lze zakoupit u řidičů MHD a linkových autobusů nebo v kancelářích dopravců (v Bílině je to informační kancelář ČSAD Slaný na vlakovém nádraží). Zahájení platnosti časové jízdenky si cestující volí, nejde o kalendářní týdny, měsíce nebo čtvrtletí. S časovou jízdenkou je možno v daném časovém období vykonat libovolný počet jízd a bez omezení přestupovat mezi jednotlivými druhy dopravy.

Ceny časových jízdenek pro zónu 461 Bílina

Cestující starší 15 let: 7 denní – 75 Kč, 30 denní – 260 Kč, 90 denní – 700 Kč Studenti 15 – 26 let: 7 denní – 56 Kč, 30 denní – 195 Kč, 90 denní – 525 Kč Děti 6 – 15 let: 7 denní – 37 Kč, 30 denní – 130 Kč, 90 denní – 350 Kč Všechny časové jízdenky je možno zakoupit jako elektronické do čipové karty, v papírové podobě jsou pouze na 7 a 30 dnů. Na území měst, kde je provozována městská hromadná doprava, tedy v Bílině, ale také v Teplicích, Ústí nad Labem a Děčíně, není možné využívat jednotlivé jízdné žákovské pro kategorii 6 -15 let a studentské pro kategorii 15 – 26 let a také žákovské časové jízdenky pro kategorii žák 6 -15 let. Ty jsou nahrazeny časovými jízdenkami pro děti 6 – 15 let.

Jak se rozšíří možnosti při cestování za hranice města Bílina

Cestující budou mít nově možnost cestovat autobusem MHD a dále pokračovat linkovým autobusem nebo vlakem a opačně při zpáteční cestě na jednu jízdenku. Jízdenku si zakoupí při nástupu do autobusu MHD a v dalších spojích se už budou touto jízdenkou pouze prokazovat. Např. řidiči v autobusu MHD při nástupu oznámí „Teplice“, zakoupí si jízdenku, kterou se po přestupu do linkového autobusu prokáže řidiči nebo při přestupu do vlaku průvodčímu. I v tomto případě je možné využít časové jízdenky pro pravidelné cestování. Ve vlacích a v MHD Ústí nad Labem je platná pouze papírová podoba jednotlivých a časových jízdenek, tito dopravci zatím neumí přečíst čipové karty DÚK. Ceny jízdného a časových jízdenek jsou dány tarifem integrovaného systému DÚK.

Pravidla pro používání studentského časového jízdného pro kategorii 15 – 26 let:

Pokud student využívá časovou jízdenku nahranou do čipové karty, předloží na začátku školního nebo akademického roku v informační kanceláří potvrzení o studiu (v informačních kancelářích ARRIVA TEPLICE, s.r.o. v Teplicích a Duchcově též studentský průkaz ISIC), na čipové kartě je mu aktivován profil „Student“ a po celý rok si může kupovat časové jízdenky a prokazovat se jimi bez dalšího předkládání studentského průkazu, kterým by prokázal nárok na příslušnou slevu. Pokud student využívá časovou jízdenku v papírové podobě, musí při každém odbavení v autobuse nebo ve vlaku předložit žákovský průkaz pro kategorii 15-26 let a doložit tak nárok na slevu. Žákovský průkaz vystavují informační kanceláře všech dopravců včetně Českých drah. Žadatel si vyzvedne v těchto kancelářích formulář, vyplní jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a název a adresu školského zařízení, opatří ho fotografií průkazkového formátu a nechá si ve svém školském zařízení potvrdit platnost pro daný školní nebo akademický rok. Nakonec si dá vyplněný průkaz ověřit v informační kanceláři některého dopravce. Studentské časové jízdné pro kategorii 15 – 26 let je možno využívat celoročně i v období letních školních prázdnin. Tyto časové jízdenky lze použít i o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích bez ohledu na omezení uvedená v žákovském průkazu a bez ohledu na místo bydliště a sídlo školy.

Pravidla pro používání zlevněného dětského jízdného pro kategorii 6 – 15 let:

Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují nárok na slevu jakýmkoli (oficiálním) průkazem obsahujícím fotografii, jméno, příjmení, datum narození a razítko vydávající organizace, příp. občanským průkazem či cestovním pasem, popř. průkazem dopravce vydaného za účelem uznávání slevy pro děti nebo žáky do 15 let věku se jménem, příjmením, fotografií a datem narození nebo datem ukončení platnosti průkazu opravňujícím ke slevě pro dítě nebo žáka do 15 let věku. Pokud dítě používá časovou jízdenku nahranou do čipové karty DÚK, předloží při jejím pořizování v informační kanceláří dopravce uvedený průkaz, na čipové kartě DÚK je mu aktivován profil „Dítě“ a po celou dobu platnosti profilu se může prokazovat časovou jízdenkou bez dalšího předkládání dětského průkazu, kterým by prokázal nárok na příslušnou slevu.

Bezkontaktní čipové karty DÚK (BČK DÚK)

Bezkontaktní čipové karty jsou vydávány a uznávány v těchto variantách: a) anonymní (nepersonifikovaná) BČK DÚK je přenosná, neobsahuje osobní údaje držitele. Tuto variantu BČK je možno zakoupit ve všech informačních kancelářích dopravců nebo v autobusech linkové a městské dopravy. Anonymní BČK DÚK má nahraný profil dospělý a přenosný, k hrazení jízdného z elektronické peněženky nebo k prokazování nezlevněnou časovou jízdenkou ji může využít kdokoliv. b) osobní (personifikovaná) BČK DÚK je nepřenosná, tzn., že ji může používat jen její držitel. Na osobní BČK DÚK jsou vytištěné osobní údaje a fotografie držitele. Do personifikované BČK DÚK se nahrává profil zákazníka, který mu v případě používání zlevněného jízdného (jednotlivé a časové jízdenky pro děti kategorie 6 – 15 let, studentské časové jízdné pro kategorii 15 – 26 let) zjednodušuje situaci, protože nemusí předkládat příslušný doklad, opravňující je ke slevě. Tuto variantu BČK DÚK je možno si objednat v informačních kancelářích autobusových dopravců. Spolu s nově zakoupenou BČK DÚK obdrží zákazník i Certifikát BČK DÚK. Tento Certifikát BČK DÚK je nutné předložit při řešení reklamace, blokování, odblokování, výměny a dalších situací životního cyklu BČK DÚK. Do BČK DÚK je možno nahrát časovou jízdenku nebo si nabít peníze do elektronické peněženky, kterými lze následně hradit jízdné v linkové dopravě a městské dopravě. Bezkontaktní čipové karty zatím není možné využívat při cestování vlaky Českých drah a v MHD Ústí nad Labem.

Kde získat informace

Informace je možno najít na internetových stránkách systému DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE www.dopravauk.cz, na internetových stránkách provozovatele MHD Bílina ARRIVA TEPLICE s.r.o. www.arriva-teplice.cz a v informačních kancelářích všech dopravců.