Language

Aktuality na email

Upozornění na bezpečnostní řezy stromů

Upozorňujeme obyvatele města Bíliny, že od 19.07.2017 do 28.07.2017, budou provedeny zdravotní a bezpečností řezy dřevin v aleji stromů u koupaliště na Kyselce, u kostela sv. Petra a Pavla, dále dojde k prořezu Topolu bílého naproti Albertu a zcela odstraněny budou proschlé akáty v centru města, a to z důvodu zajištění bezpečnosti lidí a jejich majetku.

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

Newsletter: 

(10.07.2017) Severočeská vodárenská opravuje poruchový vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v současné době opravuje poruchový vodovod v ulici 5. května. "V rámci zahájené investiční akce vyměníme v celkové délce 529 metrů poruchový vodovodní řad, na který je připojeno asi 350 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a akcí města k obnově komunikace,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Newsletter: 

(30.06.2017) Hluboké pocity zachycují obrazy Radky Müllerové

Portréty plné emocí ztvárňuje po svém návratu z Japonska Radka Müllerová. Její obrazy si mohou prohlédnout návštěvníci výstavní síně U Kostela při výstavě Kuro shiro. Portréty či postavy na obrazech bývají smutné, zklamané, jen málokdy je vidět úsměv. “Život v Japonsku je mnohem těžší než u nás a obrazí se to ve výrazech lidí. Zaujala mě u nich hloubka jejich pohledu.

Newsletter: 

(26.06.2017) Besedy se strážníky děti baví a učí

Na nebezpečí, která číhají na děti o prázdninách, upozorňovali strážníci při preventivních besedách na základních školách. Koncem školního roku se konaly přednášky pro žáky prvního stupně, jejichž cílem bylo seznámit děti s možnými riziky a také s tím, jak jim předcházet nebo je řešit. “Tyto besedy uzavřely celoroční koncept preventivních akcí, které pořádáme.

Newsletter: 

(21.06.2017) Městské technické služby kropí silnice, pomáhají tím snížit prašnost i teplotu

V parných dnech skrápí Městské technické služby Bílina silnice. Jakmile teploty přesáhnou třicet stupňů, vyjede cisterna s čistou vodou do všech částí města. “Ulice kropíme především z důvodu snížení prašnosti a také kvůli krátkodobému ochlazení vzduchu,” uvedl vedoucí střediska svozu odpadů a čištění města Tomáš Pavel.

Newsletter: 

(20.06.2017) Vybírání poplatku za komunální odpad a psy

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu nemoci a čerpání řádné dovolené zaměstnankyň hlavní pokladny městského úřadu, bude ve středu 21.06.2017 a ve čtvrtek 22.06.2017 probíhat vybírání místního poplatku za komunální odpad a poplatku za psy na detašovaném pracovišti vymáhání pohledávek v protilehlé budově, vchod od kruhového objezdu. Hlavní pokladna bude fungovat opět od 26.06.2017 (pondělí).

Newsletter: 

(15.06.2017) Železničáři vylepšují podchod na Kyselku

Pracovníci Správy železniční dopravní cesty začali opravovat podchod pod kolejemi na Kyselce. Sanací a úpravou povrchu prošly schody, vnitřní zdi jsou vymalované a opravena je i venkovní fasáda. Dále je vyčištěná kanalizační vpusť a neměly by se tedy po dešti tvořit velké kaluže. “Dále jsme se se zástupci společnosti domluvili na estetickém řešení přejezdového zabezpečovacího zařízení, takzvané televize.

Newsletter: 

(15.06.2017) Aktualizujeme Strategický rámec MAP

Plánujete investiční projekt na vzdělávání na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina (SO ORP Bílina) v rámci výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)? Pak jistě víte, že všechny investiční projekty v oblasti rozvoje předškolního, základního, zájmového nebo neformálního vzdělávání musí být v souladu s tzv. Strategickým rámcem místního akčního plánu (SR MAP).

Newsletter: 

(14.06.2017) Chcete vycestovat do zahraničí na dovolenou? Máte platný cestovní doklad?

Vzhledem k blížícím se letním prázdninám doporučujeme všem, kdo chce vycestovat do zahraničí na dovolenou, aby si zkontroloval v dostatečném předstihu platnost svých cestovních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas). 
V případě potřeby nových dokladů je standardní lhůta pro vyhotovení dokladů 30 dnů. Občanský průkaz je vydáván zdarma, za cestovní pas zaplatíte správní poplatek - za dítě do 15 let 100 Kč, za osobu nad 15 let 600 Kč. 

Newsletter: 

(14.06.2017) Den sociálních služeb

Dne 17. května 2017 se uskutečnil na Žižkové náměstí v Bílině 2. den sociálních služeb, který byl pořádán odborem sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s bílinskou pobočkou organizace Člověk v tísni, o. p. s. Našim občanům byla nabídnuta možnost se osobně seznámit s činností poskytovatelů sociálních služeb, kdy osobně zástupci jednotlivých služeb předávali informace o své činnosti, představovali ukázkové aktivity či workshopy - viz seznam.

Newsletter: 

(12.06.2017) K povinnému zápisu do mateřinek nepřišlo mnoho rodičů s dětmi

Od letošního roku platí změny v předškolním vzdělávání, které s sebou nesou nové povinnosti pro děti a jejich rodiče. Nově pro děti v předškolním věku vzniká povinnost předškolní docházky. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Pro školní rok 2017/2018 se tedy bude týkat dětí, které se narodily od 1.

Newsletter: 

(02.06.2017) Žákům z Lidické se v soutěžích daří, dostali poděkování

Čtrnáct žáků základní školy Lidická si převzalo ocenění za vzornou reprezentaci školy v různých soutěžích. Letos se do celostátních kol soutěží škola dostala hned pětkrát, což je obrovský úspěch. “V soutěži Sapere navíc náš tým obsadil druhé místo, což je opravdu úžasné. Další týmy se umisťovaly vždy kolem jedenáctého místa.

Newsletter: 

(24.05.2017) Kasárna jsou prodaná, vznikne tam logistický areál

Zastupitelé města Bíliny odsouhlasili prodej areálu bývalých vojenských kasáren společnosti JTH Idea, a. s., za 3,65 milionů korun. Budova kasáren bude zbourána a na jejím místě vznikne logistický areál pro skladování zboží. “Předpokládáme investici ve výši 171 milionu korun.

Newsletter: 

(23.05.2017) Letní kino začíná promítat o měsíc dříve

Letní kino v Bílině začne letos promítat již od začátku června. Milovníci filmů tedy kvůli nutnému uzavření digitálního kina nepřijdou o kulturní zážitek. Promítání začne vždy ve 22 hodin. Při vytrvalých deštích nebo při bouřkách kino nepromítá.

Program letního kina v červnu:

pátek 2. června, 22 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA – 2D

sobota 3. června, 22 hodin

VETŘELEC: COVENANT – 2D

Newsletter: 

(18.05.2017) Rekonstrukce jeviště uzavře divadlo

Městské divadlo v Bílině čeká rekonstrukce jevištní technologie. Vyměněné nebo opravené budou téměř všechny části jeviště, aby divadlo mohlo dále fungovat jako moderně vybavené zařízení odpovídající všem bezpečnostním normám. “Opravy se budou konat z důvodu havarijního stavu vyplývajícího z revizní zprávy.

Newsletter: 

(16.05.2017) Strážníci dostanou ocenění za dlouholetou službu

V rámci oslav 25. výročí založení Městské policie Bílina se uskuteční předání věrnostních plaket dlouholetým zaměstnancům 26. května od 14 hodin v obřadní síni městského úřadu. Slavnostního předání se zúčastní současné vedení města i bývalí starostové. 

Newsletter: 

(16.05.2017) Umělecká škola se otevře veřejnosti

Základní umělecká škola bude po šest dnů bavit veřejnost. Žáci z různých oborů si připravili vystoupení, která chtějí ukázat jak svým kamarádům, kteří uměleckou školu nenavštěvují, tak i široké veřejnosti. V rámci celostátních projektů Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a ZUŠ OPEN 2017 se uskuteční řada vystoupení v sále školy, v městském divadle a jeden odpolední galaprogram na Mírovém náměstí.

Newsletter: 

(12.05.2017) Strážníci dostali medaili za záchranu životů

Městská policie Bílina dostala záslužnou medaili za aktivní používání defibrilátoru. Ten v loňském roce strážníci použili celkem jedenadvacetkrát a pomohli tak zachránit lidské životy. “Díky automatickému defibrilátoru můžeme v rozhodujících vteřinách života efektivně pomáhat ještě před příjezdem záchranné služby.

Newsletter: 

(11.05.2017) Situace v domech M. Švabinského 665 a 666 se zlepšuje

V návaznosti na řešení situace v domech M. Švabinského 665 a 666 v Bílině se situací kromě jiných i nadále intenzivně zabývají sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina. Těmto se v rámci dlouhodobé sociální práce s rodinami podařilo motivovat nájemníky uvedených domů k participaci na řešení problému s udržováním pořádku, který se bezprostředně týká nejen jich samotných, ale zejména jejich nezletilých dětí, které jsou stávající situací rovněž výrazně ohroženy.

Newsletter: 

(11.05.2017) Děti dostanou nové hřiště v Čapkově ulici

V Čapkově ulici roste nové dětské hřiště. Sklouznout se nebo pohoupat se budou moci ratolesti již začátkem června. Město tam nechalo vybudovat multifunkční sestavu se skluzavkou, dvoumístnou houpačku, dvě pérové houpačky, pískoviště a lavičky. Celý areál bude oplocen.

Newsletter: 

(11.05.2017) Kde byste chtěli mít workoutové hřiště? Hlasujte v anketě

Město letos vybuduje díky daru společnosti Severočeské doly tři nová workoutová hřiště, jedno na Pražském Předměstí, druhé na Teplickém Předměstí a poslední v sídlišti Za Chlumem. Rozhodněte, kde přesně mají hřiště stát v anketě, kterou naleznete zde: http://bilina.cz/kde-byste-chteli-mit-workoutove-hriste 

Newsletter: 

(10.05.2017) Harmonogram blokového čištění ulic ve městě

Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace, připravila jarní blokové čištění ulic a parkovacích ploch. Žádáme všechny řidiče, aby respektovali značení a umožnili tak bezproblémový úklid města. K umístění dočasného značení je vydáno řádné rozhodnutí a bude tak možné při jeho nerespektování vozidla odtáhnout. Zákazové značky s dodatkovými tabulkami budou v jednotlivých lokalitách umísťovány vždy s týdenním předstihem.

Newsletter: 

(10.05.2017) Město z daru postaví hřiště i odpočinková místa

Nová dětská a workoutová hřiště, vybavení volnočasových míst, posilovna pro sportovce i vánoční výzdoba. Toto všechno plánuje město pořídit a vybudovat z daru společnosti Severočeské doly, a. s. “Město schválilo přijetí daru ve výši milion a tři čtvrtě od Severočeských dolů.

Newsletter: 

(10.05.2017) Město poskytlo bezbariérové bydlení rodině handicapované Terezky

Bezbariérový přístup do bytu, samootevírací dveře, široké chodby i pohodlný vstup na terasu. To vše chybělo handicapované Terezce Kretschmanové v domě, kde bydlela. Z tohoto důvodu nechalo město Bílina zrekonstruovat byt v Zeleném domě, který poskytlo k pronájmu Terezčině rodině. “Máme radost, že jsme udělali dobrou věc.

Newsletter: 

(06.05.2017) Važme si toho, že žijeme v míru, vyzval Oldřich Bubeníček

Již 72 let uplynulo od skončení druhé světové války a právě při této příležitosti položil starosta města Oldřich Bubeníček a místostarostky Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová věnec k památníku padlých na městském hřbitově. “Nezapomínejme na všechny, kteří zahynuli, a važme si toho, že žijeme v míru,” vyzval v proslovu starosta s tím, že se v okolí města nacházelo několik zajateckých táborů, v nichž zemřelo mnoho lidí.

Newsletter: 

(05.05.2017) Srdečně zveme na zítřejší jarmark

Ewa Farna, Pavel Callta a mnoho dalších zpěváků i skupin se v sobotu sjede do Bíliny. Přijďte si v rámci Májového jarmarku poslechnout dobrou hudbu, posedět s přáteli nebo si koupit něco na zub. Pro děti je přichystaný program na Růžovém paloučku a za altánem i velmi oblíbené kolotoče.

Celým areálem bude znít hudba, a to různých žánrů, aby si každý přišel na své. Před restaurací U Kádi bude oblíbená dechovka, v letním kině moderní styly a u altánu si návštěvníci budou moci poslechnout klavíristu.

Newsletter: 

(04.05.2017) Dopravu v Břežánské pomůže zklidnit radar

Zklidnit dopravu v Břežánské ulici by měl nový radar. Ulicí projíždí každý den velké množství osobních i nákladních aut. Obyvatele z okolních domů a děti školou povinné, trápí hluk a také snížená bezpečnostní situace. To by měl vyřešit nový ukazatel rychlosti, který bude umístěn v ulici směrem ke kruhovému objezdu. “Současně hledáme další možnosti, jak tamní situaci řešit.

Newsletter: 

(02.05.2017) Cestující si odhlasovali změnu jízdních řádů

Spoje městské hromadné dopravy budou jezdit o deset minut dříve. O změně jízdních řádů rozhodli cestující v internetové anketě. Téměř sedmdesát procent hlasujících souhlasilo s tímto posunutím. “Anketu jsme vyhlásili na základě množících se žádostí o změnu času v jízdním řádu. Podle nového harmonogramu budou autobusové spoje MHD lépe navazovat na vlakové,” vysvětlil vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička.

Newsletter: 

(24.04.2017) Soukromý panelák přetéká odpadky a ohrožuje děti, město chce nápravu

Velmi špatná hygienická i bezpečnostní situace je v panelovém domě v ulici Švabinského, který je známý jako U Zajíčka. Lidé tam žijí mezi odpadky, okna i vchodové dveře jsou rozbité a hrozí poranění. Vedení města o situaci ví a řeší ji všemi dostupnými prostředky. Prostřednictvím odboru stavebního úřadu a životního prostředí důrazně vyzval členy výboru společenství domu, aby v co nejkratším termínu napravili tento stav.

Newsletter: 

(07.04.2017) Zubní pohotovost v Bílině zahájila provoz

V Bílině byla v pátek 7. dubna odpoledne slavnostně otevřena nová zubní pohotovost v Hornické nemocnici s poliklinikou. Stala se tak pátou zubní pohotovostí v kraji. “Naše nemocnice si díky stále se rozšiřující nabídce služeb a rekonstruovanému prostoru získává výbornou pověst v rámci celého Ústeckého kraje.

Newsletter: 

(07.04.2017) Na Kyselce roste multifunkční areál pro celé rodiny

Zcela nové hřiště budou moci již zanedlouho využívat děti na Kyselce. U street workoutového hřiště v současné době roste hřiště určené dětem, mladistvým i dospělým. “Dosud nevyužitá travnatá plocha v bezprostřední blízkosti street workoutového hřiště, které je určené zejména mladistvým a dospělým, je vhodná pro rozšíření o další herní prvky.

Newsletter: 

(0504.2017) Plošná stávka řidičů linkových autobusů zřejmě nebude

Podle informací, které má aktuálně Ústecký kraj k dispozici, nebude ve čtvrtek 6. dubna plošná stávka řidičů linkových autobusů, která by zasáhla převážnou část území kraje. Dne 3. dubna se dopravce Arriva Teplice vyjádřil, že jeho řidiči se stávky nezúčastní. Společnost BusLine ve své tiskové zprávě dne 4.

Newsletter: 

(05.04.2017) Jaroslav Tišer ukáže floru z hor

Již dvacet let cestuje po světě Jaroslav Tišer z Oseka a pořizuje snímky rostlin. Diapozitivy flory z evropských hor si můžete prohlédnout ve Výstavní síni U Kostela. Výstavu zahájí 5. dubna sám autor besedou. Přes sto diapozitivů zachycuje květiny či bylinky hlavně z Krušných hor, Alp, Pyrenejí a z menší části i z jiných evropských hor.

Newsletter: 

(30.03.2017) Za práci s dětmi dostali učitelé poděkování

Za dlouholetou kvalitní práci s dětmi poděkovalo vedení města učitelům z bílinských škol a školských zařízení. U příležitosti Dne učitelů se sešli pedagogové navržení na ocenění, ředitelé zařízení, místostarostky a starosta města. “Sešli jsme se při Dni učitelů, tedy při výročí narození Jana Amose Komenského. Jsem rád za to, že naši učitelé nesou dál jeho myšlenky a ideje.

Newsletter: 

(28.03.2017) Upozornění na kácení dřevin na břehu řeky Bíliny

Upozorňujeme obyvatele města Bíliny, že 28.03.2017 budou na břehu řeky Bíliny (naproti prodejně Lidl) pokáceny 3 ks dřeviny - Topol černý. Ke kácení dřevin město Bílina přistoupilo z důvodu havarijního stavu dřevin se sníženou provozní bezpečnosti. Kácení je podložené dendrologickým posudkem a příslušným povolením orgánu ochrany přírody Městského úřadu v Bílině.

Newsletter: 

(28.03.2017) Informace o rušení vyhlášky ohledně propagace hazardu

Rada města na svém jednání 21.03.2017 projednala a doporučila zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se zruší obecně závazná vyhláška č. 10/2013, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her. Tato rušená vyhláška pouze stanovovala, jak má či nemá vypadat vnější prostor provozovny, a jak smí vypadat vnější reklama na hazardní hru. Nejedná se tedy v žádném případě o rušení vyhlášky č. 10/2015 – o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Vyhláška č.

Newsletter: 

(21.03.2017) Bílina stále zvyšuje bezpečnost, chce pořádek u obchodů i na sídlištích

Zajištění bezpečnosti obyvatel Bíliny je stále prioritou vedení města. V současné době chce město větší provázanost mezi jednotlivými odbory, organizacemi a složkami. “Je důležité, aby odbor sociálních věcí a zdravotnictví, městská policie, státní policie, úřad práce a vedení města byly v úzkém kontaktu, předávaly si informace a spolupracovaly.

Newsletter: 

(20.03.2017) Přerušení dodávky vody - Bořeňská, Kmochova, Nerudova, Fügnerova

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., informují o přerušení dodávky pitné vody v ul. Bořeňská, Kmochova, Nerudova, Fügnerova, a to 20.03.2017 od 11:15 do cca 15:00 hodin z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení. 

Newsletter: 

(20.03.2017) Nepotřebné dětské helmy

Nevíte, co s dětskou helmou, ze které Vám vaše dítě už vyrostlo? Nevadí, tak právě pro Vás, máme nápad. Nepotřebou helmu můžete darovat těm, co jí potřebují a nemohou ji svému dítěti pořídit. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví při Městském úřadu Bílina, proto pořádá sbírku nepotřebných dětských helem pro matky s dětmi. Tyto můžete doručit na Městský úřad Bílina, Žižkovo náměstí 58, 1. patro, číslo dveří 205 až 209 od 03.04.2017 – 30.06.2017, pondělí a středa od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Všem dárcům předem děkujeme za pomoc. Bc. Věra Kodadová, DiS, vedoucí oddělení sociální péče

Newsletter: 

(17.03.2017) Ozdobte plaveckou halu kraslicemi

Velikonoční atmosféra zaplní plaveckou halu. S výzdobou prostor mohou pomoci sami návštěvníci, kteří si tam od 1. dubna budou moci vymalovat svou kraslici. Vajíčka s pentlemi budou připravena. Každý malý i velký výtvarník navíc dostane odměnu. O Velikonočním pondělí 17. dubna vše vyvrcholí koledou. Návštěvnice totiž podle tradice vyšupe koledník, aby jim tak předal část svěžesti jarního vrbového proutí.

Newsletter: 

(14.03.2017) Opěrná zeď zpevní svah

Svah u budovy Církve československé husitské v Pražské ulici nechá letos město zpevnit. Opěrná zeď by měla zabránit dalšímu sesuvu půdy. “Statický posudek i projektová dokumentace jsou již hotové, nyní se čeká na stavební povolení a ihned poté bude vybrán zhotovitel stavby. S pracemi by se tedy podle předpokladů mělo začít v létě,” uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová. Stráň se sesula již před jedenácti lety.

Newsletter: 

(13.03.2017) Náměstí zaplní žigulíci a moskviče

Do Bíliny se sjedou vozy Žiguli a Moskvič. Již šestý ročník Severočeského srazu se uskuteční 8. dubna. Na náměstí vozy začnou přijíždět v 10 hodin, v 11 hodin se vydají na spanilou jízdu Českým středohořím. K vidění budou veteránské vozy Moskvič, veteránské i nové vozy Lada a lidé se mohou těšit i na několik vozů jiných značek. Zajímavostí bude například nejnovější model vozu VAZ - Lada X-Ray.

Newsletter: 

(09.03.2017) Kotlíková dotace na rok 2017

Dne 27.02.2017 byla vyhlášena 2. výzva Ústeckého kraje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) pro rok 2017. Dotace je určená POUZE PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KOTLE NA BIOMASU. 
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ je od 03.04.2017 od 8:00 hod do 30.06.2017 do 12 hod.

Newsletter: 

(09.03.2017) Tajemství přírody a života akademického malíře

Obrazy akademického malíře Herberta Kiszy jsou až poeticky dokonalé. Malíř v nich osobitým způsobem zachycuje kontrast života. Donutí přemýšlet o tom, jak stejné jsou významy života a smrti, jak dlouho roste strom a jak během několika okamžiků padne k zemi. Herbert Kisza vystavuje své grafiky v Galerii Pod Věží v Bílině.
Newsletter: 

(09.03.2017) Město čeká na rozhodnutí soudu ohledně pozemků za garážemi

Vlastníci garáží pod kopcem Kostrlík v Důlní ulici v Bílině se již několik let nemohou dostatečně starat o svůj majetek. Zaznělo to na veřejném setkání veřejnosti s vedením města. Bezprostředně za garážemi se totiž nachází pozemek, u kterého dosud není zcela jasné, komu patří.
Newsletter: 

(06.03.2017) Jeden pohled nestačí, ukázal Jan Choura

Tvary a barvy. To na první pohled uvidí návštěvníci výstavy obrazů ve Výstavní síni U Kostela. Na druhý pohled ale začnou rozeznávat konkrétní věci. Právě proto výstava výtvarníka a pedagoga Jana Choury nese název Až na druhý pohled a dvěma úrovněmi vnímání je i pro širokou veřejnost velmi zajímavá. “Obrazy zachycují různé každodenní zážitky.
Newsletter: 

(01.03.2017) Přijďte na hokej, pomůžete Adélce

Larsenův syndrom - s takovou diagnózou žije malá Adélka. A právě té i její rodině můžeme pomoci.
Na zimním stadionu se totiž uskuteční charitativní hokejový turnaj Bobování pro... Výtěžek z něj dostane právě Adélka, aby byl její boj s vážnou nemocí alespoň o kousek snazší. 
Larsenův syndrom je velmi vzácné onemocnění, které postihuje hlavně klouby a hrozí poškození míchy. 
Newsletter: 

(24.02.2017) Plán obchvatu města má novou podobu, variantu X

Myšlenka obchvatu Bíliny opět ožívá. Vedení města i přes nedávné pozastavení takzvané východní varianty v jednání o obchvatu neustávalo a nyní je prověřována již bývalým zastupitelstvem navržená varianta X. Ta má hned tři podvarianty. “Všechny tři jsou ale téměř stejné, liší se pouze ve výškovém uspořádání a napojení sjezdů a nájezdů,” popsal vedoucí dopravního odboru Oldřich Jedlička.
Newsletter: 

(24.02.2017) U zimního stadionu přibudou nová parkoviště

Dvacet nových parkovacích míst by mělo vzniknout v dohledné době v Litoměřické ulici za zimním stadionem v Bílině. Město tam chce vybudovat parkoviště, které bude sloužit jak návštěvníkům stadionu, tak i místním obyvatelům a odlehčí přilehlým ulicím, ve kterých nyní auta parkují. Na parkoviště by se vjíždělo odbočkou ze směru od centra vpravo přes můstek a znovu vpravo za stadion.

