Language

(29.10.2015) - HC Draci Bílina dostali příspěvek od města i přes pochybení

Zastupitelé města Bíliny na svém zářijovém zasedání neschválili finanční příspěvek na provoz pro mládežnický klub HC Draci Bílina. Nepřiznání příspěvku má ale své opodstatnění. Veřejnosprávní kontrola provedená Odborem interního auditu v létě 2015 zjistila v účetnictví klubu během let 2013 a 2014 vážné nedostatky.

Jedná se především o pochybení ve vyúčtování hospodaření s příspěvky města a porušování pravidel v jejich čerpání ve výši 522 tisíc korun, nedodržení smluvních podmínek, zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky. Celá záležitost byla předána právnímu poradci města. Hokejový klub by měl v návaznosti na zjištěná pochybení zjednat nápravu v účetnictví a vrátit neoprávněně čerpané příspěvky městu.

V zájmu podpory mládežnického sportu i přes zjištěné nedostatky zastupitelé schválili pro mládež HC Draci Bílina částku 877 tisíc korun na zaplacení ledů v roce 2015. Již v červnu také schválili dotaci z Programu podpory sportu dětí a mládeže ve výši 73 571 korun. V současné době mají HC Draci Bílina 74 hráčů, z toho 32 má trvalé bydliště na Bílinsku.