Language

(3.1.2017) Oznámení pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Bíliny

Rada města Bíliny, konaná dne 22. listopadu 2016, schválila usnesením číslo 1185 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny na podporu sociálních a zdravotních služeb a Rada města Bíliny, konaná dne 20. prosince 2016, schválila usnesením číslo 1327 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny pro zdravotně postižené nezletilé děti.

V obou případech o dotaci lze žádat prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině vyplněním žádosti na předepsaném tiskopisu.

Pravidla pro poskytování dotace včetně formuláře žádosti obdržíte v kanceláři číslo 207, na Městském úřadu Bílina, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Žižkovo náměstí 58, 418 01 Bílina. Dále jsou dostupné na Informačním serveru města Bíliny, webových stránkách Města Bíliny www.bilina.cz   - Městský úřad – Odbory MěÚ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – formuláře.  

OSVaZ, Bc. Procházková Alena, DiS.