Newsletter: 

(24.02.2017) O půjčky na rozvoj bydlení byl malý zájem

Město Bílina již nebude poskytovat půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Tento fond zastupitelé města na svém únorovém zasedání zrušili. Důvodem byl velmi malý zájem o tyto půjčky. “Od roku 2011 do roku 2016 si o půjčku z tohoto fondu zažádali pouze tři lidé,” uvedla vedoucí finančního odboru Michaela Zavázalová. Dalším důvodem byla změna v zákoně o spotřebitelských úvěrech, kvůli které již město nemůže poskytovat půjčky za podmínek, které byly nastaveny.

Newsletter: 

(24.02.2017) Chcete změnit jízdní řád? Hlasujte

Z důvodu množících se žádostí o změnu časů v jízdním řádu MHD ohledně absence navazujících vlakových spojů, připravil odbor dopravy Městského úřadu Bílina ve spolupráci s vedením města anketu, ve které máte možnost vyjádřit svůj názor k dané problematice. 
Jsme si vědomi toho, že co člověk to názor a ne každý občan města by změnu jízdního řádu uvítal. Proto odbor dopravy tuto anketu připravil. Svůj názor je možné sdělit do pátku 31. března 2017.

Newsletter: 

(22.02.2017) Zákaz venčení psů v areálu HNsP

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., žádá o respektování zákazu volného pobíhání psů a jejich venčení v areálu nemocnice. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezené prostory pro volné pobíhání psů stanovuje město Bílina obecně závaznou vyhláškou č. 6/2013. Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému pořádku. Sankce za porušení § 47 odst. 1 písm.

Newsletter: 

(22.02.2017) Zakoupení transportní rolovací desky pro HNsP

V únoru 2017 byla společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, pořízena z prostředků dotace Ústeckého kraje, k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje“, nová transportní rolovací deska na stanici LDN B. Tzv.

Newsletter: 

(22.02.2017) Poraďte se s advokátem

Obyvatelé Bíliny mohou využívat bezplatné právní poradny. Ta se koná 22. února od 15 do 17 hodin v kanceláři číslo 207 v budově městského úřadu v Seifertově ulici. Další poradenství bude 22. března ve stejný čas a na stejném místě. 
Jedná o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
Newsletter: 

(20.02.2017) Kalendář města na rok 2018

Město Bílina připravuje výrobu stolních kalendářů pro rok 2018. Tak jako v loňském roce bychom chtěli zapojit širokou veřejnost.
Stolní kalendář hodláme zaměřit na historii i současnost sportu a sportovních aktivit v Bílině. Proto bychom uvítali fotografie ze soukromých archivů, i z archivů sportovních spolků (např. bruslení na pivovarském rybníku, fotbal na škvárovém hřišti, koupání na termálním koupališti v Žižkově údolí, Sokolský slet, aj.)
Newsletter: 

(13.02.2017) Volná pracovní místa v Hornické nemocnici s poliklinikou

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, vyhlašuje výzvy na obsazení pozice:
- Zdravotní sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu – oční a neurologická ambulance,
- Zdravotně sociální pracovník/všeobecná zdravotní sestra s registrací,
- Zástupová sestra - všeobecná zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
- Kuchař/ka s praxí 3,5 roku.

Newsletter: 

(08.02.2017) Omezení - evidence obyvatel

Upozorňujeme na omezení provozu kanceláře evidence obyvatel Městského úřadu v Bílině. V termínu od 13.02.2017 do  17.02.2017 nebude možné podat žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a úkony s tím spojené, potvrzení do ciziny a přidělení čísla popisného. Bez omezení naopak vyřídíte přihlášení k trvalému pobytu, hlášení adresy pro doručování, žádost o poskytování údajů z informačního systému a ukončení trvalého pobytu na území ČR. Děkujeme za pochopení.

Newsletter: 

(08.02.2017) Město podpoří handicapované děti

Až dvě stě tisíc korun letos půjde z rozpočtu města na podporu zdravotně postižených dětí. Částka je vyčleněná z daní vybraných z provozování loterií a výherních hracích automatů. “Dosud zdravotně postižené děti od města žádnou podporu nedostaly. Proto jsme se rozhodli vyčlenit částku dvě stě tisíc korun na podporu handicapovaných dětí a jejich potřeb. Po důkladné diskuzi napříč politickým spektrem i přímo s rodiči těchto dětí byla připravena a schválena Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti.

Newsletter: 

(01.02.2017) Bílina i loni ušetřila miliony

Město loni hospodařilo s přebytkem 52,1 milionu korun. Loňské příjmy činily 346,7 milionu korun, výdaje 267,8 milionu. “Plánované výdaje v loňském roce měly dosáhnout výše 300 milionů korun. Bohužel, u řady plánovaných investičních akcí došlo ke zdržení přípravy projektové dokumentace či k problémům se zahájením stavebních prací. Tyto akce byly proto přesunuty do roku 2017, kdy budou realizovány.

Newsletter: 

(01.02.2017) UPOZORNĚNÍ - uzavření ulice Seifertova

Vážení občané, z důvodu výkopových prací v důsledku havárie plynu, bylo v úterý 31.01.2017 od 17. hodiny nutné plně uzavřít Seifertovu ulici v Bílině. Dle slov zástupce společnosti PLYNOMONT TEPLICE, s. r. o., budou práce na odstranění závady a s tím související uzavírka ulice probíhat nejméně do tohoto pátku 03.02.2017. V rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Vás žádáme o trpělivost se vzniklou situací. 

Newsletter: 

(31.01.2017) UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu opravy technické závady na zařízení rotační kartotéky bude v termínu od čtvrtka 02.02. do pátku 03.02.2017 uzavřena kacelář č. 108 - evidence motorových vozidel, řidičské průkazy. Zástup v bezodkladných záležitostech zajišťuje kancelář. č. 102 - evidence motorových vozidel a kancelář č. 103 - řidičské průkazy. Omlouváme se za případné vzniklé potíže.

Newsletter: 

(27.01.2017) Možnost vyšetření pigmentových névů zdarma

Hornická nemocnice s poliklinikou nabízí možnost vyšetření pigmentových névů digitálním dermatoskopem zdarma
KDY: úterý 7. února 2017 od 9:00 do 12:00 hodin 
KDE: na Mírovém náměstí v Bílině v Autokaru OBOROVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
BEZ OBJEDNÁNÍ
ZDRAVOTNÍK: Veronika Kavalierová

Newsletter: 

(25.01.2017) Upozornění - řidičské průkazy

Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu technické závady na zařízení rotační kartotéky není v současné době možné vracení řidičských průkazů a dalších úkonů spojených s dohledáním spisového materiálu v kartotéce uloženého. Předpokládaná doba omezení je do pátku 10.02.2017. Omlouváme se za případné vzniklé potíže.

Newsletter: 

(24.01.2017) Upozornění na kácení dřeviny v ul. Pivovarská

Upozorňujeme obyvatele města Bíliny, že v ulici Pivovarská bude 27.01.2017 v dopoledních hodinách pokácen strom topol bílý (Populus alba). Ke kácení dřeviny město Bílina přistoupilo z důvodu zhoršeného zdravotního stavu stromu a především jeho snížené provozní bezpečnosti. Kácení je podložené dendrologickým posudkem a příslušným povolením orgánu ochrany přírody Městského úřadu v Bílině. Na vzniklé zelené ploše bude vysazen nový strom, kdy druh a velikost dřeviny bude určen po dohodě s oddělením životního prostředí.

Newsletter: 

(10.1.2017) Dotazníkové šetření – Zjišťování pocitu bezpečí občanů ve vztahu ke kamerovému systému v Bílině

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se v naší obci snažíme řešit bezpečnost občanů, připravujeme rozšíření městského kamerového systému. Systém by se měl rozšířit o mobilní kameru, která se bude využívat v těchto lokalitách: koupaliště, hřbitov, SUNN, garážové kolonie, Jižní ulice a okolí plavecké haly.
Žádám Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který nám poskytne cenné údaje o tom, jak vidíte situaci Vy občané.
 
Newsletter: 

(09.01.2016) Hana Zagorová vystoupí na plese města Bíliny

Nemáte ještě vstupenky na 23. reprezentační ples města Bíliny na pátek 13. ledna 2017 od 20:00 hodin? Máme pro Vás připravený zajímavý program, hraje kapela BIG BAND BONIT Teplice. Hostem večera je Hana Zagorová. Připravena je bohatá tombola - každý druhý los vyhrává; navíc losování o 5 hlavních výher. Neváhejte a zakupte si vstupenky v Informačním centru Bílina.

Newsletter: 

Nemocnice úspěšně zvládla akreditaci

Hornická nemocnice s poliklinikou úspěšně prošla akreditačním šetřením a získala certifikát o akreditaci lůžkové části. Dva roky příprav se vyplatily, nemocnice má nyní pro své pacienty jasný vzkaz: Jste u nás v nejlepších rukou. Zdravotnické zařízení bylo hodnoceno jako celek. Požadované podmínky tedy musely splňovat i nezdravotnické úseky nemocnice, tedy hospodářsko-technický, stravovací, ekonomický, personální a další.

Newsletter: 

(3.1.2017) Oznámení pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Bíliny

Rada města Bíliny, konaná dne 22. listopadu 2016, schválila usnesením číslo 1185 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny na podporu sociálních a zdravotních služeb a Rada města Bíliny, konaná dne 20. prosince 2016, schválila usnesením číslo 1327 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny pro zdravotně postižené nezletilé děti.

V obou případech o dotaci lze žádat prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině vyplněním žádosti na předepsaném tiskopisu.

Newsletter: 

(29.12.2016) Nabídka práce v Hornické nemocnici s poliklinikou

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, vyhlašuje výzvy na obsazení pozice:
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance diabetologa,
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance internisty,

Newsletter: 

(08.12.2016) Sejděte se s přáteli u svařáku a krásné hudby

V kostele sv. Petra a Pavla se v neděli 11. prosince od 16 hodin uskuteční již třetí adventní koncert. Tentokrát se o program postarají žáci a učitelé základní umělecké školy. Vstupné na koncert je dobrovolné a bude použito na opravu varhan v kostele. 

Přijďte si poslechnout krásné vánoční písně a také si s přáteli vychutnejte teplý svařák nebo zabíjačkovou pochoutku, která se bude prodávat ve stánku před kostelem. 

Newsletter: 

(06.12.2016) Sauna i plavecká hala prodlužují provozní dobu

Od začátku prosince je prodloužená provozní doba plavecké haly a suché sauny. Nově mohou lidé zařízení navštěvovat až do 21 hodin. Jedná se o zkušební provoz, který bude na konci měsíce vyhodnocen a od ledna bude stanovena konečná provozní doba. Provoz o vánočních prázdninách všech provozů plavecké haly: 24. a 25. prosince 2016 - zavřeno 31. prosince 2016 - 8.00-12.00 hodin 1. ledna 2017 - zavřeno ostatní dny dle provozních hodin.

Newsletter: 

(05.12.2016) Vánoční čas zpříjemní výstava

Výstava Grafickou cestou ve Výstavní síni U Kostela je nově doplněna dětskými pracemi na téma Andělé. Nechybí tam ani ozdobené vánoční stromky dětí z bílinských mateřských a základních škol. Výstava potrvá do 2. ledna 2017. Výstavní síň je otevřená od čtvrtka do neděle mezi 13. a 17. hodinou, výstava bude přístupná i 22. a 23. prosince a 29. a 30. prosince. Běžné vstupné je 20 korun, snížené 10 korun.

 

Newsletter: 

(02.12.2016) Abonentky do divadla v prodeji

Vážení divadelní přátelé, pro nadcházející jarní sezónu jsme pro Vás připravili DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ do Městského divadla v Bílině. Divadelní představení budou odehrána od ledna do dubna 2017. Věříme, že každý z Vás si v naší nabídce najde to své. Na pravidelná setkávání v bílinském městském divadle se těší vedoucí organizační složky Martina Tuháčková a kolektiv Kulturního centra Bílina.

Newsletter: 

(02.12.2016) Otevírací doba radnice, knihovny a infocentra o svátcích

Otevírací doba radnice, knihovny a infocentra o vánočních svátcích bude následující:

Městský úřad Bílina: 
do 23.12.2016 standardní úřední doba 
26.12.2016 zavřeno 
27.-29.2016 standardní úřední doba s omezeným provozem 
30.12.2016 zavřeno 
od 2.1.2017 standardní úřední doba 
Městská knihovna: 
23.–28.12.2016 zavřeno 
29.12.2016 od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:30 hodin 
30.–31.12.2016 zavřeno 
Informační centrum: 
Newsletter: 

(15.11.) Rošáda pomůže zachránit manželskou krizi

Jaké to může být, když se vám snaží vztah zachránit vlastní rodina? Někdy pěkně bláznivé. Právě o rodinné krizi a nežádané pomoci od příbuzných je divadelní představení Rošáda. To uvede městské divadlo 24. listopadu od 19 hodin. Vstupné je do přízemí 280 korun a na balkon 230 korun. Laura žije se svým manželem Viktorem, ve šťastném vztahu.

Newsletter: 

(15.11.2016) V hlavní roli tajný deník, sex a ztracené zuby

Co prožívají mladí lidé na prahu dospívání a co si vlastně myslí o svých rodičích? Zajímavou sondu do duše čtrnáctiletého dospívajícího muže nastudovali herci Bílinského divadelního minima pod režisérskou taktovkou Jiřího Schambergera. Můj tajný deník uvede městské divadlo 22. listopadu od 19 hodin. Divadelní hra Můj tajný deník se odehrává v Anglii v 80.

Newsletter: 

(12.11.2016) Upozornění pro řidiče

Wolkerova ulice je již několik týdnů jednosměrná, přesto se najde řada řidičů, kteří zákaz vjezdu do ulice směrem z náměstí porušují. Upozorňujeme řidiče, aby dávali pozor na změnu dopravní situace a do ulice z náměstí nevjížděli. Zároveň prosíme řidiče, kteří ulicí projíždí od pivovaru, aby dbali zvýšené opatrnosti.

Newsletter: 

(12.11.2016) Upozornění - parkování na Žižkovo náměstí

Již několik dní je v lokalitě Žižkova náměstí v Bílině provedena změna parkování. Tato změna byla avizována již v srpnovém vydání Bílinského zpravodaje a spočívá především v nově vyznačených parkovacích místech, kdy původní místa byla přesunuta z vnitřního na vnější obvod náměstí, tedy podél objektů divadla a Finančního úřadu.

Newsletter: 

(10.11.2016) Žáci ZUŠ připravili koncert i výstavu

Základní umělecká škola zve všechny příznivce hudebního i výtvarného umění na koncert věnovaný Dni boje za svobodu a demokracii. Ten se uskuteční v sále školy 15. listopadu od 17 hodin a v ten samý den i čas začne před sálem výstava výtvarného oboru s názvem Stopy a dekalky. Díla mladých umělců budou k vidění po několik týdnů.

Newsletter: 

(09.11.2016) Do Bíliny přinesou vánoční čas andělé

V andělském duchu se letos ponesou Vánoce v Bílině. Ty začnou v sobotu 26. listopadu slavnostním rozsvícením stromu na Mírovém náměstí a bohatým doprovodným programem, jehož vyvrcholením bude andělský průvod a andělské překvapení umělců z V.O.S.A Theatre. “Tito artisté se v Bílině představili při Dni horníků a svými dovednostmi brali divákům dech.

Newsletter: 

(09.11.2016) Adventní koncerty ve znamení charity

V kostele sv. Petra a Pavla se letos bude konat každou adventní neděli tradiční adventní koncert. První neděli se lidé setkají s dětmi z mateřinek, které zazpívají lidové koledy. Druhou neděli svůj vánoční program uvedou děti ze základních škol a třetí neděli je vystřídají žáci umělecké školy. Na tyto koncerty bude dobrovolné vstupné. Výtěžek z něj bude použit na opravu varhan.

Newsletter: 

(09.11.2016) V ZŠ Aléská se představí střední školy

ZŠ Aléská pořádá akci „Střední školy se představují“, která proběhne v hale školy v úterý 29.11.2016 od 16:30 hod. do 17:30 hod. Zástupci středních škol z blízkého okolí zde předají informace o své škole a o podmínkách přijímacího řízení.
Zváni jsou vycházející žáci, rodiče a všichni ostatní zájemci.

 

Newsletter: 

(02.11.2016) Hornická nemocnice s poliklinikou rozšířila rozsah poskytované péče o zubní lékařství

Vedoucí pracoviště:
MUDr. Zahed Karnoub, Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, obor Zubní lékařství,
praxe v ČR – Krajská zdravotní v Ústí nad Labem
Zdravotní sestra: Z. Bednaříková

Ordinace se nachází v druhém poschodí, je nově zrekonstruovaná a vybavená tak, aby splňovala nejnovější trendy ve stomatologii. Na pracovišti jsou prováděna bezbolestná ošetření, díky analgezii, která je poskytována v kterémkoliv případě.
Registrují se pacienti všech zdravotních pojišťoven.

Newsletter: 

(02.11.2016) Koncert Báry Polákové v Bílině

Kulturní centrum Bílina vás zve na zajímavý koncert multifunkční ženy Báry Polákové v Kulturním domě Fontána – v rámci turné vystoupí v mnoha městech, ale na severu jen u nás. Přijďte v pátek 4. 11. 2016 ve 20:00 hodin do Kulturního domu Fontána na koncert zpěvačky s názvem KDO JE TADY VÍC NEŽ TY tour 2016.

 

Newsletter: 

(02.11.2016) Město chce na Kyselce vyšší bezpečnost

Vedení města chce vyšší bezpečnost v okolí železničního přejezdu a podchodu na Kyselce. Zlepšit by se měl i vzhled místa. Kvůli tomu se místostarostka města Zuzana Bařtipánová a vedoucí odboru dopravy Oldřich Jedlička sešli se zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). “Projednávali jsme možnosti zlepšení vzhledu podchodu i přejezdového zabezpečovacího zařízení, dále zpřístupnění cesty z Kyselky do obce Želenice pro veřejnost, protihlukové opatření v části Kyselky, kde stojí rodinné domy, možnost kamerového systému v podchodu a další otázky,” uvedla Bařtipánová.

Newsletter: 

(02.11.2016) Senioři se vydali grafickou cestou

Studenti Univerzity třetího věku vystavují své obrazy ve Výstavní síni U Kostela. Díla dvanácti autorů si mohou lidé prohlédnout do 2. ledna příštího roku. Kdo hledá vhodný vánoční dárek pro své blízké, může jim věnovat právě jeden z obrazů, výstava je totiž prodejní. Výstava nese název Grafickou cestou, stejně tak se jmenuje skupina, ve které senioři tvoří.

Newsletter: 

(02.11.2016) Nechoďte do lesa v době naháňky a honu

Myslivecké sdružení Bořeň pořádá 3. prosince 2016 naháňku zvěře v oblastech Bažantnice, Žižkovo údolí, Cesta dějin a Bezovka. Dále se bude 17. prosince 2016 konat myslivecký hon, a to v celém okolí Bíliny. Myslivci žádají, aby lidé v tomto období nechodili do lesa. Hon i naháňka budou trvat celý den.

Newsletter: 

(24.10.2016) HNsP má novou jednatelku

Rada města Bíliny v působnosti Valné hromady Hornické nemocnice s poliklinikou, s. r. o., ke dni 24. října 2016 odvolala s okamžitou platností jednatele společnosti RNDr. Jaroslava Herzingera.
Jeho funkci bude dočasně zastávat Ing. Andrea Nováková, která v minulosti ve společnosti pracovala a dobře zná její chod. Město k obsazení funkce vyhlásí výběrové řízení.

Newsletter: 

(04.09.2016) Vodohospodáři opravují vodojem

Severočeská vodárenská společnost začala rekonstruovat vodojem na Pražském Předměstí 1 v Bílině. Vodohospodáři plánují opravit střechu, sanovat výztuž stropů a opravit zdivo a omítky. “Dojde k odstranění původních nátěrů zdí a stropů a použití nátěrů nových s využitím vodoodpudivých barev. Budou použity nové zateplené dveře. Kovové prvky budou nahrazeny korozivzdornými,” uvedl mluvčí společnosti Jiří Hladík. Vodojem bude také lépe odvětráván, dostane nové armatury, potrubí i elektroinstalaci.

Newsletter: 

(16.09.2016) VÝKOPOVÉ PRÁCE V LOKALITĚ ÚJEZDSKÉHO PŘEDMĚSTÍ V BÍLINĚ

Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, sděluje, že v důsledku plánované rekonstrukce místních sítí, a to plynového zařízení, kanalizačního a vodovodního potrubí v lokalitě Újezdského předměstí v Bílině budou v termínu od měsíce září 2016 do měsíce října 2017 prováděny podélné výkopy a příčné překopy. V důsledku těchto stavebních prací dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zejména pak při provozu na pozemních komunikacích.

Newsletter: 

(16.09.2016) Za Chlumem bude nové parkoviště pro desítky aut

Město usnadní parkování na sídlišti Za Chlumem. V ulici Litoměřická totiž vyroste nové parkoviště pro šestačtyřicet aut. “Částečně tak vyřešíme problém s parkováním na sídlišti, který je tam dlouhodobý. Více než čtyřicet nových parkovacích míst je opravdu hodně v porovnání s jinde budovanými parkovišti, řidičům by se tedy mělo ulevit,” uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.
Parkoviště s kolmým stáním bude vybudováno podél silnice v délce 120 metrů a šířce 2,7 metru. Místa budou určená pro osobní automobily, dvě místa pro vozy s kartou ZTP. Povrch bude asfaltobetonový.

Newsletter: 

(16.09.2016) Revitalizace dětských hřišť

V nejbližší době dojde k revitalizaci 2 dětských hřišť v lokalitě Za Chlumem. Dnes započaly práce na revitalizaci dětského hřiště u Jiskry, kde dojde k výměně oplocení a obnově vybraných herních prvků. Druhé hřiště, které bude v letošním roce opraveno je v Čapkově ulici za blokem 855-856. Zde dojde k oplocení hřiště a výměně herních prvků. Hřiště jsou revitalizována na základě požadavků obyvatel dané lokality.
V roce 2017 se budou revitalizovat, opravovat a budovat další dětská hřiště na území města.

Newsletter: 

(09.09.2016) Město otevírá bezplatnou právní poradnu

Lidé mají od září možnost využít služeb bezplatné právní poradny. Ta je otevřená vždy jedenkrát v měsíci, konkrétní termín bude vždy s předstihem uveřejněn v Bílinském zpravodaji. “Jedná o krátké informativní poradny v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu,” uvedl advokát Mgr. Josef Karnoub.

Newsletter: 

(06.09.2016) Máte rádi tradiční Podkrušnohorský pokrm - topinky s lutenicí?

Přijďte si pochutnat a ještě vyhrát! V rámci oslav Dne horníků se na Mírovém náměstí 10. září bude konat soutěž o jedlíka, který sní nejrychleji porci topinek a vypije půllitr piva. Přihlašte se do soutěže prostřednictvím facebooku nebo v Infocentru. A přijďte se bavit!

