Language

(29.12.2016) Nabídka práce v Hornické nemocnici s poliklinikou

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, vyhlašuje výzvy na obsazení pozice:
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance diabetologa,
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance internisty,
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance praktického lékaře v Hostomicích,
- staniční sestra stanice D.
Bližší informace naleznete zde: http://www.hnsp.cz/kariera