Language

(4.1.2017) Začněme nový rok dobrým skutkem!

Vážení spoluobčané,

v době od 1.1.2017 do 14.1.2017 se bude konat již osmnáctý ročník tradiční Tříkrálové sbírky, která je největším dobrovolnickým dílem u nás. Jejím cílem je umožnit občanům ČR podílet se na charitativní akci. Je pořádaná Charitou Česká republika prostřednictvím farních a oblastních charit, případně jednotlivých farností. Sbírka probíhá formou koledování v ulicích celé dva týdny podle standardních pravidel tak, že skupina Tří králů bude do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem vybírat dobrovolný finanční příspěvek. Vedoucím skupiny bude dospělá osoba s občanským průkazem, která bude navíc vybavena průkazem koledníka s podpisem litoměřického pana biskupa a ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Číslo průkazu koledníka bude totožné s číslem zapečetěné kasičky. Výtěžek sbírky bude určený na humanitární pomoc při přírodních a ekologických katastrofách, na pomoc matkám s dětmi v tísni a k podpoře nemocných, handicapovaným a jinak znevýhodněných lidí.

O využití sbírky se můžete více dozvědět na www.trikralovasbirka.cz

Bc. Alena Procházková, DiS., OSVaZ