Newsletter: 

(22.8.2016) Dopravní informace - centrum města

Na ÚT 23.08.2016 je v rámci poslední etapy rekonstrukce dožitého vodovodního a kanalizačního potrubí v lokalitě Mírového náměstí naplánované zahájení finálních úprav povrchů, tyto práce budou probíhat nejméně do ČT 26.08.2016. Poslední etapa rekonstrukce potrubí s sebou přinese opět změnu dopravního značení. Po dobu této etapy bude opět zobousměrněna část ulice Seifertova, a to od křižovatky u Londonu, směrem do centra, dále bude zobousměrněna část Mírového náměstí, a to od výjezdu z parkoviště na náměstí, vpravo, směrem do ulice Želivského.

Newsletter: 

(29.7.2016) Veřejné projednání strategického plánu rozvoje města 15.08.2016

Vážení spoluobčané,

srdečně vás tímto zveme na veřejné projednání strategického plánu rozvoje města, které se uskuteční dne 15. srpna 2016 od 15:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Bílina (vstup z ulice M. Majerové).

Rozvoj našeho města můžete ovlivnit i vy. Přijďte nám sdělit své názory a nápady a společnými silami vytvoříme z Bíliny město, kde bude každý rád žít. Těšíme se na setkání s vámi.

Newsletter: 

(26.07.2016) V. etapa výkopových prací na Mírovém náměstí

Zítra, tj. ve středu 27.07.2016 bude zahájena V. etapa výkopových prací na Mírovém náměstí v Bílině v rámci výměny dožitého vodovodního a kanalizačního potrubí. Začátek výkopu bude veden od rohu provozovny Barvy, laky k rohu provozovny ZOO Shop. Z tohoto důvodu nebude možné tento úsek projet. Po dobu trvání V. etapy bude zobousměrněna ulice Wolkerova. Vjezd na Mírové náměstí bude tedy z ulic Wolkerova a Seifertova, výjezd z Mírového náměstí bude pouze z ulice Wolkerova. Do ulice Želivského bude vjezd možný pouze z Břežánské ulice (podél objektu radnice).

Newsletter: 

(20.07.2016) Bílina přivítá Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice

Na atletickém stadionu se bude od čtvrtka 21. do neděle 24. července konat Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice. Závodníci z České republiky, Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska budou soutěžit v pěti soutěžních disciplínách: Muška na cíl skish, Muška do dálky jednoruč, Zátěž na přesnost arenberg, Zátěž na cíl skish a Zátěž do dálky jednoruč.

Newsletter: 

(11.07.2016) Odstávka vody v Bílině

Zítra, 12.07.2016, bude od 8:00 do 14:00 hodin probíhat odstávka vody v následujících lokalitách: Bezovka, Horská, Litoměřická (po Zátiší), SuNN, Wolkerova, Želivského, Teplická (po ulici Studentská), Pivovarské náměstí, Žižkovo náměstí a kpt. Jaroše.

Newsletter: 

(21.06.2016) Odstávka vody v Bílině

Zítra, 22.06.2016, bude od 8:00 do 14:00 hodin probíhat odstávka vody v následujících lokalitách: Bezovka, Horská, Litoměřická (po Zátiší), SuNN, Wolkerova, Želivského, Teplická (po ulici Studentská), Pivovarské náměstí, Žižkovo náměstí, Chlumská, Na Chlumu a kpt. Jaroše.

Newsletter: 

(10.6.2016) Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti za I.pololetí je 30.6.2016.

Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet

19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol : rodné číslo plátce.

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957,  nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz.

Newsletter: 

(09.06.2016) Ukončení činnosti dětského lékaře na Teplickém Předměstí

K 01.07.2016 bude ukončena činnost dětského lékaře na Teplickém Předměstí, v ulici Antonína Sovy. Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost jsou Vám od tohoto data k dispozici v Hornické nemocnici s poliklinikou, s. r. o., Bílina.

Newsletter: 

(01.06.2016) V Bílině funguje nová chráněná dílna, zaměstnává pět lidí s handicapem

Nová chráněná dílna začala fungovat v Bílině. Zaměstnává pět zdravotně handicapovaných lidí z Bíliny a okolních vesnic. Ti se věnují poskytování služeb i výrobě. “Zaměstnáváme šičku, švadlenu, slečnu na žehlení prádla a dva muže, kteří se věnují tisku a polygrafii,” uvedla Lada Novotná, předsedkyně spolku Šance žít, který dílnu provozuje. Na poloviční úvazek v dílně působí i grafička. Služby pracovníků může využívat široká veřejnost.

Newsletter: 

(19.05.2016) Informace k ukončení činnosti zubní lékařky - MUDr. Yaghiové

K 30.06.2016 bude ukončeno poskytování zdravotních služeb MUDr. Evou Yaghiovou, v zubní ordinaci Za Chlumem 814 v Bílině. Dle posledních informací bude k 30.06.2016 tato ordinace uzavřena. Požádat o předání zdravotnické dokumentace můžete v ordinaci Za Chlumem 814, a to nejpozději do 30.06.2016.

Newsletter: 

(16.5.2016) - Pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin

Sociální pracovníci Městského úřadu Bílina pořádají dobrovolnou sbírku použitých i nových školních potřeb a pomůcek. Prosíme občany Města Bíliny o poskytnutí těchto pomůcek, a to např. aktovek, penálů, psacích potřeb, sešitů, obalů, výtvarných potřeb, pastelek, ořezávátek, pravítek, gum a další.

Tyto potřeby a pomůcky budou dle potřeb předány dětem ze znevýhodněných rodin, aby jim sloužily k dalšímu vzdělávání.

Sbírka bude organizovaná od 01.06.2016 v prostorách Sociálního šatníku, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,  Městského úřadu Bílina, Žižkovo náměstí č.p. 58/3.

Newsletter: 

(9.5.2016) - Pozor, podomní prodejci i přes zákaz nabízejí své služby

Podomní prodej je na území města Bíliny zakázán, pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích města Bíliny zakázán. To je výňatek z nařízení Rady města z března 2015. Přesto se stále najdou lidé, kteří nařízení nerespektují a pokouší se uzavřít různé smlouvy nebo cokoli prodat. “Poslední takový případ jsme zaznamenali v dubnu na Pražském Předměstí. Tam se prodejci pokoušeli lidem v panelovém domě nabídnout služby dodavatele elektřiny a plynu,” uvedl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár. Situaci však viděl strážník ve svém volnu a přivolal hlídku městské policie.

Newsletter: 

(3.5.2016) - Díky Portálu občana si na úřadě vyřídíte vše rychle a snadněji

Potřebujete podat žádost snoubenců o uzavření manželství, o vydání mezinárodního řidičského průkazu nebo ohlášení stavby? Využijte nové elektronické služby městského úřadu Portál občana. Na úřad nebudete muset jít vůbec nebo se vyřizování značně zjednoduší a zkrátí. Elektronická služba obsahuje nyní zhruba stovku různých dokumentů a formulářů, další budou průběžně doplňovány.

Newsletter: 

(20.4.2016) - Veřejné projednání strategického plánu rozvoje města 27.04.2016

Vážení spoluobčané,

srdečně vás tímto zveme na veřejné projednání strategického plánu rozvoje města, které se uskuteční dne 27. dubna 2016 od 16:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Bílina (vstup z ulice M. Majerové).

Rozvoj našeho města můžete ovlivnit i vy. Přijďte nám sdělit své názory a nápady a společnými silami vytvoříme z Bíliny město, kde bude každý rád žít. Těšíme se na setkání s vámi.

Newsletter: 

(7.4.2016) - UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ V ŠVP ŽIHLE

Všech 200 dětí ze školy v přírodě v Žihli se dnes vrátí domů. Autobusy ze Žihle vyjedou v 17 hodin, předpokládaný příjezd do Bíliny je v 18.30 hodin. Prosíme rodiče dětí, aby na ně v uvedenou dobu čekali u ZŠ Lidická. Děkujeme.

Newsletter: 

(7.4.2016) Děti v ŠVP postihla pravděpodobně viróza, lékaři je z nemocnic už propouštějí

Děti ze základní školy Lidická v Bílině, které byly v noci ze školy v přírodě v Žihli převezené do nemocnic se zažívacími potížemi, jsou již v pořádku a začínají postupně opouštět zdravotnická zařízení. Na celou situaci v ŠvP Žihle dohlíží přítomní lékaři a pracovníci Hygienické stanice z Plzně. Rodiče dětí jsou o všem informováni. Průjem, zvracení a celková nevolnost postihla žáky 1. až 3. ročníků a dva starší žáky, celkem se jedná asi o 40 dětí. Ostatní děti jsou bez těchto příznaků. Pedagogům se podařilo dovolat všem rodičům nemocných dětí a informovat je o jejich stavu.

Newsletter: 

(5.4.2016) Pozor na padající kamení v Žižkově údolí

Město Bílina upozorňuje obyvatele, aby byli velmi obezřetní při procházení Žižkovo údolím. Spadl tam totiž několikatunový kámen na silnici a hrozí další pády. Nikomu se nic nestalo. Kámen se utrhl o víkendu v ranních hodinách, jeřáb ho během několika hodin z místa odstranil. Město Bílina není vlastníkem skalnatého úseku, proto okamžitě na situaci upozornilo společnost Lesy Sever. Ta nyní kameny zabezpečí.

Newsletter: 

(25.2.2016) Upozornění na stavební práce v Seifertově ulici

Od pátku 26.2.2016 začnou probíhat stavební práce v Seifertově ulici v úseku od Pentagonu na Mírové náměstí ke knihovně. Ty jsou nezbytné z důvodu havárie veřejného osvětlení v této lokalitě. Na tomto úseku dojde k záboru parkovacích ploch a k uzavření chodníku. Provoz v Seifertově ulici, přístup do obchodů i k obytným domům, bude zachován, stejně jako výjezd ze Zámecké ulice. Ukončení prací se předpokládá do konce dubna 2016.

Newsletter: 

(18.2.2016) Koupaliště a autokemp projde obnovou

Dnešním dnem byly zahájeny opravy na koupališti a v autokempu na Kyselce. Rekonstrukcí projdou dřevěné převlékárny a hřiště na nohejbal. Pro nejmenší návštěvníky vznikne dětské hřiště a areál bude vybaven novým mobiliářem. Některé chatky v autokempu je třeba kompletně nahradit. Do ostatních bude zakoupeno nové vnitřní vybavení.

Newsletter: 

(15.2.2016) Kácení dřevin v parčíku na Žižkově náměstí

V rámci celkové revitalizace zeleně v parčíku na Žižkově náměstí, bylo pokáceno celkem 5 ks dřevin z toho 3ks smrku pichlavého, 1 ks javoru mleč a 1 ks sakury. Oddělení životního prostředí požádalo o biologickou expertízu jejich provozní bezpečnosti. Ze závěru tohoto posudku vyplývá, že dřeviny nejsou z dlouhodobého hlediska v daném místě perspektivní.

Newsletter: 

(12.2.2016) Hledá se správce a recepční na koupaliště na Kyselce

Městské technické služby Bílina přijmou na pracovní pozici správce a recepční (uklízeč/ka) autokempinku a koupaliště Kyselka partnerskou dvojici na plný úvazek, od 1.3.2016 – pracovní pozice je nabízena včetně ubytování (byt 3+1).

Newsletter: 

(11.2.2016) Tombola je připravená, první cena televizor LG

Poslední kosmetické úpravy, výzdoba, zajištění občerstvení a Reprezentační ples města může začít. Ples začíná v pátek 12. února od 20 hodin v KD Fontána Za Chlumem. Večerem bude provázet oblíbená skupina Bonit s moderátorem Petrem Jílkem. Jako host večera vystoupí zpěvačka a herečka Yveta Blanarovičová. Pro návštěvníky plesu je připravené půlnoční překvapení a bohatá tombola – první losovaná cena je LED televizor LG. Vstupenky jsou k zakoupení v Informačním centru Bílina ještě během pátku 12. 2. 2016 do 11 hodin.

Newsletter: 

(5.2.2016) Nenechte si ujít výjimečný filmový zážitek

Digitální kino Bílina si na sobotní podvečer připravilo film dokumentaristky Heleny Třeštíkové – Zkáza krásou o Lídě Baarové. Dokument popisuje život jedné z našich nejkrásnějších hereček a vychází z videorozhovoru, který s herečkou v roce 1995 natočila Helena Třeštíková. Dokument přijaly kritiky velmi pozitivně na rozdíl od filmu Filipa Renče, který v současné době promítají kina v ČR.

Newsletter: 

(4.2.2016) Mamograf vyzkoušely první klientky

V úterý 2. února 2016 se zahájil provoz mamografického centra v Hornické nemocnici s poliklinikou (HNsP). Jak prozradila recepční, paní Veronika Kavalierová, tak zájem žen o screeningové vyšetření je velký. „Všeobecně jsou lidé nadšení, protože mít takovou službu v místě bydliště je velkou výhodou.“ Systém objednávání na mamograf se navíc zlepšil v tom, že se klienti mohou nechat zapsat ve všední dny od 6 do 18 hodin.

Newsletter: 

(2.2.2016) Hlavní nádraží prochází částečnou obnovou

České dráhy se v loňském roce pustily do nejnutnějších oprav na vlakovém nádraží v Bílině. Opraveny byly střešní pláště výpravní budovy za částku ve výši 1 200 000 korun. V současné době se dokončuje výměna skel nad vstupem do nádražní haly. Dle mluvčí ČD Radky Pistoriusové se již další opravy nepřipravují, s ohledem na prodej části závodu, a to převážně výpravných budov Správě železniční dopravní cesty.

Newsletter: 

(2.2.2016) Informace pro pacienty MUDr. Václava Pilaře

Veškerou zdravotnickou dokumentaci pacientů všeobecného lékaře, MUDr. Václava Pilaře, který měl svou ordinaci v SUNNu v Bílině, převzal Krajský úřad Ústeckého kraje. Zdravotnická dokumentace bude Krajským úřadem ÚK neprodleně předána novému lékaři, kterého si pacienti sami zvolí, a to na základě písemné žádosti tohoto nového lékaře, nebo na základě písemné žádosti samotného pacienta.

Newsletter: 

(28.1.2016) V únoru bude zahájen provoz momodiagnostického centra v Bílině

Od 2. února 2016 mohou obyvatelé Bíliny využít screeningového mamografického vyšetření prsu v Hornické nemocnici s poliklinikou. Mamodiagnostické centrum v Bílině je detašovaným pracovištěm Mamocentra v Ústí nad Labem. Odborným garantem je MUDr. Petr Váša. „Screeningové vyšetření se provádí jednou za dva roky na základě doporučení praktického nebo gynekologického lékaře,“ uvedl jednatel společnost RNDr. Jaroslav Herzinger.

Newsletter: 

(27.1.2016) Centrální knihovna bude otevřena i o sobotách

V sobotu 6. února 2016 bude opět obnoven sobotní provoz centrální knihovny na Mírovém náměstí. Čtenářům bude k dispozici oddělení pro dospělé, a to každou sobotu, vždy od 9 do 11 hodin. Městská knihovna v Bílině k tomuto kroku přistoupila na základě požadavků čtenářů. Pobočky na Teplickém Předměstí a Za Chlumem zůstávají v sobotu zavřeny. Zatím se jedná o zkušební provoz.

Newsletter: 

(25.1.2016) Vstupenky na reprezentační ples města jsou v prodeji

Oblíbená skupina Bonit a jako host večera herečka a zpěvačka Yveta Blanarovičová. Návštěvníci Reprezentačního plesu města Bíliny se mohou navíc těšit na půlnoční překvapení. Nebude chybět zajímavá tombola, ale hlavně skvělá zábava. Vstupenky za 200 Kč se prodávají v Informačním centru Bílina, od pondělí do pátku, od 7 do 17 hodin.

Newsletter: 

(25.1.2016) - V Bílině budou jezdit auta s neobvyklými registračními značkami

Registrační značky se jménem nebo přezdívkou na přání, je možné si zajistit od 1. ledna 2016 v Bílině na odboru dopravy Městského úřadu v Bílině. Zájem o registrační značku na přání měli zatím čtyři řidiči. Dvě jsou zarezervované. Výroba značky trvá 15 dní a je možné objednat i různou velikost. Jeden kus značky vyjde majitele na pět tisíc korun. Nepovolují se vulgární výrazy, názvy skupin obyvatel nebo ochranné značky. Také se nesmí používat písmena G, CH, O, Q a W.

Newsletter: 

(22.1.2016) - Bílinský zpravodaj roznášela pošta

Lednové vydání Bílinského zpravodaje měly jednotlivé domácnosti v poštovních stránkách. Pro město je tentokráte roznášela Česká pošta. V předešlých měsících se jednalo o distribuční společnost. Pokud někdo nedostal Bílinský zpravodaj v lednu do schránky, mohlo to být z toho důvodu, že majitelé schránek nechtějí vhazovat letáky. Podle vnitřních směrnic České pošty je Bílinský zpravodaj reklamní tiskovina.

Newsletter: 

(18.1.2016) - V plavecké hale se musí opravit protiskluzová plocha

Nový nátěr bazénové vany splnil požadavky na hygienu a bezpečnost užívání plaveckého bazénu. Nátěrem se opravily i původní nátěry vodorovné, ale bohužel nesplnily očekávání a bude nutné provést ještě jeden nátěr s přísadou protiskluzných částic. Ty byly použity i v nátěrech původních, ale opravou těchto ploch došlo ke snížení protiskluznosti. Nový nátěr vodorovných ploch je třeba zajistit tak, aby tyto plochy byly bezpečné pro pohyb osob. Z toho důvodu se musí opatřit nátěrem s bezpečnou úpravou, která zabraňuje uklouznutí. Práce se zahájí v pátek 22.01. a skončí v sobotu 23.01.2016.

Newsletter: 

(18.1.2016) - U benzinové pumpy se stala vážná nehoda

Na hlavním tahu 1/13 směr Teplice s stala vážná dopravní nehoda, při které do sebe narazili kamion a cisterna s etylénem. Při nehodě došlo k úniku etylenu a hrozí nebezpečí výbuchu. Situaci komplikuje blízkost benzínové pumpy. Policisté odklánějí dopravu již v centru Bíliny u městské radnice směrem do Důlní ulice. Řidiči by měli být opatrní také v Důlní ulici u restaurace, kde se stala další dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Dopravní nehoda se stala také v Bílině před fotbalovým hřištěm, kde zasahovala hasičská jednotka a kvůli těžkému zranění musel přistát vrtulník.

Newsletter: 

(15.1.2016) - Plavecká hala se otevírá veřejnosti 18. ledna 2016.

Náročná oprava plavecké haly v Bílině je u konce. Pro veřejnost se opět otevře v pondělí 18. ledna 2016. Dokončila se rekonstrukce vzduchotechniky v objektu ,,B", kde se nachází sauna a restaurace. Nově jsou opravené nátěry boků plaveckého bazénu. Opravy se dočkal také přízemní prostor, kde jsou šatny, hygienické zařízení, vestibul nebo přístupová schodiště pro zaměstnance.

Newsletter: 

(12.1.2016) - Sportovní nadšenci mohou cvičit na venkovní posilovně

Město Bílina se připojilo k řadě měst, kde vsadili na zdravotní styl a nechalo vzniknout workoutovému hřišti, tedy venkovní posilovně. Hřiště stojí na trase z města na Kyselku podél řeky Bíliny. Jedná se o soustavu hrazd, bradel, žebřin, horizontálních žebříků a jiných konstrukcí, kde široká veřejnost využije k posilování těla vlastní váhu. Venkovní posilovnu mohou využít děti i dospělí.

Newsletter: 

(21.12.2015) - Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu havárie na vodovodním zařízení bude 22.12.2015 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka pitné vody v těchto lokalitách: Pražské Předměstí, Újezdské Předměstí, Opletalova, ul. 5. května a ul. Petra Bezruče. Náhradní zásobení cisternami bude zajištěno.

Newsletter: 

(14.12.2015) - Výběrové řízení

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení na pozici kurátor pro děti a mládež II, na dobu určitou. Bližší informace lze získat na úřední desce MěÚ Bílina či u vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví (č.t. 417 810 910).

Kurátor pro děti a mládež

 

Newsletter: 

(8.12.2015) - V evidenci 1.280 vozidel v depozitu.

Vážení spoluobčané, náš úřad eviduje k dnešnímu dni 1.280 vozidel v depozitu. Vozidla, která jsou v depozitu déle než 18 měsíců budou k 01.01.2016 trvale vyřazena bez náhrady, pakliže vlastník nepožádá o zápis vozidla do dlouhodobého depozitu. Tuto žádost musí majitel vozidla podat na příslušný úřad do 31.12.2015. Náš úřad je 31.12.2015 zcela uzavřen. Na vložení vozidla do dlouhodobého depozitu, musí majitel předložit žádost a technický průkaz k vozidlu. Do žádosti je nutné uvést adresu, kde se vozidlo fyzicky nachází a účel využití. Správní poplatek činí 50 Kč.

Newsletter: 

(4.12.2015) - V sobotu se pojedou závody v krasobruslení

Zimní stadion v Bílině bude v sobotu 5. prosince 2015 hostit Podkrušnohorský pohár. Jedná se o závod v krasobruslení v rámci Poháru Českého krasobruslařského svazu. HC Draci – oddíl krasobruslení zve všechny příznivce tohoto krásného sportu na 8. ročník. Bílinský oddíl má několik želízek v ohni a závod bude velmi zajímavý. Přijďte podpořit bílinský oddíl od 10 do 20 hodin, kdy bude probíhat hlavní závod.

Newsletter: 

(3.12.2015) - Soutěž o nejhezčí vánoční strom

Severočeský deník vyhlásil soutěž o nejhezčí vánoční strom. Bílina bude soutěžit s Teplicemi, Duchcovem, Krupkou, Osekem, Hrobem a Dubím. Sedm měst, sedm vánočních stromů. V prvním prosincovém týdnu nabídne SeveročeskýDeník.cz fotografie a spustí anketu. Registrovaní čtenáři mohou hlasovat, který vánoční strom je NEJ. Ti, co se aktivně zapojí do ankety, se automaticky stávají účastníky slosování.

Newsletter: 

(2.12.2015) - Zákaz zastavení v ulici Břežánská - 08.12.2015

Upozorňujeme občany, že v úterý 8. prosince 2015 nebude možné zastavení ani stání v ulici Břežánská (od kruhového objezdu směrem od radnice, do křižovatky s ulicí Mostecká a Důlní), a to od 8:00 hodin do doby ukončení návštěvy prezidenta republiky v bílinském gymnáziu.

 

 

Newsletter: 

(27.11.2015) - V sobotu se rozsvítí vánoční strom

Již od 15 hodin začne v sobotu 28. 11. 2015 na Mírovém náměstí program před slavnostním rozsvícením vánočního stromu v 18.30 hodin. Program zahájí moderátor Josef Balda, vystoupí sbor ZUŠ G. Waltera a Melodica ze ZŠ Aléská Bílina. V 15 hodin začne v Městském divadle Bílina pohádka, Jak Vendelín s čerty vařil. Náměstím od 16 hodin zazní Komořinka a v kostele svatého Petra a Pavla v 16.30 hodin si nenechte ujít koncert historických hudebních nástrojů SOLIDEO. V 18 hodin vystoupí zpěvačka Olga Lounová a následně se objeví andělský průvod. Chybět nebude již tradiční ohňostroj.

Newsletter: 

(18.11.2015) - Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti za II.pololetí je 30.11.2015.

Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet

19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol : rodné číslo plátce.

Newsletter: 

(13.11.2015) Pro Bílinský zpravodaj nemusíte do trafiky

Den otevřených dveří na poliklinice, obnova zeleně v mateřských školách, změny městském hřbitově nebo informace o novém stolním kalendáři, které vydává město Bílina. To je jen zlomek informací, které jsou v nové podobě Bílinského zpravodaje. Ten najdou obyvatelé Bíliny ve schránkách v sobotu.

