Language

(30.03.2017) Za práci s dětmi dostali učitelé poděkování

Za dlouholetou kvalitní práci s dětmi poděkovalo vedení města učitelům z bílinských škol a školských zařízení. U příležitosti Dne učitelů se sešli pedagogové navržení na ocenění, ředitelé zařízení, místostarostky a starosta města. “Sešli jsme se při Dni učitelů, tedy při výročí narození Jana Amose Komenského. Jsem rád za to, že naši učitelé nesou dál jeho myšlenky a ideje. Je zapotřebí práci učitelů ocenit, mají totiž kromě jiného i obrovskou zodpovědnost za další generace,” uvedl v úvodu setkání Oldřich Bubeníček. 

Ocenění učitelé si od starosty převzali pamětní list, květinu a drobný dárek. Oceněni byli Jaroslava Pravečková z MŠ Žižkovo údolí, Miroslav Mužík ze základní umělecké školy, Marcela Rafflerová ze ZŠ Aléská, Iveta Koželuhová z MŠ Švabinského, Ivana Kulinová ze ZŠ Za Chlumem, Věra Hybášková z MŠ Čapkova, Jaroslava Šípová ze ZŠ Lidická a Jana Ziegelheimová jako vedoucí kroužku Kendó v Domě dětí a mládeže.

Navrženi byli učitelé, kteří se práci s dětmi věnují netradiční formou, pečlivě a obětavě, zapojují se do projektů, mají výborné dosažené výsledky, tvořivý přístup k práci i k tvorbě výukových materiálů.