 

Newsletter: 

(10.11.2015) Volejte na městský úřad levněji

Na Městský úřad v Bílině můžete od nynějška volat z vašich mobilních telefonů levněji, a to přes mobilní bránu. Kromě stávajících telefonních čísel 417 810 + číslo klapky, můžete využít mobilní číslo 727 605 + číslo klapky příslušného zaměstnance. Na ústřednu městského úřadu se tak dovoláte jak vytočením čísla 417 810 811, tak čísla 727 605 811.

Newsletter: 

(2.11.2015) - Pavilon s tělocvičnou na Teplickém předměstí uzavřen

Jeden z posledních pavilonů bývalé základní školy na Teplickém předměstí, kde ještě v minulém měsíci byla v provozu tělocvična, město prodalo. Od 1. listopadu 2015 je tak celý pavilon z technických důvodů uzavřen. Sportovní kluby, které tělocvičnu využívaly, si již zajistily tréninkové prostory jinde. Mají nově možnost trénovat v Zelené hale vedle plavecké haly nebo využít tělocvičny základních škol.

Newsletter: 

(27.10.2015) Přerušení dodávky pitné vody na Teplickém Předměstí

Z důvodu havárie na vodovodním řadu bude 29.10.2015 od 8 do 13 hodin přerušena dodávka pitné vody v těchto ulicích: Teplická (od Studentské do Chudeřic), Studentská, Čsl. armády, Vojanova, Husova, Dvořákova, Jiřího z Poděbrad, E. Krásnohorské, Východní, Havlíčkova, Dukelská, Jakoubkova, Havířská, Vítězná, Náměstí Chudeřice, sídl. SHD, Dukelská, Radovesická.

 

 

Newsletter: 

(21.10.2015) - Do Vánoc by se plavecká hala měla otevřít

Zateplovací práce na plavecké hale pokračují podle harmonogramu. Dokončuje se opláštění zateplenými panely a klasický systém zateplení. Celý proces okolo kolaudace, úklid a přípravy na provoz plavecké haly bude trvat minimálně měsíc. Snahou města i realizátora stavby je otevřít plaveckou halu v prosinci tohoto roku v běžném režimu přes vánoční volno.

 

Newsletter: 

(14.10.2015) - Vlakovou dopravu ochromí výluka

Noční výluka traťové koleje od 23.00 do 03.40 hodin v úseku Oldřichov u Duchcova - Řetenice ve dnech 21. až 30. října 2015 a také 20. až 26. listopadu 2015 omezí vlakovou dopravu. České dráhy zajistí v době výluky náhradní autobusovou dopravu, která bude zavedená v úseku Teplice v Čechách - Chomutov a zpět a také v úseku Oldřichov u Duchcova - Teplice v Čechách.

Newsletter: 

(8.10.2015) - Zastupitelé schválili jednotnou daň z nemovitosti pro celé území města

Podle nové Obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitosti, budou obyvatelé města Bíliny platit tuto daň na celém území města stejně. Zastupitelé schválili místní koeficient k výpočtu dani z nemovitosti ve výši 2. Vyhláška začne platit od 1. 1. 2016 v souladu se změnami v zákoně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Newsletter: 

(07.10.2015) Omezení provozu Hornické nemocnice s poliklinikou - 14.10.2015

Dovolujeme si Vás informovat, že ve středu 14.10.2015 bude v celém objektu Hornické nemocnice s poliklinikou, v době od 11:00 do 15:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie. Provoz nemocnice bude proto v uvedených hodinách omezen.

 

 

 

Newsletter: 

(7.9.2015) - Zelená hala je otevřená

Víceúčelová sportovní hala se tak oficiálně od 2. 10. 2015 stala místem pro sportovní kluby, amatérské spolky nebo jednotlivce. Hala je primárně určená pro mimoškolní sportovní aktivity jako je tenis, házená, volejbal, futsal, nohejbal, badminton a další sporty.

Newsletter: 

(29.9.2015) - Podpora sociálních služeb pro město Bílina

V loňském roce odbor sociálních věcí a zdravotnictví podal žádost z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ pro Pečovatelskou službu Bílina ve výši 1,258 tis. Kč. Ve druhém čtvrtletí roku 2015 byla mezi městem Bílina a Ústeckým krajem podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 929 tis. Kč, ale po připomínkovém řízení mezi MF a MPSV došlo k dofinancování sociálních služeb na rok 2015. Na zářijovém zasedání krajského zastupitelstva došlo ke schválení konkrétních částek pro jednotlivé poskytovatele v Ústeckém kraji.

Newsletter: 

(21.9.2015) - Přerušení dodávek pitné vody v ul. Komenského a Zámecká

Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu rekonstrukce vodovodu dojde dnes (21.09.) od 13:00 do 16:00 hodin k dočasnému přerušení dodávek pitné vody v ulici Komenského a Zámecká.

Newsletter: 

(17.9.2015) - Omezení provozu na Mírovém náměstí

Upozorňujeme řidiče a občany, že provoz na Mírovém náměstí v Bílině je z důvodu výkopových prací omezen. Žádáme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní značení. Pokud není Vaše cesta na náměstí nezbytně nutná, prosíme Vás, abyste zvolili jinou cestu. Velice Vám děkujeme za pochopení.

 

Newsletter: 

(9.9.2015) Mobilní šatník - 15.10.2015 v knihovně na Teplickém Předměstí

Městský úřad Bílina, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Vás tímto opět zve na akci nazvanou „Mobilní šatník“. Tato akce proběhne dne 15.10.2015 v době od 09:00 hod. do 13:00 hod. a to v prostorách knihovny na Teplickém Předměstí. V rámci této akce Vám bude nabídnuto obnošené šatstvo z d a r m a. Akce je určena jak pro ženy, muže, tak i pro děti.

 

Newsletter: 

(8.9.2015) - Farmářské trhy ve středu 16.9.

Město Bílina ve spolupráci se spolkem Český um – Artificium Bohemicum pořádá ve středu dne 16.9. 2015 se v době od 9,00 hod do 16,00 hod v Bílině, na Mírovém náměstí Farmářský trh, na kterém bude nabízeno ovoce, zelenina, sadba, pečivo, uzeniny, koření a další kvalitní potraviny od malých výrobců a pěstitelů.

 

Newsletter: 

(4.9.2015) - Omezení dopravy v centru města v souvislosti s konáním Dne horníků

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu konání Dne horníků bude tento víkend značně omezena doprava ve středu města. Od dnešního dne již není možné zaparkovat na Mírovém náměstí, v sobotu 5.9. navíc budou uzavřeny ulice Seifertova, Wolkerova a Břežánská. Tyto ulice budou opět otevřeny v nočních sobotních hodinách, parkoviště na Mírovém náměstí bude možné částečně využívat v neděli dopoledne.

Newsletter: 

(3.9.2015) - Kabátovic jednáctka na fotbalovém stadionu v Bílině

V sobotu 5.9.2015 v 17:00 nastoupí v Bílině na fotbalovém stadionu FK Bílina Kabátovic jedenáctka a jejich přátelé. Účast potvrdili Pepa Vojtek, Hurvajs a Pavel Horvath. Prosíme o předání této informace všem hráčům, přátelům a rodičům. Vstup volný.

 

 

Newsletter: 

(1.9.2015) - Vyhlášení smogové situace

Pro území Ústeckého kraje byla Českým hydrometeorologickým ústavem dne 31.8.2015 v 15:59 hod vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3.Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději v pondělí ve 20 hodin. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž v úterý 1. září.

Newsletter: 

(27.8.2015) - Nová reportáž na web TV Bílina

Na webové televizi města Bílina web TV je pro Vás připravena nová reportáž. Tentokrát se náš štáb podíval do Pohádkového lesa. V reportáži uslyšíte rozhovory s místostarostkou Zuzanou Bařtipánovou a také s tvůrcem krásného díla panem Jaroslavem Sekyrou. Ten byl letos v květnu oceněn Cenou Rady města Bíliny.

Newsletter: 

(20.8.2015) - Městské oslavy se v Bílině vrací do centra města

V sobotu 5. září 2015 proběhne v Bílině Den horníků. Městské oslavy se vrací zpět do centra města a program bude probíhat na Mírovém náměstí. "Máme snahu oživit náměstí a okolí a s tím i kulturní život v centru města. Slavnosti Dne horníků chceme směřovat spíše historicky a tematicky než jarmarečně, chceme využít spolupráci s místními organizacemi, církví, ale i velkými firmami a zaměstnavateli nejen v oblasti hornictví.

Newsletter: 

(19.8.2015) - Veřejné bruslení v Bílině od září

Veřejného bruslení na ZS v Bílině bude zahájeno v září 2015. Zachovány budou pevné časy na bruslení škol a školních družin a bruslení pro veřejnost v pracovním týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek s tím, že některá čtvrteční bruslení mohou být zrušena vzhledem k domácím zápasům ligy mladšího dorostu.

Newsletter: 

(19.8.2015) - ÚK odvolává vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, odvolává dne 18. srpna 2015 vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požárů pro celé území Ústeckého kraje. Odvolávají se veškerá stanovená preventivní opatření. Toto odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů nabývá účinností vyhlášením na úřední desce Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Newsletter: 

(18.8.2015) - Hřbitov v Bílině čekají změny

Hřbitov v Bílině změní od 1.10. 2015 správu, která začne spadat pod Městské technické služby města Bílina a projde postupně kompletní obnovou. Zpracována bude nově evidence hrobů, nové budou hrobové mapy a další. Pohřební služba bude v provozu i nadále, poplatky za místa na hřbitově budou již vybírat technické služby. Bílinský hřbitov čeká i kompletní revitalizace zeleně.

Newsletter: 

(18.8.2015) - Dotace pro bílinskou školu a školku

Město Bílina poskytne dotaci 6. 000 Kč Základní škole praktické na projekt Osobní bezpečí, aneb jak žít bezpečně v nebezpečném světě. Mateřská škola Maxe Švabinského obdrží dotaci 136.000 Kč na pořízení klavíru a interaktivní tabuli s příslušenstvím za 74.000 Kč.

 

Newsletter: 

(17.8.2015) - V expozici Ústeckého kraje na Expu 2015 poteče Bílinská kyselka

Od pondělí 17. srpna bude český pavilon v italském Milanu hostit expozici Ústeckého kraje. Tématem našeho kraje pro světovou výstavu je „Láska a příroda“, které navazuje na téma Expa „Potraviny pro planetu, energie pro život“. Ústecký kraj se na EXPU představí jako region s hlubokou tradicí řemeslné a zemědělské výroby spjaté s různými oblastmi regionu. Zároveň se klade důraz na vyzdvihnutí kulturního a hospodářského potenciálu do budoucna.

Newsletter: 

(14.8.2015) - V sobotu poprvé do Bíliny na fotbal

Krajský fotbalový přebor mužů má o víkendu na programu 2. kolo. Bílinští fotbalisté se představí vlastnímu publiku. V sobotu 15. srpna od 15 hodin přivítají TJ Střekov. V prvním kole se Bílině nevedlo a prohrála v Neštěmicích (na snímku) 4:1 (3:1). Čestný úspěch Bíliny vstřelil v 43. minutě Jakub Schuchardt. Náš sobotní soupeř ze Střekova v prvním kole porazil Duchcov 1:0.

Newsletter: 

(14.8.2015) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

Právě dnes (v pátek 14. srpna 2015) se Vám do rukou dostává nové číslo Bílinského zpravodaje. Připraveny jsou pro Vás aktuální informace z dění ve městě Bílina. Dočtete se například o tom, že bílinský hřbitov mění svého správce, nechybí článek o nových lampách u hlavní silnice ve směru na Most a Teplice. Připraven je i článek o kontrolách strážníků Městské policie, kteří se zaměřují na zdrogované osoby.

Newsletter: 

(13.8.2015) - Zvýšený provoz hasičských vozů na silnici I/13

Vážení občané, během dnešního dne můžete zaznamenat na silnici I/13 zvýšený pohyb hasičských vozidel z důvodu stahování hasičských sborů z celého Ústeckého kraje do areálu chemičky v Záluží. Žádáme řidiče a občany o shovívavost a ukázněnost na silnicích. Děkujeme za pochopení.

Newsletter: 

(13.8.2015) - Požár v litvínovské chemičce Unipetrol v Záluží

Dnes v 8:28 hod. došlo na Etylénové jednotce v Unipetrolu RPA k výpadku chladícího okruhu propylénu a následně k výbuchu v zařízení s následným požárem. Přebytečná produkce je spalována na polních pochodních. Situaci v místě řeší hasičský záchranný sbor a byla vyhlášena evakuace pro část petrochemie. Silnice I/27 Litvínov – Most je neprůjezdná - uzavřena havarijním systémem. Dle informací z Unipetrolu RPA je situace pod kontrolou, přímé ohrožení občanům v okolních městech nehrozí. Pouze se doporučuje v místech zasažených kouřovou vlečkou omezit větrání, uzavřít okna a nevycházet ven.

Newsletter: 

(12.8.2015) - Přerušení dodávky pitné vody v ul. Kyselská a Skleničkova

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., oznamují, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení bude ve středu 12.08.2015 od 8:30 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v ulici Kyselská a Skleničkova.

Newsletter: 

(7.8.2015) - Vyhlášení smogové situace v Ústeckém kraji

Dovolujeme si vás informovat, že byla v Ústeckém kraji vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Na některých stanicích v Ústeckém kraji došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3.

Informace pro veřejnost:

Newsletter: 

(31.7.2015) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

V pátek 31. července 2015 vychází nové číslo Bílinského zpravodaje. Dočtete se o srazu "Kachen", vozidel značky Citroen, který proběhl v červenci v Bílině. Dočtete se o zahájení prací na projektu Konsolidace IT města Bílina, o činnosti strážníků Městské policie Bílina, nechybí informace o dodatečných zápisech do Mateřských škol a také další novinky o aktuálním dění ve městě a také v kultuře a sportu.

Newsletter: 

(31.7.2015) - Dodatečné zápisy dětí do bílinských školek

Dodatečné zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2015 do MŠ Čapkova, MŠ Za Chlumem a do MŠ Maxe Švabinského v Bílině proběhne v pondělí 31. srpna 2015. Zápis proběhne v časech od 8.00 - 12.00 hodin a od 12.30 - 15.00 hodin. Rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem, předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Formuláře k zápisu do MŠ Čapkova si mohou rodiče vyzvednout v týdnu od 24. 8 - 28. 8.

Newsletter: 

(29.7.2015) - Zásadně nesouhlasíme s rušením Finančního úřadu v Bílině

Finanční správa od příštího roku zruší 23 finančních úřadů po celé ČR. Jedním z nich je i Finanční úřad v Bílině. „Informaci jsme se dozvěděli z médií, nikdo nás o ničem oficiálně neinformoval. Myslím si, že nás jako první o chystaných krocích mělo informovat Ministerstvo financí ČR, nebo Generální finanční ředitelství ,“ říká starosta města Bíliny Oldřich Bubeníček.

Newsletter: 

(29.7.2015) - Městská policie Bílina přitvrdí v boji proti drogám

Bílinští strážníci obdrželi významného pomocníka v boji proti drogám. Systém pro analýzu drog Dräger DrugTest 5000, kterým nyní strážníci v Bílině disponují, je přístroj, který ze slin odhalí prakticky všechny drogy, které se na drogové scéně objevují, například amfetaminy, benzodiazepiny, delta-9-tetrahydrokanabiol (thc), kokain, metamfetaminy, opiáty, metadon, atd. Odběr vzorku a následná analýza je otázkou pouhých několika minut.

Newsletter: 

(29.7.2015) - Letní kino v Bílině

Teplé letní večery mohou obyvatelé, ale i návštěvníci města Bílina strávit sledováním filmů v Letním amfiteátru. Letní kino v Bílině nabízí zajímavé filmy, například o tomto víkendu se bude promítat od 22.00 hodin snímek ANT- MAN – 3D, 1. srpna od 21.30 jste zváni na film Mimoni a od 23.00 hodin se bude promítat film Mission Imposible: Národ grázlů.

Newsletter: 

(29.7.2015) - Město Bílina se připravuje na nové dotační výzvy

Pro nadcházející programové období 2014–2020 jsou připraveny nové programy, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů. V současné době proto zjišťuje oddělení rozvoje města možnosti získání dotace na revitalizaci rybníků Bezovka, ve spolupráci s Technickými službami města připravuje projekt zaměřený na zkvalitnění vybavení sběrného dvora.

Newsletter: 

(29.7.2015) - Projekt „Konsolidace IT města Bílina“

MěÚ Bílina získal investiční dotaci na projekt „Konsolidace IT města Bílina“. Na základě realizace projektu budou vytvořeny formulářové služby pro zjednodušení přístupu občanů ke službám MěÚ Bílina, elektronizovány vybrané vnitřní procesy a agendy MěÚ Bílina včetně vnitřního systému pro řízení dokumentů a elektronizován proces jednání Rady a Zastupitelstva města Bílina.

Newsletter: 

(24.7.2015) - Oznámení o přerušení dodávky vody – Za Chlumem 744–749

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení bude dnes 24.07.2015 přerušena dodávka pitné vody v ulici Za Chlumem 744–749, a to od 8:00 do cca 15:00 hodin.

Newsletter: 

(24.7.2015) - Nová reportáž na web TV Bílina

Na webové televizi města Bílina web TV je pro Vás připravena nová reportáž. Dozvíte se vše o srazu vozidel Citroen tzv. "Kachen", který se uskutečnil v Bílině. V reportáži uslyšíte rozhovory s místostarostkou Veronikou Horovou i Zuzanou Bařtipánovou. Nemůže chybět i rozhovor s organizátorem celého srazu Jakubem Jaklem. Podívat se můžete na slavnostní zahájení celého srazu, ale i na část spanilé jízdy.

Newsletter: 

(23.7.2015) - Důležitá informace pro řidiče – ul. Seifrtova

Při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Seifertova došlo k havárii plynovodu, která bude vyžadovat výměnu potrubí . Opravy budou v ulici Seifertova nadále pokračovat, ale již ne za úplné uzavírky. Aby nedocházelo k dalšímu omezení silničního provozu, bude povrch silnice v pátek tj. 24.7.2015 zasypán, tak aby řidiči mohli ulicí Seifertova projíždět.

Newsletter: 

(22.7.2015) - "Kachny" dorazily do Bíliny

Motoristický sraz „kachen", vozidel značky Citroën, se o víkendu konal v Bílině. „Je to velká akce, je to významná akce, dokonce i s mezinárodním přesahem," uvedla místostarostka města Bílina Zuzana Bařtipánová. „Obdivuji malá autíčka, člověk je nadšený, šťastný a pozitivně naladěný.

Newsletter: 

(20.7.2015) - 80. narozeniny paní Světly Jiráskové

Dne 14.7.2015 oslavila krásné 80. narozeniny paní Světla Jirásková. Kdo se alespoň někdy pohyboval kolem volejbalu nebo Tyršovy zahrady nemohl přehlédnout tuto kouzelnou dámu. Paní Světla Jirásková, neboli Světluška, se kolem Bílinského volejbalu pohybuje již déle než půl století a to jak hráčka tak pak mnoho let zejména jako trenérka. Bílinskému volejbalu společně se svým manželem Jaromírem dala a stále dává svou energii, čas a lásku.

Newsletter: 

(16.7.2015) - Městský úřad Bílina dávky n e v y p l á c í

Vzhledem k častým dotazům a nejasnostem ohledně vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi, bychom chtěli opětovně širokou veřejnost informovat o změnách, které nastaly od 01.01.2012 v souvislosti se sociální reformou. O výše uvedených dávkách rozhoduje a vyplácí úřad práce. Mezi tyto dávky patří dávka Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení a dávky Mimořádné okamžité pomoci. Do 31.12.2011 byly dávky vypláceny Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Změnou, která nastala, došlo k tomu, že někteří pracovníci přešli pod úřady práce a další byli obsazeni do funkcí sociálních pracovníků obce.

Newsletter: 

(14.7.2015) - Uzavírka z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Řidiči v Bílině pozor. Z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude od 20.07.2015 do 24.07.2015 uzavřena ulice Seifertova. Objízdná trasa na Mírové náměstí, bude vedena ul. Spojovací (kolem OD Lidl), a následně ulicí Bílinská. Postupně bude následovat uzavření ulic Zámecká, Komenského a Mírové náměstí. Opravy jsou naplánovány do konce listopadu letošního roku.

Newsletter: 

(13.7.2015) - Projekt SENIOR PAS

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o projektu SENIOR PAS, který vznikl pro podporu osob starších 55 let. Podstatou projektu je vytvoření míst, která budou poskytovat slevy na výrobky a služby držitelům karet Senior pas, a to v rozsahu 5 – 50 % v oblastech zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělávání, muzea, galerie a spotřební nákupy.

Newsletter: 

(10.7.2015) - Nová vyhláška v Bílině schválena

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města byla schválena v Bílině. Jejím cílem je předcházení narušování veřejného pořádku a narušování společného soužití ve městě na jeho veřejných prostranstvích a zlepšení vzhledu města.

Newsletter: 

(9.7.2015) - Vytvořte komiksový příběh

Městská knihovna v Bílině vyhlásila prázdninovou literární soutěž pro děti na téma: „Komiksový příběh“. Úkolem dětí je vymyslet krátký příběh, který budou doprovázet obrázky s bublinami. Práce může být černobílá nebo barevná. Soutěží se o knižní a další ceny pro autory nejzajímavějších prací.

Newsletter: 

(9. 7. 2015) - Letní kino v Bílině

Již podruhé v Bílině probíhá během letní sezóny promítání filmových projekcí ve 3D v příjemném prostředí areálu Letního amfiteátru Kyselka v Bílině. Pro návštěvníky jsou po celou letní filmovou sezonu (červenec, srpen) připraveny žhavé novinky letošního filmového léta.

Newsletter: 

(29.6.2015) - K popelnicím objemný odpad nepatří

Bílina se i přes určité zlepšení oproti minulým rokům stále potýká s problematikou odkládání objemného odpadu k popelnicím. Kontejnerová (popelnicová) stání nejsou určena k odkládání objemného odpadu, jako jsou například části nábytku, nefunkční domácí spotřebiče a elektronika či materiál zbylý po rekonstrukci bytu nebo domu. Takový odpad je možno ukládat na sběrný dvůr, který je občanům k dispozici denně.

Newsletter: 

(23.6.2015) - Nové reportáže na web TV Bílina

Na webové televizi města Bílina web TV na vás čeká nová reportáž. Pojďme společně zjistit, jaké nové možnosti mají návštěvníci HNsP Bílina. Dozvíte se, že nové posilovací stroje nejsou určeny pouze pro klienty nemocnice, ale i návštěvníky a zejména děti. Nechybí ani reportáž ze slavnostního šerpování předškoláků z MŠ Čapkova, které proběhlo v obřadní síni MěÚ Bílina.

Newsletter: 

(23.6.2015) - Mimořádný úspěch bílinského recitátora Ondřeje Kvěcha

Velkého úspěchu dosáhl v polovině června mladý recitátor z Bíliny Ondřej Kvěch. Získal cenu poroty v 1. kategorii 58. Wolkrova Prostějova. Ondřej se na celostátní přehlídku nejlepších recitátorů v ČR nominoval v březnu, kdy zvítězil v krajském kole soutěže, která proběhla v Lounech. Ocenění obdržel za interpretaci humorného textu od C.D.Payne/Tamara Váňová: Mladík v odboji. Ondřej se recitaci věnuje od 1.

Newsletter: 

(22.6.2015) - Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2015 je 30. 6. 2015. Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině. Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města: 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, konstantní symbol: 0558, specifický symbol: rodné číslo plátce. Poplatek na rok 2015 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok, (t.j.250,- Kč/osoba/pololetí).

Newsletter: 

(22.6.2015) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

Nové číslo Bílinského zpravodaje seženete v těchto dnech na novinových stáncích. Připravena je pro Vás reportáž z natáčení České televize v Bílině. V seriálu Já Mattoni si zahraje i mnoho obyvatel Bíliny. Nechybí ani články o aktuálních novinkách ve městě, jako je například dokončení parkoviště či výstavba nového multifunkčního hřiště. Dozvíte se i o tom, že město Bílina má své oficiální stránky na facebooku.

Newsletter: 

(17.6.2015) - Šerpování předškoláků na MěÚ Bílina

Obřadní síň MěÚ Bílina byla v úterý 16. června odpoledne svědkem slavnostního šerpování předškoláků z MŠ Čapkova Bílina. Popřát mnoho úspěchů před prvním školní rokem přišel dětem i starosta města Bílina Oldřich Bubeníček. "Chtěl bych všem dětem popřát a zároveň vzkázat, aby se jim po prázdninách ve škole líbilo, nalezly tam dobrý kolektiv a hlavně nezapomněly, že jsou Bíliňáci," sdělil starosta města Oldřich Bubeníček.

Newsletter: 

(17.6.2015) - Posilovací stroje u HNsP Bílina

Šest zbrusu nových posilovacích strojů se může pochlubit HNsP Bílina. Jako první je přišli vyzkoušet členky Senior klubu Bílina. "Je to perfektní a jsem moc ráda, že sem budeme moci chodit," uvedla Eliška Fialová. "Musíme ocenit iniciativu vedení naší HNSP a pana doktora Herzingera, protože to nemají ve všech nemocnicích. Nová zařízení nejsou jenom pro klienty bílinské nemocnice, ale sloužit budou i pro návštěvníky a děti.

Newsletter: 

(15.6.2015) - Novinka v bílinské mateřince

MŠ Aléská se těší z nové interaktivní tabulí. Z možnosti plnit rozmanité úkoly jsou děti nadšené, mohou si procvičovat barvy, tvary, hádají zvukové i zrakové hádanky, hrají pexeso, skládají puzzle, procvičují grafomotoriku, zábavnou formou se dozvídají o světě kolem nich. Procvičí si ale i například pravidla silničního provozu, zopakovat povinnou výbavu cyklisty, bezpečné chování v blízkosti vozovky atd.

Newsletter: 

(15.6.2015) - Poslední zápas sezóny skončil vítězstvím Bíliny

Krajský fotbalový přebor mužů měl o tomto víkendu na programu závěrečné kolo, ve kterém se fotbalisté Bíliny představili na hřišti vítěze soutěže z Litvínova. Bílina se rozloučila s letošním soutěžním ročníkem vítězstvím 2:3 po pokutových kopech. V konečné tabulce patří Bílině sedmé místo, Celkem hráči nasbírali 43 bodů.

Newsletter: 

(12.6.2015) - Dobrá zpráva: Nové parkoviště v Bílině

Město Bílina vybudovalo nové parkoviště s kapacitou pro 32 vozidel. Ze 32 míst na parkovišti jsou čtyři určena pro handicapované. Obyvatelé na Teplickém Předměstí tak mají nové možnosti, kde zaparkovat. Nové parkoviště pomůže zejména v odpoledních a večerních hodinách, kdy zde byl největší problém se zaparkováním. Parkoviště sice ubralo nejdříve ve městě zeleň, ale v projektu výstavby se i s ní počítalo.

Newsletter: 

(12.6.2015) - Novinka: multifunkční hřiště v Bílině

Na místě původní asfaltobetonové plochy, v lokalitě na Teplickém předměstí, nechalo město Bílina postavit nové multifunkční hřiště. Hřiště nabízí možnost zahrát si většinu míčových her jako volejbal, nohejbal, basketbal, ale díky lajnování si přijdou na své i hráči tenisu či badmintonu. Povrch hřiště je polyuretanový s vrchní nášlapnou vrstvou z celobarevného gumového granulátu. Najdou se zde také atrakce pro děti.

Newsletter: 

(11.6.2015) - Město Bílina je na facebooku

Město Bílina je na facebooku. Oficiální profil města naleznete pod adresou: https://www.facebook.com/mestobilina. Odkaz na stránku najdete také na hlavní webové stránce města, v levé části. Naleznete zde aktuální informace o dění v Bílině, fotogalerii, ale také videa. Na hlavní stránce města Bílina je umístěn i odkaz na youtube kanál města.

Newsletter: 

(11.6.2015) - Fotbalový putovní pohár zná své majitele

Na bílinském pažitu se odehrála obě letošní finálová utkání „O pohár hejtmana Ústeckého kraje“. V kategorii mladších žáků zvítězilo mužstvo FK Baník Most 1909 a ve starších žácích FK Teplice. Slavnostní výkop na stadionu FK Bílina provedl hejtman Ústeckého kraje a starosta Bíliny Oldřich Bubeníček, jenž i letos převzal nad pohárem záštitu. Letošní 23. ročník mladších žáků mezi sebou svedl ve finále týmy Teplic a Mostu.

Newsletter: 

(9.6.2015) - V Bílině se natáčel seriál České televize

Bílina zažila natáčení připravovaného třináctidílný historický seriálu České televize Já, Mattoni s Aloisem Švehlíkem, Davidem Švehlíkem a Jáchymem Novotným v hlavních rolích. Seriál líčí život Heinricha von Mattoniho, zakladatele slavné značky minerální vody. Vychází z autobiografie, která je částečně fiktivní a částečně se opírá o dohledatelné historické momenty.

Newsletter: 

(9.6.2015) - Bílinské koupaliště otevřeno

Bílinské koupaliště je pro veřejnost otevřeno každý den od 10:00 do 19:00 hodin. Připravena je pro návštěvníky novinka. Od letošní sezóny 2015 mohou návštěvníci koupaliště využívat odkládací skříňky bezplatně, pouze za vratnou zálohu ve výši 20,-Kč, a to i opakovaně. Provoz na koupališti byl zahájen 5. června. Vstupné pro dospělé je 60 Kč, pro děti od 2 do 15 let, studenty a seniory 40 Kč.

Newsletter: 

(9.6.2015) - 11. International Roots & Blues festival v Bílině

Již po jedenácté se uskuteční festival věnovaný bluesové hudbě pod názvem 11. International Roots & Blues festival. Jeho hlavní část proběhne v neděli 5. 7. 2015 v lesní kavárně Kafáč v areálu lázní Kyselka ve městě Bílina. Vystoupí zde pět kapel. Festival zahájí v 17:00 hodin britský písničkář, kytarista, zpěvák Justin Lavash.

Newsletter: 

(5.6.2015) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

V pátek 5. června vychází nové číslo Bílinského zpravodaje. Přináší rozhovor s držitelem Ceny Rady města Bílina panem Jaroslavem Sekyrou. Zajímavé povídání si můžete přečíst o farmářských trzích, které se poprvé uskutečnily v Bílině. Dočtete se o končící rekonstrukci Zelené haly, Připraven je článek o bezplatném vyšetření kožních znamének, o které byl v Bílině velký zájem- Nechybí informace z kultury a také ze sportu.

Newsletter: 

(5.6.2015) - Den dětí v DDM Bílina

Tradiční oslava Mezinárodního dětského dne v Bílině proběhne v Domu dětí a mládeže ve čtvrtek 11. června 2015. Probíhat bude na zahradě a v okolí DDM. Odpolední program začíná v 15:30 hodin a je naplánován až do 19. hodiny. Společně s DDM se na něm podílí záchranné složky a další subjekty: Celní správa, Asociace Záchranný kruh, BESIP, projekt Cepík a zdravotní pojišťovny.

Newsletter: 

(4.6.2015) - Rekonstrukce Zelené haly v Bílině v červnu končí

Realizace projektu rekonstrukce bude ukončena v červnu tohoto roku, kdy budou dokončeny stavební práce a venkovní úpravy. Záměrem projektu je rozšíření a zkvalitnění služeb a nabídky v oblasti trávení volného času občanů města Bíliny.

Newsletter: 

(4.6.2015) - Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2015 je 30. 6. 2015. Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, nebo lze poplatek uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města. Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn.

Newsletter: 

(4.6.2015) - Povídání, vzpomínání a promítání o městě Bílina

Ve středu 17. června Vás zve Městská knihovna v Bílině od 17:00 hodin na projekci Starých pohlednic Bíliny III ze sbírky Tomáše Matějky. Odpolední povídání bude o našem městě, chybět nebude promítání dobových pohlednic a fotografií. Vzpomínat se bude na historická místa, která už dnes nenajdete. Zajímavé setkání proběhne v klubovně Městské knihovny v Bílině, vstupné je 20,- Kč.

Newsletter: 

(30.5.2015) - Cena Rady města pro Jaroslava Sekyru předána

V pátek 29. května byla v odpoledních hodinách předána Cena Rady města Bílina panu Jaroslavu Sekyrovi. K předání došlo v Domově důchodců v Bystřanech, kde pan Sekyra žije. Osobně mu přišel poblahopřát starosta města Oldřich Bubeníček a místostarostky města Bílina Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová. Cena byla udělena za zvlášt´významný přínos v rozvoji města Bíliny.

Newsletter: 

(30.5.2015) - Chcete si zahrát ve filmu - příležitost máte v Bílině

Na natáčení seriálu pro Českou televizi s názvem Já, Mattoni proběhne nábor již v úterý 2. června v Bílině v hlavním sále KD Fontána od 10.00 do 18.00 hodin. Třináctidílná série o zakladateli karlovarské minerálky Heinrichovi von Mattoni se točí na mnoha místech republiky od loňského podzimu. Na televizní obrazovky se má dostat příští rok. Ve městě Bílina se bude natáčet ve dnech 6., 7. a 8. června. 2015.

Newsletter: 

(29.5.2015) - Pokácená vrba bude nahrazena náhradní výsadbou

Z důvodu častých dotazů občanů města Bílina ohledně pokácení vrby chceme informovat obyvatele města, že došlo k pokácení dřeviny vrby bílé v blízkosti kulturního centra Fontána. K pokácení dřeviny městem došlo na základě povolení MěÚ Bílina odboru životního prostředí z několika důvodů: 1.

Newsletter: 

(29.5.2015) - Městská knihovna v Bílině zve na besedu

Ve středa 3. června od 17 hodin proběhne v Bílině „Čaj o páté“, populární akce knihovny. Hostem bude Martina Scharschmiedová, duchovní terapeutka, astroložka, kartářka a spisovatelka v pořadu, který nese název „UŽ NEJSEM TVÁ DCERA“, aneb upřímná zpověď životní cesty adoptovaného dítěte. Chybět nebude autorské čtení, ale i hudební doprovod na kytaru v podání Petra Kohouta. Besedu v úvodu zpestří vystoupení žáků ZUŠ G. Waltera v Bílině.

Newsletter: 

(29.5.2015) - Bílinské děti na Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích

Velkého kulturního svátku v sousedních Teplicích se zúčastní i mladí hudebníci z Bíliny. Instrumentální soubor Vinylband a Komořinka ZUŠ Bílina se představí na Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Stane se tak 31. května. Mladí hudebníci z Bíliny vystoupí v opravené šanovské Mušli od 11.00 – 12.00 hodin.

 

 

Newsletter: 

(29.5.2015) - Noc kostelů v pátek poprvé v Bílině

Akce s názvem Noc kostelů se v letošním roce účastní na 1100 kostelů a modliteben po celé ČR. Proběhne v pátek 29. května a program letos poprvé připravila i římskokatolická farnost v kostele svatého Petra a Pavla v Bílině ve spolupráci s občanským sdružením Bílina 2006. Návštěvníci bílinského kostela mohou přijít mezi 21:00 a 23:00.

Newsletter: 

(27.5.2015) - Farmářské trhy se dnes konají v Bílině, další budou v září

Farmářské trhy se dnes konají v Bílině až do 16 hodin na Mírovém náměstí. Je zde nabízeno ovoce, zelenina, sadba, pečivo, uzeniny, koření a další kvalitní potraviny od malých výrobců a pěstitelů. Od 14 hodin farmářské trhy doprovodí svým vystoupením komorní dívčí soubor Komořinka, Pěvecký sbor ZUŠ a další. Farmářské trhy v Bílině se konají pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

Newsletter: 

(25.5.2015) - Derby se nepovedlo, v sobotu 30. 5 hraje Bílina doma

Krajský fotbalový přebor mužů měl o víkendu na programu své 27. kole, ve kterém se fotbalisté Bíliny představili v nedalekých Modlanech. Malé "teplické" derby nakonec skončilo lépe pro domácí Baník Modlany, který Bílinu porazil 4:0. Náladu si bílinští fotbalisté mohou zlepšit už tuto sobotu 30. května, kdy se představí vlastnímu publiku. Soupeřem Bíliny bude Horní Jiřetín. Utkání bude zahájeno v 15 hodin.

Newsletter: 

(25.5.2015) - Ve středu pojďte poprvé v Bílině na farmářské trhy

Ten, kdo rád nakupuje u místních dodavatelů a malých obchodníků s „domácími“ výrobky, se dočká možnosti nakoupit si u nich přímo v Bílině. Město pořádá pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a ve spolupráci se spolkem Český um – Artificium Bohemicum ve středu 27. května od 9:00 do 16:00 Farmářský trh na Mírovém náměstí. Trh nabídne například ovoce, zeleninu, sadbu, pečivo, uzeniny, koření a další.

Newsletter: 

(25.5.2015) - Pohádkový svět v knižní tvorbě

Dopolední posezení nad knihami s dětmi ze 2. třídy ZŠ Lidická v Bílině proběhne v Městské knihovně ve středu 3. června od 9 hodin. Beseda pro žáky s názvem Pohádkový svět v knižní tvorbě přinese čtení pohádkových příběhů, povídání o knihách a knihovně, soutěže a prohlížení knih v dětském oddělení.

 

Newsletter: 

(24.5.2015) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

V pátek 22. května se Vám do rukou dostává nové číslo Bílinského zpravodaje. Připraveny jsou pro Vás aktuální články o dění ve městě Bílina. Na titulní straně se dočtete o novinkách, které vedení města připravuje v otázkách bezpečnosti. Přečíst si můžete informace o novinkách kolem obchvatu města, ale i aktuálním problému s onemocněním jehličnanů.

Newsletter: 

(24.5.2015) - Bílinští senioři sportovali v Litvínově

V Litvínově proběhl 28. ročník Sportovních her seniorů, kde své početné zastoupení měla i Bílina. Celkem přijelo na hry osm stovek sportovců. Sportovní disciplíny byly pestré. Velmi oblíbenou byla jízda kolečkem, ale i například házení kroužků na cíl, či hod míčem do koše. Nemohla chybět ani populární střelba na branku, hod granátem a další. Sportovní hry by se nemohly uskutečnit bez podpory měst a obcí v Ústeckém kraji.

Newsletter: 

(19.5.2015) - Bílina má zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Rada města Bíliny rozhodla o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Vydáním nařízení se radní města snaží ochránit občany před nekalými praktikami a nevybíravým chováním podomních prodejců a prodejců na veřejném prostranství bez mobilní provozovny – stánku. Nařízení neomezuje konání akcí sportovního ani kulturního charakteru a rovněž neomezuje prodej v předzahrádkách ani konání trhů.

Newsletter: 

(19.5.2015) - Termín splatnosti poplatku za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2015 je 30. 6. 2015 Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách: Pondělí 7:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00, Úterý 7:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00, Středa 7:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00, Čtvrtek 7:00 – 11:30 a 12:00 – 14:00 hodin.

Newsletter: 

(17.5.2015) - Obchvat Bíliny se znovu dostává do hry

Několik desítek let usiluje město Bílina o obchvat. Je však stále pouze na papíře. Na letošním druhém zasedání dali zastupitelé východní variantě obchvatu znovu zelenou. Kdyby tak neudělali, zmizela by možnost stavby na dlouhou dobu v nenávratnu, protože platnost studie EIA je pět let a příští rok vyprší. Pro obchvat hlasovali všichni přítomní zastupitelé.

Newsletter: 

(17.5.2015) - Cena města Bíliny pro Save the Date

V sobotu odpoledne se poprvé v letošní sezoně otevřely brány mosteckého Hipodromu a pro diváky, kteří dali dostihům přednost před sledováním duelu našich hokejistů s Kanadou v semifinále mistrovství světa, byl připraven pestrý program, jemuž dominovaly dvě zkoušky první kategorie.

Newsletter: 

(15.5.2015) – Odumírání smrku pichlavého i v Bílině

Na jaře 2015 bylo zjištěno podstatné zhoršení zdravotního stavu vzrostlých smrků pichlavých projevující se ztrátou asimilační plochy jehlic, odumírání pupenů, letorostů, větví i celých stromů. Šetřením ze dne 12.05.2015 bylo zjištěno, že k chřadnutí a odumírání smrku pichlavého ve vzrostlých částech doprovodné zeleně na území města Bílina dochází vlivem infekce způsobenou kloubnatkou smrkovou.

Newsletter: 

(15.5.2015) – Jaká existují opatření pro zamezení šíření infekce

Silně napadené vzrostlé dřeviny je nutné odstranit a popřípadě nahradit novými původními dřevinami. U velmi mladých jedinců v počáteční fázi choroby, lze řešit postřikem. Postřiky fungicidy jsou účinné pouze ve školkách a plantážích. Ve vzrostlých porostech a u jednotlivých stromů jsou postřiky více méně neúčinné a ve městě nežádoucí.

Newsletter: 

(15.5.2015) - Kasárna se prodávat v Bílině nebudou

Město mělo nabídku na odkup, zastupitelé se však jednohlasně shodli, že by to nebylo v zájmu města. „Je to dobrá pozemková rezerva, která může sloužit jako malá městská zóna,“ uvedl například zastupitel Jindřich Brunclík. Prodej tak nebyl schválen – pro zamítnutí žádosti o prodej bylo 24 zastupitelů, tři se zdrželi a nikdo nebyl proti. Nové vedení města chce zbourání kasáren řešit nejspíše dotací. Ty už se podávaly i v minulých letech.

Newsletter: 

(14.5.2015) - Farmářské trhy

Město Bílina ve spolupráci se spolkem Český um – Artificium Bohemicum pořádá ve středu dne 27. 5. 2015 se v době od 9,00 hod do 16,00 hod v Bílině, na Mírovém náměstí Farmářský trh pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Na farmářském trhu bude nabízeno ovoce, zelenina, sadba, pečivo, uzeniny, koření a další kvalitní potraviny od malých výrobců a pěstitelů. Od 14 hod. farmářské trhy doprovodí svým vystoupením komorní dívčí soubor Komořinka, Pěvecký sbor ZUŠ, instrumentální soubor Vinyl Band a kapela EXIT (rock-pop).

Newsletter: 

(13.5.2015) - Oldřich Bubeníček: Lidé se musí cítit bezpečně

Starosta města Bílina Oldřich Bubeníček inicioval pracovní setkání, na kterém se projednávala bezpečnost a sociální problematika města Bíliny. Hlavním tématem pracovního setkání bylo řešení sociálních problémů ve městě a zvýšení bezpečnosti obyvatel města. „Lidé se musí cítit ve městě Bílina bezpečně,“ uvedl starosta města Oldřich Bubeníček.

Newsletter: 

(13.5.2015) - Noc kostelů poprvé i v Bílině

Akce s názvem Noc kostelů se v letošním roce účastní na 1100 kostelů a modliteben po celé ČR. Proběhne v pátek 29. května a program letos poprvé připravila i římskokatolická farnost v kostele svatého Petra a Pavla v Bílině ve spolupráci s občanským sdružením Bílina 2006. Návštěvníci bílinského kostela mohou přijít mezi 21:00 a 23:00.

Newsletter: 

(13.5.2015) - Silnice v Bílině jsou v lepším stavu

Od poloviny dubna dovolilo počasí Městským technickým službám začít s opravami výtluků po zimě. Výtluky se začaly odstraňovat 13. dubna. Opravy silnic jsou v Bílině rozděleny na tři etapy. V první byly opraveny větší výtluky, ve druhé se pak odstraňovaly menší díry v přilehlých uličkách a výtluky na Mírovém náměstí. Poslední etapa slibuje opravu zbytku děr, které se nachází v katastru města.

 

Newsletter: 

(11.5.2015) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

Vychází nové číslo Bílinského zpravodaje. Přečíst si můžete článek z posledního jednání bílinských zastupitelů, kde bylo hlavním tématem schválení rozpočtu. Na straně tři je pro Vás připraven rozhovor se starostou města Oldřichem Bubeníčkem. Nové číslo Bílinského zpravodaje se věnuje i školkám a zápisům. Připravili jsme pro Vás i další články, zejména o událostech ve městě Bílina, nechybí informace ze sportu i kultury.

Newsletter: 

(11.5.2015) - ZUŠ Bílina se představí i v Teplicích

Instrumentální soubor Vinylband a Komořinka ZUŠ Bílina se představí na Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Stane se tak 31. května. Mladí hudebníci z Bíliny vystoupí v šanovské Mušli od 11.00 – 12.00 hodin. V neděli 17. května se žáci ZUŠ Bílina představí v Duchcově na koncertu s názvem “Vítání jara”. Proběhne ve Valdštejnském sále duchcovského zámku od 14.00 hodin.

Newsletter: 

(6.5.2015) - Zastupitelstvo v Bílině vydalo vyhlášku

Na posledním jednání zastupitelstva města Bílina byla vydána nová vyhláška. Zastupitelé odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bílina.

Newsletter: 

(6.5.2015) - Beseda s cestovatelem a fotografem v Bílině

Ve středu 20. května 2015 od 17 hodin v klubovně Městské knihovny v Bílině se koná beseda s Tomášem Černohousem, cestovatelem a fotografem. Přijďte na zajímavé vyprávění o cestě po Tanzanii, Keni, Ugandě, Rwandě a ostrově Zanzibar s fotografiemi a krátkými filmy. V úvodu besedy s cestovatelem vystoupí s hudebním programem žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině. Vstupné na zajímavé povídání je 20,- Kč.

 

Newsletter: 

(5.5.2015) - Dobrá zpráva pro Bílinu - vlaky znovu pojedou

Správa železniční dopravní cesty uzavřela nepřetržitě traťovou kolej mezi stanicemi Oldřichov u Duchcova až Bílina. Dopravní omezení potrvá do 7. května 2015 do 14.10 hodin. Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s. některé osobní vlaky jedoucí v době výluky autobusovou dopravou v úseku Teplice v Čechách až Bílina a opačně dle výlukového jízdního řádu.

Newsletter: 

(5.5.2015) - Nově si lze ověřit auto v „polopřevodu“

Blíží se termín, kdy ze zákona dojde k administrativnímu zániku vozidel, které jsou „v převodu“, tedy jsou v Centrálním registru vozidel pouze odhlášena předchozím provozovatelem, ale novým vlastníkem nejsou přihlášena. Zmiňovaný termín, ke kterému hrozí zánik vozidel, je 30. června 2015. Dosud je v Centrálním registru vozidel více než 750 000 vozidel s tímto statusem.

Newsletter: 

(5.5.2015) - Oprava plynovodu je důvodem uzavírky

Řidiči v Bílině pozor. V pondělí 4. května 2015 byla totiž uzavřena ulice Komenského. Důvodem je oprava plynovodu. Postupně bude částečně uzavřena i ulice Zámecká a následně Mírové náměstí. Opravy jsou naplánovány do konce srpna letošního roku.

 

 

Newsletter: 

(4.5.2015) - Měřiče v Bílině hlídají rychlost

Na řadě míst v Bílině jsou instalovány měřiče rychlosti. Vidět je lidé mohou například v Teplické či Pražské ulici, V Průsmyku či v ulici Čsl. armády. Pomáhají řidičům dodržovat překročenou rychlost 50 km/h, což má podle testů BESIP smysl. Jediný měřič, který slouží zároveň jako radar, je na hlavním tahu městem – na silnici první třídy, kde je povolená rychlost 70 km/h.

Newsletter: 

(4.5.2015) - Boj města s černými skládkami nekončí

Opakovaně se skládky objevují zejména na odlehlých místech, například v okolí bývalé kotelny na Teplickém Předměstí, v prostoru kolem garáží u bývalé pasovky Za Chlumem či v Důlní ulici a Na Výsluní. Městská policie riziková místa často kontroluje, ale není v její moci je zcela ohlídat. "Pokud někdo založí skládku v lese nebo odlehlých místech, není šance ho chytit při činu.

Newsletter: 

(30.4.2015) - Školky v Bílině přijímají děti i nadále

Ve školkách v Bílině je míst pro děti dostatek a rodiče nemuseli mít obavy, že se jejich dítě do školky nedostane, pokud splní kritéria. Díky volným místům školky přijímají děti i nadále. Například MŠ v Žižkově údolí má stále volných 7 míst, MŠ Aléská 8 volných míst. V den zápisu zbývalo po 17 volných místech také v MŠ Čapkova a v MŠ Za Chlumem a po 12 volných místech na obou pracovištích v MŠ Švabinského.

Newsletter: 

(30.4.2015) - Město Bílina schválilo rozpočet

Na druhém letošním jednání zastupitelstva města Bílina, které se konalo ve středu 29. dubna, bylo hlavním bodem schválení rozpočtu města. Ten byl nakonec schválen tak, jak by navržen. V jeho odsouhlasením návrhu jsou celkové příjmy 269 443 000 Kč, celkové výdaje 314 973 000 Kč a financování ve výši 45 530 000 Kč. Podle vedení města jde o „provozní“ rozpočet s minimem investičních akcí.

Newsletter: 

(27.4.2015) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

V pátek 24. dubna se Vám do rukou dostalo nové číslo Bílinského zpravodaje. Na titulní straně se těšte na slova starosty města Bílina Oldřicha Bubeníčka. Přečíst si můžete reportáž o taneční části soutěže Bořeňská čarodějnice. Exkluzivní rozhovor poskytly nové místostarostky města Bílina Veronika Horová a Zuzana Bařtipánová. Přečíst si můžete článek o mobilní služebně MP Bílina a další.

Newsletter: 

(27.4.2015) - Rybí populaci v Bílině posílily další tisíce kusů

Okouni, cejni, jelci jeseni, jelci tloušti, perlíni, plotice i ostroretky stěhovavé. Celkem 4000 kusů ryb se nově prohání v řece Bílině. Společně je vysadily Unipetrol a Český rybářský svaz (ČRS), kteří dlouhodobě spolupracují na zarybnění toku. Od roku 2010 společně vypustily do Bíliny několik tun ryb. „Těší nás, že se rybám v řece daří. Klademe důraz na to, aby byly jednotlivé druhy vypouštěny v místech, která jsou pro ně vhodná.

Newsletter: 

(27.4.2015) - Čarodějnice přiletí do Bíliny

Čarodějnice do DDM Bílina přiletí ve čtvrtek 30. dubna. Celá akce proběhne od 16.00 do 18.00 hodin. Připraven bude maškarní čarodějnický rej pro všechny děti. Chybět nebude diskotéka, hry, animační tance, malování na obličej a samozřejmě i opékání buřtů. Kdo bude chtít opékat, přineste si s sebou: buřt a pečivo. Vstupné je 20 Kč.

 

Newsletter: 

(22.4.2015) - Májový jarmark v Bílině se blíží

První květnová sobota 2. května bude již tradičně patřit v Bílině Májovému jarmarku. Lázeňský areál na Kyselce bude zaplněn po celý den stánky. Chybět nebudou atrakce, hudebníci, ale i například divadlo. Program bude probíhat na pěti scénách a láká na opravdové hvězdy. Na Hlavní scéně vystoupí například Laura a její tygři, Buty nebo Luboš Pospíšil & 5P. Na scéně Na Kafáči vystoupí Michal Tučný revival, či Tomáš Linka a Starý fóry.

Newsletter: 

(21.4.2015) - Připomenutí konce druhé světové války

Sedmdesáté výročí konce války nastane 8. května, kdy je státní svátek Den vítězství. Ten den roku 1945 byla od nacistického Německa osvobozena i Bílina. Již tradičně nezůstane tento svátek bez povšimnutí. Představitelé města si toto datum připomenou položením věnců u památníku na městském hřbitově 7. května ve 14:00 hodin.

 

Newsletter: 

(21.4.2015) - Bezplatné vyšetření pih a znamének v Bílině

Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině zve v rámci melanomu (rakoviny kůže) na bezplatné vyšetření pih a pigmentových znamének digitálním dermatoskopem. Vše proběhne dne 29. dubna 2015 od 10:00 do 16:00 hodin v prostorech pohotovosti v hlavní budově. V případě zájmu pacientů bude každému zájemci změřen i krevní tlak a glykémii.

 

Newsletter: 

(17.4.2015) - Konec provizoria se snad blíží

Rozpočtové provizorium platí v Bílině od začátku ledna. Vzniklo tak, že do 1. ledna nebyl schválen rozpočet města na rok 2015 kvůli opakování voleb na konci ledna a následné stížnosti, jež se vyřešila teprve v březnu. Téměř čtyři měsíce se tak město řídí rozpočtovým provizoriem, tedy rozdělování peněz je až do řádného schválení nového rozpočtu řízeno na základě předešlého roku.

Newsletter: 

(17.4.2015) - Mobilní služebna opět v ulicích Bíliny

Několik měsíců obyvatelé Bíliny neměli možnost vidět již tradiční součást města – mobilní služebnu městské policie. Nyní se vrátila a opět slouží městu. Důvodem jejího dočasného odstavení byla závada podvozku. Mobilní služebna má především psychologický účinek a preventivní charakter. Služebna nejčastěji stává na Teplickém Předměstí a u pečovatelských domů. Vidět ji ale lidé mohou na různých stanovištích po celém městě.

Newsletter: 

(16.4.2015) - Minigolf v Bílině je otevřen veřejnosti

Už v měsíci dubnu můžete navštívit minigolf v Bílině v ulici Kyselská. Do května je otevřeno při dobrém počasí ve všední dny od 14 hodin. Po oba víkendové dny si můžete přijít zahrát vždy od 10 hodin. Bližší informace o minigolfu v Bílině získáte na tlf. čísle: 777 933 488.

 

 

Newsletter: 

(16.4.2015) - Oprava povrchu vozovky v Bílině začne v květnu

Od 11. května 2015 do 31. května 2015 bude probíhat oprava povrchu vozovky silnice číslo I/13 v úseku mezi nádražím ČD až po mimoúrovňovou křižovatku u Chudeřic. Provoz bude střídavě převáděn mezi jízdními pruhy (v Bílině). V úseku čtyř pruhu bude provoz převeden do protisměru. tím dojde k uzavření nájezdu u Chudeřic.

 

Newsletter: 

(13.4.2015) - Pozor na dopravní omezení u Bíliny

V sobotu 18. dubna se uskuteční automobilové závody do vrchu Bílina – Kaňkov v rámci seriálu „Krušnohorský pohár“. Upozornění je důležité jak pro milovníky silných motorů, ale tak i pro ty, kteří se budou chystat vyjet se svým vozidlem po zmíněné silnici. Od 17. dubna 2015 v čase od 16:00 hodin do soboty 18.

Newsletter: 

(13.4.2015) - Aktuální i plánované uzavírky v Bílině

Do konce dubna 2015 budou ještě probíhat výkopové práce v ulici Kyselská. Konkrétně v části lázeňského parku od občerstvení „Oáza“. Důvodem je výměna kabelu VN. V ulici je zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. Výkopové práce nevyžadují úplnou uzavírku a průjezd zásobování je nadále umožněn. Plánována je úplná uzavírka ulice Komenského, Zámecká a následně Mírového náměstí. Důvodem je rekonstrukce plynovodu.

Newsletter: 

(10.4.2015) - Bílina se připojí k akci Ukliďme Česko

V letošním roce se město Bílina připojí k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Tímto chceme oslovit občany z Bíliny, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí. V sobotu 18. 4. 2015 proběhne úklid černých skládek.

Newsletter: 

(8.4.2015) - V Bílině se budou vyrábět čarodějnice

Dům dětí a mládeže v Bílině si připravil pro širokou veřejnost zajímavou akci, při které se budou výborně bavit jak děti, tak ale i dospělí. Jde o výtvarnou dílnu, kde se budou vyrábět čarodějnici z pěnovky. Dílna je určená pro všechny od 9 let. První termín 10. dubna 2015 je již obsazen! "Pro velký zájem jsme otevřeli další dvě dílny, a to ve čtvrtek 23. dubna od 16:00 hodin a v sobotu 25. dubna od 13:00 hodin.

 

Newsletter: 

(7.4.2015) - Úseky školství a regionálního rozvoje přestěhovány

Nově sídlí úsek školství spadající pod finanční odbor v Želivského ulici, kam se lidé dostanou stejným vchodem jako k městské policii. Přestěhoval se také úsek regionálního rozvoje spadající pod odbor nemovitostí a investic, a to do ulice Břežánská 49 (bývalá „Katovna“).

Newsletter: 

(7.4.2015) - Životní situace Vám poradí, jak jednat s úřady

Videogalerie a její podsekce „životní situace“ umístěná na stránkách města vám poradí, jak jednat s úřady. Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci a město se jimi snaží ulehčit lidem úřední papírování, kam v konkrétních záležitostech zajít a co si vzít s sebou.

Newsletter: 

(7.4.2015) - ZŠ Lidická v Bílině byla opět vyhlášena nejúspěšnější školou

ZŠ Lidická v Bílině byla opět vyhlášena nejúspěšnější školou v soutěži Rozpočti si to, která je pořádána o.p.s. Your chance a jejím portálem Finanční gramotnost do škol. Všechny 4 týmy ze ZŠ Lidická úspěšně prošly všemi soutěžními koly a bonusovými úkoly, které probíhaly od listopadu do února, a podařilo se jim dostat mezi nejlepších 16 týmů do celostátního finále. I přes velkou trému a silnou konkurenci se jim podařilo vybojovat 7. a 10.

Newsletter: 

(3.4.2015) – Zuzana Bařtipánová - transparentnost a efektivita

Druhou místostarostkou byla na jednání zastupitelstva 1. 4. 2015 zvolena Zuzana Bařtipánová. Bude zastupovat starostu v případě nepřítomnosti jeho i první místostarostky. Pod její vedení bude spadat finanční odbor, odbor životního prostředí, stavební úřad, odbor nemovitostí a investic a odbor dopravy. Její hlavní záměr ve funkci bude transparentnost a efektivita. „ Chceme jednat transparentně vůči obyvatelům města, místním podnikatelům.

Newsletter: 

(3.4.2015) – Obnovení odboru školství v Bílině

První místostarostkou města Bíliny se stala Veronika Horová, která bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a bude mít na starosti sociální věci a zdravotnictví, školství, kulturu a sport, KC Kaskáda a živnostenský úřad. Ta by se chtěla zaměřit na školství a mimo jiné vytvořit odbor školství. „Ve školství jsem dělala 22 let a právě na školství se chceme hodně zaměřit.

Newsletter: 

(3.4.2015) – Zastupitelé se znovu sejdou 29. dubna

Rozpočet města Bíliny se bude schvalovat na jednání zastupitelstva ve středu 29. 04. od 16 hodin. „Na jednání 29. dubna bude jako hlavní bod schválení rozpočtu města, protože na to čeká řada organizací, ať už kulturních či sportovních, ve školách na schválení čekají. takže to považujeme za nejdůležitější, aby se 29. 04. 2015 schválil rozpočet města,“ uvedl starosta města Oldřich Bubeníček.

 

Newsletter: 

(2.4.2015) - Novým starostou Bíliny Oldřich Bubeníček

Novým starostou Bíliny zvolili ve středu 1. dubna 2015 zastupitelé hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Hlasovalo pro něj 22 z 30 zastupitelů. Funkce starosty bude nově neuvolněná. Koalici ve městě uzavřela KSČM se sdružením Nezávislí v Bílině - HNHRM a hnutím ANO. Bílina bude mít nově dvě místostarostky, obě uvolněné. Zastupitelé zvolili Mgr. Veroniku Horovou a Mgr. Zuzanu Bařtipánovou.

Newsletter: 

(2.4.2015) - Do Bíliny a z Bíliny se pojede rychleji

Ministr dopravy Ťok představil novou koncepci silniční sítě České republiky. V té dojde k několika změnám. Řidiči už se nesetkají s pojmem rychlostní komunikace, nově bude tvořit naši páteřní silniční síť pouze dálnice. Naopak na vybraných silnicích I. třídy se zvýší rychlost z 90 na 110 km/h. To bude možné realizovat pouze na těch úsecích, které vyhovují z hlediska parametrů a zachování bezpečnosti provozu.

Newsletter: 

(1.4.2015) - Nové vedení radnice bude 1. dubna

Nové zastupitelstvo se poprvé sejde ve středu 1. dubna od 15:00 na své ustavující schůzi. Bude zvolen nový starosta a nově také dva místostarostové. Doteď měla Bílina pouze jednoho místostarostu. Ve třicetičlenném zastupitelstvu bude mít KSČM 9 míst, HNHRM 6 míst, ANO 2011 6 míst. Tyto strany podepsaly koalici již na konci února.

Newsletter: 

(1.4.2015) - Kmotra Liška míří do Bíliny

Městské divadlo v Bílině uvede 19. dubna od 15 hodin hranou pohádku pro děti a rodiče O chytré kmotře lišce. Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomyslnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou míru a své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které samozřejmě dobře dopadnou.

Newsletter: 

(30.3.2015) - Jak do školky v Bílině o prázdninách

Období letních prázdnin se blíží a MŠ v Bílině budou tradičně otevřené. Kdy a kde? MŠ Síbova - pracoviště MŠ Žižkovo údolí bude v provozu od 29. 6 - 19. 7. 2015. Od 20. 7 - 9. 8. 2015 bude otevřeno pracoviště MŠ Síbova. Jesle v Žižkově údolí budou v provozu od 29. 6 - 26. 7. 2015. MŠ Aléská funguje od 10. 8 - 23. 8. 2015. MŠ Švabinského pracoviště 668 bude otevřeno od 29. 6 - 26. 7. 2015. Od 27. 7 - 23. 8.

Newsletter: 

(30.3.2015) - Navštivte Městské divadlo v Bílině

Máte rádi tajemné příběhy s detektivní zápletkou, plné chytrého humoru, rozpustilých písniček i vážných šansonů? Zajímá vás, kam až se může při své praxi propracovat vzdělaná a rozvedená psycholožka, která pečuje o tzv. celebrity? Dáváte přednost šťastným koncům?

Newsletter: 

(30.3.2015) - Bořeňská čarodějnice 2015 - taneční klepe na dveře

18. ročník taneční soutěže - Bořeňská čarodějnice 2015 klepe na dveře. Proběhne ve dvou dnech od 15. dubna do 16. dubna 2015. Jde o tradiční soutěž MŠ, ZŠ, středních a uměleckých škol v tanci z Bíliny a okolí. Začátek soutěže je v Městském divadle v Bílině od 8.30 hodin.

 

Newsletter: 

27.3.2015 - Nové číslo Bílinského zpravodaje

Dnes se Vám do rukou dostane nové číslo Bílinského zpravodaje. V něm se dočtete například o tom, kdy se bude konat ustavující zastupitelstvo města Bíliny. Zjistíte důležité informace o poplatcích za psa, nechybí ani bohaté informace kulturního života v Bílině a také se dočtete o startu jarní části fotbalového krajského přeboru, kde hraje Bílina a o play off v druhé hokejové lize.

Newsletter: 

(18.3.2015) - Nová služebna Městské policie v sídlišti

Vedení Městské policie Bílina se již v roce 2014 snažilo o zřízení služebny strážníků MP v panelovém sídlišti v prostorech bývalé opravny hodin v ulici M. Švabinského. Záměr se povedlo uskutečnit letos. V současné době již započaly nezbytné úpravy uvedených prostor, které budou sloužit nejen jako zázemí pro strážníky MP, ale i pro asistenty prevence kriminality. Služebna bude v budoucnu sloužit také jako informační centrum MP.

Newsletter: 

(18.3.2015) - Zápis do bílinských mateřských škol a jeslí

Zápis dětí do všech mateřských škol v Bílině proběhne dne: 9. 4. 2015 od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin. Zápis dětí do Jeslí Žižkovo údolí Bílina proběhne dne: 8. 4. 2015 od 8:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:00 hodin. Do jeslí jsou přijímány děti od 18 měsíců věku dítěte. Rodiče se dostaví do mateřské školy se svým dítětem a při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Newsletter: 

(18.3.2015) - Poplatek za psa - termín konec března 2015!

Majitelé psů už nemají mnoho času na to, aby za svého psího miláčka zaplatili každoroční poplatek stanovený vyhláškou města. Ten je splatný do 31. března 2015. Už po tři roky se nezvyšuje a činí tak stále 700 Kč za prvního psa, kterého chovají lidé v bytových domech. Za každého dalšího psa už si však připlatí 1500 Kč. V obou případech stačí jeho majiteli o 400 Kč méně, pokud je pes na zahradě rodinného domu.

Newsletter: 

(9.3.2015) - V březnu přivítáme nové občánky

Město Bílina nabízí novopečeným rodičům možnost své miminko na městském úřadě přivítat. Podmínkou je, aby alespoň jeden z rodičů měl v Bílině trvalé bydliště. Rodiče, kteří chtějí vítání občánků absolvovat, musí přijít nejpozději týden před termínem s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem na matriku. Tam se domluví termín. Vítání se koná čtyřikrát ročně a loni město přivítalo dokonce dvojčata.

Newsletter: 

(9.3.2015) - Počet obyvatel v Bílině klesl

Bílina se zvyšováním počtu obyvatel mezi lety 2004 – 2014 pochlubit nemůže. V roce 2004 zde žilo 16 109 obyvatel, loni už to bylo jen 15 299 lidí. Poprvé klesl počet obyvatel pod 16 000 v roce 2006, poté na několik let 16 tisícovou hranici sice opět překročil, ale od roku 2010 zůstává tato hranice natrvalo nedosažená. Kromě let 2006, 2008 a 2009, kdy se pohyb obyvatel dostal do plusových hodnot, lidí pouze ubývalo.

Newsletter: 

(9.3.2015) - Hokejisté Bíliny postupují do čvrtfinále

Bílinští hokejisté postupují přes HC Stadion Vrchlabí mezi nejlepší osmičku v druhé hokejové lize. Čtvrtfinálovým soupeřem bude Bílině vítěz dlouhodobé základní části HC Baník Sokolov. Série, která se hraje na tři vítězné zápasy, bude zahájena ve středu 11. března v Sokolově. V Bílině se bude hrát v pátek 13. března od 18 hodin. Třetí zápas je na programu v Sokolově v neděli 15. března.

Newsletter: 

(3.3.2015) - Historické vítězství hokejistů Bíliny

Historicky první vítězství v play off v druhé hokejové lize zaznamenali hokejisté HC Draci Bílina. Ti v pondělí 2. března 2015 porazili v druhém osmifinálovém utkání HC Stadion Vrchlabí 5:2 a srovnali stav série, která se hraje na tři vítězné zápasy, na 1:1. Ve středu se hraje třetí utkání ve Vrchlabí, v pátek od 18 hodin se série znovu vrátí do Bíliny. Případný pátý rozhodující zápas se uskuteční v neděli 8.

Newsletter: 

(3.3.2015) - Amnestie v Městské knihovně Bílina

Městská knihovna v Bílině oznamujeme všem čtenářům, že v období od 2. 3. do 31. 3. 2015 vyhlašujeme tzv. „čtenářskou amnestii“. Všichni zapomnětlivci můžou vrátit zapůjčené knížky a časopisy bez sankčních poplatků. Pokud tedy patříte k těm, kteří máte nějaký restík a nevrátili jste zapůjčené tituly včas, využijte této možnosti.

 

Newsletter: 

(3.3.2015) - Změny v jízdních řádech se Bíliny nedotkly

Od 1. 3. 2015 nedošlo k úpravám jízdních řádů autobusových linek v oblasti Bílinska. Došlo pouze k úpravě tarifní zóny Světec, která je rozdělena nově na dvě zóny. Tato úprava řeší některé nesrovnalosti s placením jízdného. Novinka v Dopravě Ústeckého kraje je autobus na zavolání.

Newsletter: 

(3.3.2015) - Na střechy se vrátily klece na odchyt holubů

Po úspěšném loňském i předloňském odchytu divokých holubů nainstalují pracovníci odborné firmy na střechy bílinských budov klece na odchyt holubů. Město se tak snaží regulovat výskyt ptáků, kteří poškozují stavby ve městě a jsou nositeli řady onemocnění. Odchyt spojený s likvidací přemnoženého druhu holubů potrvá 6 týdnů. V loňském roce bylo odchyceno přes 134 ks holubů.

Newsletter: 

(24.2.2015) - Oznámení o přerušení dodávky vody Nerudova, Fügnerova, Kmochova, Bezejmenná

Upozorňujeme, že v úterý 24.02.2015 bude od 7:30 do 14:00 přerušena dodávka pitné vody v ulicích Nerudova, Fügnerova, Kmochova a Bezejmenná, a to z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení.

Newsletter: 

(20.2.2015) - Parkovacím potížím ulehčí nové parkoviště

Nové parkoviště budou mít k dispozici v letošním roce obyvatelé Teplického předměstí. A nejen parkoviště, ale také víceúčelové sportovní hřiště. To bude ležet na místě původní asfaltobetonové plochy. Na obojí město získalo dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora regenerace panelových sídlišť, který město Bílina využívá již asi sedmým rokem. Zčásti přispělo i ze svého rozpočtu. Na parkoviště se vejde 32 aut, z toho čtyři místa budou moci využívat handicapovaní.

Newsletter: 

(20.2.2015) - Jarní prázdniny v DDM Bílina

Jarní prázdniny pro děti z Bíliny a okolí proběhnou od 9. března do 13. března 2015. DDM Bílina si pro všechny připravil zajímavý program. Chybět nebudou akce: prázdninové vaření, nebude chybět výlet do Liberce, technický i veselý prázdninový den a mnoha dalších překvapení.

 

Newsletter: 

(20.2.2015) - Navštivte Městskou knihovnu Bílina

Městská knihovna v Bílině srdečně zve na další pořad „Čaj o páté“ ve středu 25. 2. 2015 od 17 hodin. Hostem odpoledne bude lektorka Ivanka Fejtová. Každý člověk má vždy jedinečnou možnost zažít ve svém životě změnu. Záleží na každém, jak se rozhodne. Buď je spokojený tam, kde právě je nebo mu jeho život není lhostejný a převezme zodpovědnost sám za sebe. Úvod odpoledne zahájí krátkým vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině. 

Newsletter: 

(20.2.2015) - Noční výprava pro kluky z Bíliny

Pro všechny dobrodruhy připravil DDM Bílina akci nazvanou Noční výprava za dobrodružstvím a sportem. Akce začíná v pátek 20. února 2015 v 18:00 hodin a končí v sobotu 21.2.2015 v 10:00 hodin. S dětmi si připravíme večeři, dále je zajištěna snídaně a nápoje po celou dobu trvání akce. Děti by si neměly zapomenout přezůvky, spacák a hrneček na pití.

 

Newsletter: 

(16.2.2015) - Soud musí řešit jednu stížnost na opakované volby v Bílině

Ústecký krajský soud musí řešit jednu stížnost na opakované volby v Bílině. Více jich do uplynutí termínu na soud nepřišlo. Soud o jediné stížnosti rozhodne usnesením do 20 dnů po jejím obdržení. Návrh přišel soudu podle mluvčí ve čtvrtek. Tepličtí policisté prověřovali případ údajného kupčení s hlasy při opakovaném hlasování v Bílině. Nakonec jej policie odložila.

Newsletter: 

(9.2.2015) - Plavecká hala bude pro veřejnost uzavřena

V souvislosti se získáním dotace z Ministerstva životního prostředí z operačního programu Životní prostředí pro projekt "Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu Bílina", proběhne v letošním roce realizace této akce. Od 16. února 2015 bude plavecká hala v Bílině z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřena. Do konce února bude probíhat odstavení technologií, 2.

Newsletter: 

(6.2.2015) - Policie ČR ukončila šetření v Bílině

Policisté v souvislosti s anonymním oznámením z 31. ledna o údajném předání předem vyplněného hlasovacího lístku další osobě v průběhu opakovaných voleb do obecního zastupitelstva v Bílině pečlivě prověřili veškeré dostupné informace a vyhodnotili zjištěné údaje a důkazy. Na základě provedeného šetření bylo prokázáno, že oznámení o předání vyplněného hlasovacího lístku jiné osobě za 500 korun se nezakládá na pravdě, mimo jiné byla takto skutečnost potvrzena i výslechem oznamovatelky, jejíž totožnost policisté zjistili.

Newsletter: 

(2.2.2015) - Městské divadlo v Bílině zve

Městské divadlo v Bílině uvede 10. března uvede hru divadla Palace s názvem S nebo bez? Skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní před premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka nezvládá krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. Nadchází večer premiéry a situace na jevišti se mění v nezvládnutelné delirium.

Newsletter: 

(2.2.2015) - Reprezentační ples města Bílina

Reprezentační ples města Bílina proběhne 13. února 2015 v Kulturním domě Fontána od 20 hodin. Večerem bude provázet taneční orchestr Kolínský BIG BAND - Stainless Swingers a skupina Conto. Ty na konci večera vystřídá DJ s písničkami na přání. Hostem večera bude Xindl X s kapelou, moderátorem je Zdeněk Lukesle. Vstupné: 250,- Kč.

 

Newsletter: 

(2.2.2015) - KSČM vítězem voleb v Bílině

Komunální volby v Bílině na Teplicku vyhrála KSČM. V opakovaném hlasování získala 25,63 procenta hlasů, o čtyři procenta víc než při říjnovém hlasování. Ve třicetičlenném zastupitelstvu bude mít devět mandátů. Druhé skočilo sdružení Nezávislí v Bílině - HNHRM se 17,99 procent hlasů, třetí ANO volilo 16,82 procent lidí. K urnám přišlo 32,96 procent oprávněných voličů. Komunisté si oproti říjnovému hlasování o jeden mandát polepšili.

Newsletter: 

(29.1.2015) - Městská knihovna zve veřejnost

Městská knihovna v Bílině zve na další akci pro veřejnost ve středu 11. února od 17:00 hodin, kdy proběhne setkání s Janou Březinovou specialistkou na kineziologii - metodu One Brain s názvem Jak být svobodní očima kineziologie. Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Úvod odpoledne zpestří krátkým vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině.

Newsletter: 

(26.1. 2015) - 18. ročník recitační soutěže Bořeňská čarodějnice 2015

18. ročník recitační soutěže Bořeňská čarodějnice 2015 proběhne v Městském divadle v Bílině 5. února 2015. Populární soutěž v recitaci pro žáky mateřských, základních a středních škol v Bílině a přilehlém okolí začne v 8.30 hodin. Přihlášky k soutěži jsou k dispozici v Informačním centru v Bílině.

Newsletter: 

24.01.2015 - Upozornění pro voliče volebního okrsku č.2

V pátek 23. ledna 2015 bylo v odpoledních hodinách rozneseno pro volební okrsek číslo 2 v Bílině 248 hlasovacích lístků z celkového počtu 968. Při distribuci hlasovacích lístku na opakované hlasování do Zastupitelstva města Bíliny dne 31. Ledna 2015, byly distributorem hlasovacích lístků, dodány na MěÚ v Bílině i hlasovací lístky pro opakované hlasování do Zastupitelstva města Chomutova. Vzhledem k výše uvedené skutečností Vám mohl být doručen hlasovací lístek do ZM Chomutova. Z těchto důvodů Vám opětovně doručujeme nový hlasovací lístek do Zastupitelstva města Bíliny.

Newsletter: 

(21.1.2015) - Bílina obhajuje druhé místo

České obce a města budou letos už po sedmnácté soutěžit o cenu Zlatý erb pro nejlepší webové stránky. Cílem tradičního klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Soutěž má opět krajská kola a navazující celostátní. Soutěží se ve třech kategoriích, o nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky obce a nejlepší elektronickou službu.

Newsletter: 

(20.1.2015) - Bočanová, Vaculík i Absolonová míří do Bíliny

Divadelní společnost HÁTA přijede 3. února do Bíliny s hrou s názvem Do ložnice vstupujte jednotlivě. I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná…Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků.

Newsletter: 

(16.1 2015) - Životní jubilea na MěÚ Bílina

Pokud vás čeká významné životní jubileum (70 let, 75 let, 80 let a poté každý následující rok), můžete tuto informaci sdělit na matrice městského úřadu alespoň 14 dní před datem narozenin. Na základě tohoto oznámení, které může být nahlášeno i přímým členem rodiny, vám přijde osobně pogratulovat zástupce vedení města. Bližší informace Vám budou sděleny na telefonním čísle 417 810 848.

Newsletter: 

(16.1.2015) - Ladislav Županič bude v Bílině

Čaj o páté s Ladislavem Županičem proběhne v Městské knihovně v Bílině 28. ledna 2015 od 17 hodin. Chybět nebude povídání o herectví, filmu, divadle, ale i o dabingu. Úvod odpoledne zpestří krátkým vystoupením sbor Komořinka ZUŠ v Bílině.

 

 

Newsletter: 

(15.1.2015) - Opakované hlasování v Bílině

Opakované hlasování , z něhož vzejde nové zastupitelstvo města Bílina, se uskuteční během jednoho dne, a to v sobotu 31. ledna 2015. Oproti říjnovému hlasování nedošlo k žádným výrazným změnám, zůstává stejný počet stran, stejný způsob distribuce volebních lístků. Volební místnosti v celém městě budou pro voliče otevřené od 7:00 do 22:00 hodin. Poté budou hlasy sečteny. Upozorňujeme pouze na změnu volebních okrsků 11 a 13, které jsou umístěné v budově Základní školy Za Chlumem. O přízeň voličů se uchází celkem 11 politických subjektů.

Newsletter: 

(13.1.2015) - Výluka na železniční trati Oldřichov u Duchcova - Bílina

Informujeme občany, že Správa železniční dopravní cesty, s. o., uzavře od pondělí 19.01. do čtvrtka 22.01., vždy v době od 7:45 do 14:10 hodin, trať mezi stanicemi Oldřichov u Duchcova – Bílina. Z tohoto důvodu nahradí České dráhy, a. s., vlaky jedoucí v době výluky v úseku Teplice v Č. – Bílina autobusovou dopravou. Autobusy budou označeny tabulkou: Náhradní autobusová doprava. Zastávky náhradní autobusové dopravy budou umístěny v Bílině před staniční budovou, stejně jako v Teplicích.

Newsletter: 

(12.1.2015) - Přerušení dodávky pitné vody v ul. Pivovarská a v SUNNu

Oznamujeme občanům, že v úterý 13.01.2015 bude od 8:00 do 14:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v ulici Pivovarská 695–698 a SUNN 683–694, 699–702, a to z důvodu havárie na vodovodním zařízení.

Newsletter: 

(12.1.2015) - Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 v Bílině

V ZŠ Lidická v Bílině se půjde k zápisu do 1. tříd 15. ledna - 16. ledna, vždy od 14.00 - 17.00 hodin. V ZŠ Za Chlumem v Bílině proběhne zápis 15. ledna - 16. ledna od 13.30 hodin - 17.00 hodin. 16. ledna bude škola zapisovat budoucí prvňáčky do 16.30 hodin. V ZŠ Aléská proběhnou zápisy do 1. tříd 19. ledna - 20. ledna, po oba dny od 14.00 hodin - 17.00 hodin.

 

Newsletter: 

(12.1.2015) - Novoroční koncert Pavlíny Senič míří do Bíliny

Turné operní pěvkyně Pavlíny Senič se souborem Musica Festiva v obsazení hoboj, housle, violoncello, kytara a VIP osobností Valérií Zawadskou míří do Bíliny. Koncert proběhne 27. ledna 2015 od 19 hodin v Městském divadle v Bílině. Pavlína Senič je absolventkou Hudební akademie múzických umění v Praze, vystupovala ve Státní opeře v Praze, či v divadle J. K. Tyla v Plzni.

Newsletter: 

(12.1.2015) - Vítání občánků v roce 2015 v Bílině

Vážené maminky, první Vítání občánků v roce 2015 proběhne v MěÚ Bílina v úterý 24. března. V případě zájmu se dostavte na matriku Městského úřadu v Bílině s rodným listem dítěte a občanským průkazem jednoho z rodičů. Uzávěrka nahlášených dětí je týden před konáním akce. Vítání občánků v Bílině proběhne v roce 2015 i v termínech: 23. června, 22. září a 15. prosince.

 

Newsletter: 

(6.1.2015) - Novoroční výšlap na Bořeň

V sobotu 10. ledna 2015 se v Bílině uskuteční akce s názvem Výšlap na Bořeň. Je určena všem milovníkům turistiky. Akci pořádá DDM Bílina a putovat se bude za pomoci navigačního přístroje. Hledat se "keška", která bude ukryta na vrcholu. Začátek celé akce je v 9 hodin.

 

 

Newsletter: 

(6.1.2015) - Chemický ohňostroj v DDM Bílina

Na 8. ledna 2015 si DDM v Bílině připravil pro děti zajímavé odpoledne. Odpoledne je určené dětem se zájmem o chemii a vyzkoušení si záživných chemických pokusů. Tentokrát se uskuteční pokus s názvem Chemický ohňostroj a ještě pár dalších. Začátek zábavného a vzdělávacího odpoledne pro všechny bílinské děti je v 16 hodin v DDM Bílina.

 

Newsletter: 

(5.1.2015) - Oznámení o přerušení dodávky vody v Čapkově ulici

Na základě upozornění Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Teplice, sdělujeme, že v pondělí 05.01.2015 bude od 7:43 cca do 15:00 hodin přerušena dodávka pitné vody v ulici Čapkova, a to z důvodu havárie na vodovodním zařízení.

Newsletter: 

(3.1.2015) – Rekonstrukce plavecké haly

Od 16. února 2015 bude plavecká hala v Bílině z důvodu rekonstrukce pro veřejnost uzavřena. Proběhne realizace projektu s názvem „Zlepšení tepelně technických vlastností plaveckého bazénu. Hala v Bílině dostane nový plášť, zateplením projde i spodní část budovy a vyměněna budou všechna okna. Rekonstrukce povede ke snížení energetické náročnosti objektu.

Newsletter: 

(22.12.2014) - Jak na Městský úřad v Bílině o svátcích

Otevírací doba a provoz Městského úřadu Bílina v době před a během vánočních svátků je zajištěn následovně. V pondělí 22. 12. 2014 a v úterý 23. 12. 2014 bude MěÚ v Bílině otevřen dle úředních hodin. 24. 12. - 26.12. bude MěÚ uzavřen. V pondělí 29. 12. bude otevřeno dle úředních hodin, výjimkou je stavební úřad, který bude uzavřen. V úterý 30. 12. bude z důvodu dovolených uzavřen stavební úřad a odbor správní a vnitřních věcí.

Newsletter: 

(22.12.2014) - Jak na pohotovost v Bílině a v Teplicích

Pohotovost v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině je v provozu od pondělí do pátku od 17.00 - 22 hodin. Během svátků od 8.00 - 20.00 hodin. Lékařská pohotovost pro děti - Poliklinika Teplice je otevřena od pondělí do pátku od 18.00 - 21.00 hodin. V sobotu a v neděli a o svátcích je pohotovost v provozu od 10.00 - 19.00 hodin. Stejné ordinační hodiny má i Lékařská pohotovost pro dospělé - Teplice.

Newsletter: 

(22.12.2014) - Z louže pod okap v Bílině

Městské divadlo v Bílině uvede 15. ledna 2015 komedii s názvem Louže pod okap. Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se ovšem na příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme s humorem, vtipem a s nadhledem.

Newsletter: 

(22.12.2014) - Nová kniha o Bořni

Bílinská přírodovědná společnost o.s. ve své již tradiční edici po dvou letech přichází s novou knížkou o hoře Bořeň. Publikace je věnována již potřetí (po mapě Bořně a knížce Bořeň očima geologa) dominantě města Bíliny. Zaměření knihy Pavla Jaroše a Barbary Stalmachové je zřejmé z názvu – Rostliny Bořeně u Bíliny.

Newsletter: 

(22.12.2014) - Draci ve dvou zápasech vstřelili sedmnáct branek

V Sokolově bílinští hokejisté vyhráli 8:6 a ještě o jednu branku více dokázala Bílina dát v sobotu 20. prosince na domácím ledě Vajgaru Jindřichův Hradec (9:6). Ve střeleckých hodech chtějí bílinští hokejisté pokračovat i v dalších zápasech. Poslední zápas v roce 2014 sehrají v sobotu 27. prosince v Jablonci. Na domácím ledě hraje Bílina 3. ledna s Trutnovem. Vstupné na tento duel je zdarma.

Newsletter: 

(16.12.2014) - Opakované hlasování v Bílině

Opakované hlasování v Bílině proběhne 31. ledna 2015. Termín oficiálně potvrdilo Ministerstvo vnitra. Zároveň již z ministerstva přišly na úřad pokyny k opakovanému hlasování. Těmi je nutné se řídit, aby vše proběhlo dle zákonných požadavků. Celý proces se však nyní musí stihnout v kratším čase než při běžných volbách. Protože opakované hlasování zasáhne do různých naplánovaných akcí, především pak kulturních, dojde s největší pravděpodobností k přesunu volební místnosti v KD Fontána. Bližší informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města.

Newsletter: 

(16.12.2014) - Změny v městské dopravě v Bílině

Na základě připomínek obyvatel města Bílina a po dohodě s odborem dopravy města Bílina jsou dopravní společností Arriva Teplice zpracovány úpravy jízdních řádů linek MHD Bílina s platností od 14. 12. 2014. Zavedení zastavování v zastávce Jakoubkova pro všechny linky v obou směrech, posun spoje linky č. 3 o 5 minut napřed v celé trase, prodloužení spoje linky č. 1, urychlení spoje linky č. 3 v pracovních dnech. Podrobná informace nalezne v novém čísle Bílinského zpravodaje.

Newsletter: 

(9.12. 2014) - Pestrý program pro dětí v DDM Bílina

Výroba vánočního dekorativního stromečku ze dřeva bude probíhat v úterý 9. 12. v odpoledních hodinách v DDM Bílina. Začátek je v 16 hodin, předpokládaný konec v 18 hodin. V dalších dnech se mohou návštěvníci DDM těšit na vánoční zdobení perníčků, či vánoční hopsání pro děti, při kterém se bude skákat na trampolínkách. Připraveny budou vánoční písně a světelné efekty. Obě akce jsou připraveny na tento pátek 12. 12. 2014.

Newsletter: 

(9.12.2014) - Jak na Městský úřad v Bílině o svátcích

Otevírací doba a provoz Městského úřadu Bílina v době před a během vánočních svátků je zajištěn následovně. V pondělí 22. 12. 2014 a v úterý 23. 12. 2014 bude MěÚ v Bílině otevřen dle úředních hodin. 24. 12. - 26.12. bude MěÚ uzavřen. V pondělí 29. 12. bude otevřeno dle úředních hodin, výjimkou je stavební úřad, který bude uzavřen. V úterý 30. 12. bude z důvodu dovolených uzavřen stavební úřad a odbor správní a vnitřních věcí.

Newsletter: 

(08.12.2014) – Oznámení o přerušení dodávky

Z důvodů provozní havárie na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka vody v PO 08.12. od 01:50 hod. do 15:00 hod. v ulici: Seifertova, Tyršova, Pražská, Komenského a Masarykova výšina. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti SčVK 840 111 111. Společnost SčVK, a.s. se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.

Newsletter: 

(5.12.2014) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

V pátek 5. prosince se Vám do rukou dostává nové číslo Bílinského zpravodaje. V něm naleznete článek o vydařené akci Rozsvěcení vánočního stromu, přečíst si můžete také článek o nových pravidlech při kácení stromů, nechybí ani informace z Městské policie Bílina, či o opakování hlasování voleb. Bílinský zpravodaj přináší i bohatý kulturní přehled a sportovní zpravodajství.

 

 

Newsletter: 

(5.12.2014) - Sobota v Bílině ve znamení krasobruslení

V sobotu 6. prosince 2014 se uskuteční na zimním stadionu v Bílině již 7. ročník celostátního závodu v krasobruslení všech věkových kategorii Podkrušnohorský pohár. Do závodu je přihlášeno 127 dětí z 23 oddílů celé ČR. Začátek celého sportovního klání je v 7.30 hodin, kdy na led vyjedou nejmenší adepti krasobruslení. Závěrečné volné jízdy proběhnou v 17.30 hodin.

Newsletter: 

(25.11.2014) - Nová výstava v Bílině

Galerie Pod věží v Bílině Vás zve na novou výstavu s názvem Vánoční výstava DDM Bílina. Uvidíte výstavu obrazů a výrobků z keramiky s vánoční tématikou, kterou připravili bílinské dětí. Vstupné na výstavu je zdarma. Probíhat bude od 29. 11. 2014 do 25.01. 2015.

 

 

Newsletter: 

(25.11.2014) - Přijďte se podívat na vánoční koncert

Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s Kulturním centrem Kaskáda srdečně zve v rámci cyklu pro veřejnost „Čaj o páté“ na vánoční koncert. Ten proběhne 18.12. 2014 v kostele sv. Petra a Pavla v Bílině. Vystoupí Jana Papíková, Lenka Jarolímková a pěvecký sbor ZUŠ G. Waltera v Bílině Komořinka. Vstupné: 20 Kč.

 

Newsletter: 

(21.11.2014) - Informace pro řidiče v Bílině

Odbor dopravy informuje, že práce na rekonstrukci plynovodu v ulicích Bořeňská, Alšova, Jiráskova, Tylova a Nerudova budou v tomto týdnu dokončeny. Provoz pouze v jednom směru v ulicích Alšova a Palackého začne platit od 28.11.2014.

Newsletter: 

(21.11.2014) - Vánoční pohádka aneb o Vánocích a zakleté čepičářce

Městské divadlo v Bílině 29. 11. 2014 od 15:00 hodin uvádí vánoční pohádku s názvem Vánoční pohádka aneb o Vánocích a zakleté čepičářce. Tato pohádka dětem ukazuje proč se lidé obdarovávají a proč se mají mít rádi "alespoň" o Vánocích a zároveň si všichni připomenou staré zvyky a obyčeje, které se dodržují o svátcích vánočních.

 

Newsletter: 

(21.11.2014) - Pozor na průjezd panelovým sídlištěm

Ve městě Bílina probíhá výstavba další etapy regenerace panelových sídlišť, tentokráte se jedná o Panelové sídliště na Teplickém předměstí. Upozorňujeme proto všechny řidiče vozidel, aby zvýšili pozornost při průjezdu danou lokalitou.

Newsletter: 

(21.11.2014) - Kolega Mela Gibsona přijede do Bíliny

V režii Jakuba Nvoty uvádí Městské divadlo v Bílině komorní příběh jednoho herce „Kolega Mela Gibsona“. Těšit se na něj můžete 4.12. od 19:00 hodin. V hlavní roli se představí Martin Trnavský. Příběh začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií.

Newsletter: 

(19.11.2014) - V Bílině se budou opakovat volby

V Bílině se budou opakovat volby. Ústecký krajský soud sice nevyhověl návrhu stěžovatelů, kteří chtěli zrušit platnost celých voleb, přesto nařídil nové hlasování. Důvodem pro opakování je kupčení s hlasy, které výrazně ovlivnilo výsledky hlasování, řekla mluvčí soudu Marcela Trejbalová. Podle stěžovatelů se v Bílině kupčilo s hlasy. Sociálně slabí tam údajně dostávali několik set korun. Kupčení zdokumentovaly i protikorupční iniciativy. "Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování byl shledán důvodný, a proto soud vyslovil neplatnost hlasování.

Newsletter: 

(14.11.2014) - Změna provozní doby Sběrného dvoru

Městské technické služby Bílina upozorňují na změnu provozní doby Sběrného dvoru. Jde o období od listopadu 2014 do března 2015. Otevřeno je od pondělí do neděle od 8.00 do 16.00 hodin, s polední přestávkou od 11.30 - 12.00 hodin. O svátky je zavřeno.

 

Newsletter: 

(14.11.2014) - Čaj o páté opět v knihovně

Městská knihovna v Bílině zve ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 17 hodin na „Čaj o páté“, tentokrát s názvem Láska bez hádky. Hudebně-zábavný komponovaný pořad z písní Rudolfa Cortése, hudební legendy 50. a 60. let, v podání Šimona Pečenky. Povídání o hudbě, divadle, radostech i starostech s hity jako Láska bez hádky, Váš dům šel spát, Nelly Gray a další.

Newsletter: 

(14.11.2014) - Jak o víkendu a o svátek na veřejné bruslení

V sobotu 15. listopadu se uskuteční veřejné bruslení na ZS v Bílině v čase: 12.30 - 13.30 hodin, 15.00 - 16.00 hodin, 17.45 - 18.45 hodin. Neděle je v znamení hokejových zápasů a o svátek v pondělí 17. listopadu 2014 si můžete přijít zabruslit: 7.45 - 8.45 hodin a 12.45 - 13.45 hodin.

 

Newsletter: 

(12.11.2014) - Rozsvěcení vánočního stromu v Bílině s Danielou Šinkorovou

Rozsvícené vánočního stromu proběhne v Bílině 29. listopadu 2014 od 15 hodin na Mírovém náměstí. Chybět nebude vánoční pohádka o zapomnětlivé čepičkářce, vánoční koledy zazpívá pěvecký sbor ZUŠ Bílina a další. Hlavním hostem Rozsvěcení vánočního stromu bude v Bílině Daniela Šinkorová, která na Mírovém náměstí vystoupí od 17.30 hodin do 18.00 hodin.

Newsletter: 

(10.11.2014) - Arakain Dymytry míří do Bíliny

V pátek 14. listopadu se Bílina těší na velkou hudební show. Kulturní dům Fontána hostí Arakain Dymytry. Na společném podzimním tour se nudit rozhodně nebudete. Obě kapely se, společně se špičkovým zvukem a velkolepou světelnou show, postarají o pořádný zážitek! Vstupné: 299,- Kč v předprodeji, 350,- Kč na místě. Začátek páteční hudební show je ve 20 hodin.

 

Newsletter: 

(4.11.2014) - Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad!

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 2014 je 30. 11. 2014. Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně MěÚ v Bílině. Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města: 19-1060440379/0800, VS: 1337, KS: 0558, specifický symbol: rodné číslo plátce.

Newsletter: 

(4.11.2014) - Den otevřených dveří v Podkrušnohorském gymnáziu v Bílině

Navštívit Gymnázium v Bílině může každý 12. 11. 2014 od 9 hodin. Komu nevyjde čas dopoledne, může se přijít podívat i odpoledne do 17 hodin. V doprovodu studentů každého návštěvníka čeká celková prohlídka školy, v dopoledních hodinách i s možností zapojení se do výuky v jednotlivých předmětech, soutěže, hlavolamy, fyzikální a chemické pokusy, filmová projekce a zajímavé pohybové aktivity.

Newsletter: 

(31.10.2014) - Halloweenské veselé strašení s přespáním v DDM

V Bílině se můžete se těšit na noc plnou překvapení. Halloweenské strašení a noční putování domečkem. Celá strašidelná noc vypukne v pátek 31. října od 19:00 hodin a končí druhý den v 10:00 hodin dopoledne. Děti se mohou zúčastnit i Halloweenské diskotéky, která odstartuje v 17:00 hodin. Pro členy DDM je diskotéka zdarma, pro ostatní 50 Kč. S sebou: spacák, polštářek, hygienické potřeby, hrníček.

Newsletter: 

(31.10.2014) - Dušičková pobožnost v neděli v Bílině

Římskokatolická farnost Bílina zve všechny na pietní dušičkovou pobožnost za zemřelé. Proběhne v neděli 2. listopadu 2014 od 16 hodin a 30 minut na městském hřbitově v Bílině. Začátek celé události proběhne u hlavního kříže na hřbitově.

Newsletter: 

(31.10.2014) - Vrátila se jednou v noci

Městské divadlo v Bílině uvede v listopadu hru s názvem Vrátila se jednou v noci. Brilantně napsaná komedie úspěšně obletěla celý svět a dočkala se mnoha prestižních ocenění. Jde o převzaté představení z Divadla na Vinohradech v Praze. Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu své maminky, povídá si s ní a každý týden jí vypráví, co nového se mu přihodilo.

Newsletter: 

(31.10.2014) - Městské technické služby Bílina před zimním obdobím

Pro pracovníky technických služeb nastalo zimní období. Od 1. listopadu až do 31. března budou držet nepřetržitou pohotovostní službu a v případě potřeby odstraňovat sníh a náledí, které by bránily ve sjízdnosti silnic a schůdnosti chodníků a dalších míst ve městě. Městské technické služby Bílina jsou před zimou připraveny.

Newsletter: 

(24.10.2014) - Jak do plavecké haly během prázdnin

Během podzimních prázdnin je upravená provozní doba plavecké haly v Bílině. Veřejnost bude moci využít vodní plochu k radovánkám v těchto termínech. V pondělí 27. října od 10 hodin do 20 hodin, v úterý 28. října od 7.00 hodin do 16 hodin a od 17.30 hodin do 20 hodin. Ve středu 29. října bude pro veřejnost bazén otevřen od 10.00 hodin do 21.00 hodin, ve čtvrtek 30. října od 13.00 hodin do 16.00 hodin a od 17.30 hodin do 20 hodin.

Newsletter: 

(24.10.2014) - Jak na veřejné bruslení o prázdninách

Podzimní prázdniny připadají na pondělí 27. října a středu 29. října 2014. Během těchto dní proběhne několikrát i veřejné bruslení na ZS v Bílině. V pondělí 27. října se uskuteční od 10.15 - 111.15 hodin, od 12.00 do 13.00 hodin a od 13.45 do 14.45 hodin. V úterý si můžete přijít zabruslit od 7.45 do 8.45 hodin a od 17.30 do 18.30 hodin. Ve středu 29. října proběhne veřejné bruslení od 13.30 hodin do 15 hodin.

Newsletter: 

(24.10.2014) - Prázdninový noční maraton her

Prázdninový noční maraton her v DDM Bílina se blíží. Proběhne od 28. října do 29. října. Bohatý program pro všechny děti, které zavítají do DDM Bílina, začíná v 18 hodin. S sebou nezapomeňte spacák, hrneček, přezůvky a večeři. V ceně je zahrnut pitný režim, snídaně, přesnídávka a oběd.

 

 

Newsletter: 

(24.10.2014) - V sobotu do Bíliny na fotbal i na lední hokej

Krajský fotbalový přebor má o víkendu na programu další kolo, ve kterém je v očekávání i atraktivní derby. V něm hostí FK Bílina Baník Modlany. Zápas bude zahájen v sobotu 25. října v 14 hodin a 30 minut. Po skončení fotbalového utkání se mohou diváci přesunout na zimní stadion, kde pokračuje od 17.30 hodin II. hokejová ligy. HC Draci Bílina hostí HC Stadion Vrchlabí.

Newsletter: 

(24.10.2014) - Novinka na webu MěÚ Bílina

Webové stránky Městského úřadu přinášejí novinku v podobě video návodů, jak řešit životní situace. Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých Vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Jak postupovat a kde hledat na webových stránkách? V levém sloupci v kategorii video galerie vyberte téma.

Newsletter: 

(24.10.2014) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

V pátek 24. října vychází nové číslo Bílinského zpravodaje. V něm se dočtete o pokračující regeneraci panelových sídlišť, představíme Vám novinky na webu MěÚ, Nechybí informace o Halloweenském tvoření a další kulturní pozvánky, včetně sportovních aktualit.

 

Newsletter: 

(22.10.2014) - Pokračující obnova panelových sídlišť v Bílině

V letošním roce probíhá 3. etapa revitalizace panelových sídlišť na Teplickém Předměstí. Bude dokončena v průběhu příštího roku a obyvatelé sídliště se dočkají nového dětského hřiště, sportovního hřiště, parkoviště s 32 parkovacími místy. Budou opraveny chodníky a v některých místech vybudovány nové. Dojde také k úpravě zpustlého parčíku a vybudování nové části veřejného osvětlení. Na příští rok je naplánována také 3.

Newsletter: 

(22.10.2014) - Staňte se muzikálovou hvězdou

V domě dětí a mládeže v Bílině byl otevřen nový dramatický kroužek Muzikálová hvězda. Kroužek je vhodný pro holky a kluky, kteří se chtějí věnovat zpívání, chtějí se naučit zásady pěvecké techniky nebo chtějí zkusit něco nového. Kroužek se schází v pondělí od 17:30 do 19:00 hodin. O hlasy malých zpěváků se stará studentka známé operní pěvkyně Nadii Ladkany, Denisa Palečková.

Newsletter: 

(16.10.2014) - Havárie vodovodního potrubí

Z důvodu havárie na vodovodním potrubí nepoteče dnes od 21:00 hodin voda v ulicích SUNN, Želivského, Wolkerova, část Teplického Předměstí, Litoměřická, Bezovka a Mírové náměstí. Po odstranění havárie v nočních hodinách bude voda opět puštěna.

Newsletter: 

(14.10.2014) - Knihovna v Bílině a tajemný svět Leonarda da Vinci

Městská knihovna v Bílině zve veřejnost a příznivce historie na další „Čaj o páté“ ve čtvrtek 23. 10. 2014 od 17 hodin v klubovně knihovny s malířem a propagátorem vědeckého nahlížení na svět Liborem Balákem. Téma dalšího setkání zní Tajemný svět Leonarda da Vinci „Génius, který nás stále inspiruje“. Úvod odpoledne zahájí vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera v Bílině ze třídy uč. A. Šmejkala. Vstupné je 20,- Kč.

Newsletter: 

(14.10.2014) - Kutilové do Bíliny

Dům dětí a mládeže v Bílině pořádá 18. října Kutilskou sobotu. Akce je určená pro šikovné děti, jenž mají zájem vyrobit si něco ze dřeva. Tentokrát se bude v DDM Bílina vyrábět bedýnka na nářadí z falešného cinkování. Akce je určená pro děti ve věku od 7 let a začíná se v 10 hodin.

 

 

Newsletter: 

(10.10.2014) - OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ ODSTÁVKY TEPLA

Z důvodu netěsnosti na potrubí odvodnění hlavního parního kolektoru napaječe v Elektrárně Ledvice je nutné technologii teplárenství odstavit na nezbytně nutnou dobu pro opravu.

Předpokládaná doba odstávky: Od - neděle 12.10.2014, od 22 hodin (odstavení dodávek páry) Do - pondělí 13.10.2014, do odpoledních hodin (obnovení dodávek odběratelům – 18 hodin) .

Newsletter: 

(10.10.2014) - Bílinský zpravodaj v pátek do Vašich rukou

Nové číslo Bílinského zpravodaje vychází v pátek 10. října 2014. Dočtete se mimo jiné o tom, že město Bílina uzavřela partnerskou dohodu s polským Jaraczewem, nechybí informace, jak Miro Žbirka potěšil bílinské děti, či se dočtete o tom, že muzikál Kam chodí slunce spát se znovu vrací do divadla. Nechybí další informace z města Bíliny, kultury i sportu.

Newsletter: 

(10.10.2014) - Muzikál Kam chodí slunce spát hlásí návrat

Původní dětský muzikál o zvědavé berušce, zvířátkách, putováním za sluníčkem a o naději s názvem Kam chodí slunce spát se vrací na divadelní prkna. Městské divadlo v Bílině zažije představení 23. října 2014, V 10 hodin je na programu představení pro děti a v 17 hodin pro veřejnost. Hrají žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ Bílina a děti z MŠ Čapkova Bílina. Libretoa režie: Lenka Výborná, hudba: Jiří Kopa.

Newsletter: 

(10.10.2014) - Varhany jsou v Bílině opravené

To, co nejvíce trápilo několik desítek let stav bílinského kostela, byly nefunkční varhany. To již v současné době neplatí! Varhany jsou připraveny na první tóny, které potěší každého návštěvníka Arciděkanský kostel svatých Petra a Pavla v Bílině. Finanční prostředky do opravy vložilo i město Bílina. „Bez pomoci města bychom nemohli říct, že varhany máme opravené,“ říká bílinský farář Marcin Saj.

Newsletter: 

(7.10.2014) Den otevřených dveří v Hornické nemocnici s poliklinikou

Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina připravila na středu 8. října 2014 od 14 do 17 hodin Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou projít nově zrekonstruovanými prostorami, nahlédnout do ordinací a dalších pracovišť a využít možnosti nechat si například změřit tlak, provést spirometrii či si jen prohlédnou přístrojové vybavení a zmodernizovaná pracoviště.

 

Newsletter: 

(7.10.2014) - Sportovní sobota v DDM Bílina

Sportovní sobota v Klokánku v DDM Bílina proběhne 18. října 2014. Dopoledne plné pohybu a her pro děti od 4 do 8 let začíná v 10 hodin. Připraveny budou: skákačky, opičí dráhy, jezdící koníci a formule, horolezecká stěna. S sebou si každý účastník musí vzít sportovní oblečení, botasky na přezutí a pití.

 

 

 

 

Newsletter: 

(7.10.2014) - Václav Vydra v Bílině

Brilantně napsaná komedie s názvem Vrátila se jednou v noci úspěšně obletěla celý svět a dočkala se mnoha prestižních ocenění. A nyní se na ní mohou těšit diváci v Bílině. 11. listopadu od 19 hodin Městské divadlo navštíví Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka a další.

 

 

Newsletter: 

(7.10.2014) - Keramické dílny v Bílině naučí

Pro širokou veřejnost připravuje DDM Bílina keramické dílny, kde se začátečníci seznámí se základy zpracování keramické hlíny, s technikami, které se používají k výrobě keramiky. Mírně pokročilí a pokročilí využijí své znalosti k výrobě náročnějších výrobků a ve využívání různých nástrojů a nářadí. Každý, kdo zavítá se naučí i kombinovat keramiku s jinými materiály.

Newsletter: 

(7.10.2014) - Do Bíliny na Blšany a Kobru Praha

Sobota 11. října bude odpoledne a podvečer patřit v Bílině sportu. Krajský fotbalový přebor má na programu 7. kolo, ve kterém se Bílina představí od 15 hodin vlastnímu publiku. Soupeřem budou Blšany. V 17.30 hodin bude zahájeno i hokejové utkání v II. lize, ve kterém se utká HC Draci Bílina a HC Kobra Praha.

Newsletter: 

(3.10.2014) - (Ne)prodejné manželky se vracejí

"Dvě prostitutky...dvě manželky...jeden hotelový pokoj. Lechtivá komedie Bílinského divadelního minima." Po úspěšné premiéře se znovu můžete přijít podívat na tuto báječnou komedii do Městského divadla v Bílině. Hraje se 16. října od 19 hodin.

 

 

Newsletter: 

(3.10.2014) - Roman Štolpa a Roman Skamena budou v Bílině

Městské divadlo v Bílině uvede v říjnu hru s názvem BĚŽÍ ŽIŽKA K TÁBORU aneb odpustky budou. Komedie o Husitském hnutí, nevhodná pro slabé národní povahy... Hrají: Roman Štolpa, Roman Skamene, Petr Vojnar, Simona Prasková, Michal Gulyáš, Barbora Mottlová, David Voráček, Mirek Starý, Ondřej Kavan. Režie: Michal Guliáš. Vstupné:220,- 180,- 140,- 90,- Kč.

Newsletter: 

(3.10.2014) - Fotbalisté hrají venku, hokejisté doma

Krajský fotbalový přebor pokračuje o víkendu dalším kolem. Fotbalisté Bíliny cestují v neděli 5. října do Děčína. Hokejisté HC Draci Bílina se naopak představí vlastnímu publiku. V sobotu 4. října hrají doma s HC Vlci Jablonec n. Nisou. Zápas začíná v 17.30 hodin na ZS v Bílině.

Newsletter: 

(3.10.2014) - Bílinské 80´ v Kulturním domě Fontána

Bílinské 80´ - Broky Františka Kanečka v pátek 3. října potěší všechny obyvatele Bíliny v Kulturním domě Fontána. Začátek je ve 20 hodin. B.F.K. vznikly v konci roku 2000 na protest proti stále rostoucímu vlivu západní – dekadentní hudby, a zároveň jako připomenutí toho nejlepšího (pro západní zaprodance "toho nejhoršího"), co bylo natočeno v československých studiích v 60´, 70´ a 80´letech... Vstupné: 50,- Kč v předprodeji, 80,- Kč na místě.

Newsletter: 

(29.9. 2014) - Čtyřlístek v říjnu v Bílině

Hranou dobrodružnou pohádku Čtyřlístek v pohádce pro děti a rodiče s oblíbenými kamarády ze známého dětského komiksu uvede v Bílině Divadlo D5 PRAHA. Pojďte se na Čtyřlístek tak podívat do Městského divadla v Bílině 12. října od 15 hodin. Každý, kdo zavítá na divadelní představení, se vypraví do pohádky a zažijí tam zase jedno ze svých velkých a neopakovatelných dobrodružství. Vstupné: 60,- Kč, děti do 3 let vstup zdarma.

Newsletter: 

(29.9. 2014) - Mini karneval v Bílině

Na páteční dopoledne (4.10) je v rodinném centru v DDM Bílina připraven karneval pro nejmenší. Přijďte se svými nejmenšími strávit příjemné dopoledne. Karneval je přizpůsoben nejmenším dětem, pro které bude připraven hravý program. Kapacita je omezena, aby se předešlo případným tlačenicím a děti i rodiče si páteční dopoledne co nejvíce užili. Proto je nutné si místo na karnevalu zarezervovat na recepci DDM. Každý kdo bude mít karnevalový kostým si odnese malou odměnu.

Newsletter: 

(25.9.2014) - Bílinský zpravodaj vychází v pátek 26. září

V pátek 26. září vychází nové číslo Bílinského zpravodaje. Jeho součástí je i volební zpravodaj, který seznamuje každého obyvatele města Bílina o blížících se komunálních volbách. V Bílinském zpravodaji se dozvíte v novém čísle například o cestách bílinských seniorů do Drážďan, o smysluplné zábavě pro děti na území města či o Dni otevřených dveří dveří. V kultuře nechybí ani ohlédnutí za koncertem Rytmuse a ve sportu prostor kromě fotbalu a hokeje dostanou například střelci, ale také Kendo.

Newsletter: 

(25.9.2014) - Klokánek v DDM Bílina pro děti

V sobotu 27. září bude v Klokánku probíhat sportovní dopoledne pro nejmenší. Je určeno dětem od 4 let do 8 let a stojí 40 Kč. Pro děti bude připraven sportovní program v prostorách rodinného centra Klokánek, kde je k dispozici horolezecká stěna, skákací atrakce, jezdící formule a koníci a různé překážkové dráhy. Akce začíná v 10:00 hodin a končí ve 12:00 hodin. Můžete si přijít vyzkoušet, jak to vypadá na sportovních kroužcích pro nejmenší.

Newsletter: 

(23.9.2014) - Den otevřených dveří v Hornické nemocnici s poliklinikou

Hornická nemocnice s poliklinikou připravila na středu 8. října 2014 od 14 do 17 hodin Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou projít nově zrekonstruovanými prostorami, nahlédnout do ordinací a dalších pracovišť a využít možnosti nechat si například změřit tlak, provést spirometrii či si jen prohlédnou přístrojové vybavení a zmodernizovaná pracoviště.

Newsletter: 

(23.9.2014) - Noční maraton her v Bílině

V novém školním roce nebude chybět v DDM Bílina tradiční spaní, doplněné o trénink deskových her, ve kterých se bude soutěžit na Mistrovství ČR v deskových hrách. Akce se uskuteční od 18 hodin v pátek 26. září do 10 hodin v sobotu 27. září. Děti budou mít zajištěnu večeři, snídani a pitný režim. Nezapomeňte jim s sebou přibalit přezůvky, hrneček a spacák. Cena za osobu je 170 Kč. Přihlásit se na akci a zaplatit poplatek je nutné na recepci DDM do středy 24. 9. 2014. Akce je určena pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Newsletter: 

(23.9.2014) - Eva a Vašek míří do Bíliny

Kulturní dům Fontána v Bílině bude v pátek 3. října místem konání Dne Seniorů. K tanci a poslechu zahrají a zazpívají Eva a Vašek. Senioři mají vstupné zdarma, ostatní 50,- Kč. Začátek je v 16 hodin. Po skončení akce bude připravena další. Ve 20 hodin pokračují Bílinské 80´. Tentokrát se můžete těšit na skupinu s názvem Broky Františka Kanečka. Vstupné: 50,- Kč v předprodeji, 80,- Kč na místě.

Newsletter: 

(23.9.2014) - Týden knihoven 2014

Týden knihoven v letošním roce proběhne ve dnech 6. – 12. října. V tomto týdnu pro čtenáře, žáky škol a širokou veřejnost připravila Městská knihovna v Bílině následující akce: 6. října - cestopisné besedy pro starší žáky škol s názvem Expedice Mahali, 8. října - beseda s knihami pro děti z MŠ Ledvice, 8. října od 17 hodin beseda pro veřejnost „Čaj o páté“ se zajímavým tématem: Móda a její zákonitosti. Během měsíce října můžete v budově knihovny zhlédnout výstavu literárních a výtvarných prací dětí a mládeže.

Newsletter: 

(22.9.2014) - Jak v týdnu na veřejné bruslení v Bílině

Po celý týden bude probíhat na ZS v Bílině veřejné bruslení. V pondělí 22. září můžete přijít od 13.15 - 14.15 hodin, v úterý od 17.30 - 18.30 hodin. Ve středu 24. září se bude bruslit od 13.30 - 15.00 hodin. Ve čtvrtek a v pátek veřejné bruslení není zapsáno v plánu ledu a veřejnost se tak dočká v sobotu 27. září od 15.30 - 16.30 hodin.

 

Newsletter: 

(22.9.2014) - Fotbalisté Bíliny stoupají tabulkou

Krajský fotbalový přebor pokračoval o víkendu dalším hracím kolem, po kterém jsou hráči FK Bílina už na 4. místě v tabulce. K posunu v mistrovské tabulce pomohl i poslední zápas, který Bílina sehrála na hřišti ve Vilémově. Zde Bílina vyhrála 2:1. V dalším kole, které je na programu v sobotu 27. září hostí Bílina Rumburk.

 

 

Newsletter: 

(16.9.2014) - Zahrádkáři se dočkali svých zahrádek

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo prodej zahrádek zahrádkářům v kolonii pod Bořněm. Schválení předcházelo několikaměsíční rozhodování o prodejní ceně. Své zahrádky zatím koupí jen část zahrádkářů, prodej zbylých bude projednán nejspíše na dalším zasedání zastupitelstva města, až druhá část zahrádkářů dodá potřebné doklady ke zpracování schvalovacího materiálu.

Newsletter: 

(16.9.2014) - Nové partnerské město

Zastupitelstvo města Bíliny rozhodlo na svém posledním zasedáním, že polské město Jaraczewo bude dalším partnerským městem Bíliny. V loňském roce se díky přátelství se zahraničními městy podařily dvě pěkné akce pro děti, nejprve v červnu v Bílině mezinárodní hry dětí a o prázdninách pak bílinské děti byly pozvané do Polska k moři. Nespornou výhodou je také poměrně malá vzdálenost a to cca 400 km od Bíliny.

Newsletter: 

(16.9.2014) - Výstava o tvorbě Karla Maye

Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s Kulturním centrem Kaskáda a Historickým spolkem města Bílina zvou na výstavu mayologa Dr. Jana Kotena Po stezkách Karla Maye. Výstava je zaměřena na literární tvorbu Karla Maye a také na natáčení filmových mayovek. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 3. října 2014 od 17 hodin ve výstavní síni U Kostela v Bílině. Otevírací doba výstavy: pondělí - pátek od 13 do 17 hodin.

Newsletter: 

(15.9.2014) - Pes bez vodítka či náhubku může znamenat pokutu!

Pokud jdete se psem na veřejné prostranství, musí být zvíře na vodítku, mít náhubek a známku jako doklad, že je řádně veden v evidenci psů. Pokud psa venčíte na plochách k tomu určených (jsou vymezeny ve vyhlášce města), může zvíře pobíhat bez vodítka, ale stále musí mít náhubek a známku.Strážníci Městské policie Bílina „pejskaře“ kontrolují a budou své kontroly zintenzivňovat díky vzrůstajícím tendencím lidí pořizovat si velké psy.

Newsletter: 

(12.9.2014) - V sobotu na fotbal i na lední hokej

Příznivce sportu čeká v Bílině pestré sobotní odpoledne a večer. V 15 hodin bude zahájeno fotbalové utkání Krajského přeboru, ve kterém se FK Bílina střetne s Jiskrou Modrá. Po skončení fotbalu se můžete přesunout na zimní stadion, kde v 17.30 hodin bude zahájen zápas II. ligy HC Draci Bílina - HC Moravské Budějovice 2005.

 

Newsletter: 

(12.9.2014) - Do Bíliny přijedou semifinalisté Hlasu Česko Slovenska

Kulturní dům Fontána v Bílině bude v pátek 12. září svědkem Rómské zábavy. Vystoupí slovenská kapela GIPSY KAJKOŠ, Hostem večera budou Blanka Janečková a Martin Svátek (semifinalisté Hlasu Česko Slovenska). Večerem bude provázet Richard Samko (moderátor z ČT, bavič). DISCO – hraje DJ Roman z Teplic. Začátek je ve 20 hodin.

Newsletter: 

(12.9.2014) - Nové číslo Bílinského zpravodaje

Nové číslo Bílinského zpravodaje vychází v pátek 12. září. Dočtete se například o tom, že Bílina bude mít opět asistenty prevence kriminality. Dočtete se o Dni horníků, o návštěvě starosty Josefa Horáčka u prvňáčků a nechybí další zajímavosti z dění ve městě, kultury a sportu.

Newsletter: 

(11.9.2014) - SEBA není pro sociálně slabé občany

Doposud nebyla registrována žádná žádost o koupi části objektu bývalé SEBY patřící městu, ani jiná iniciativa, která by naznačovala nebo se dokonce zabývala využitím nemovitosti k vytvoření nových bytových jednotek pro sociálně slabé (nově přistěhované) občany. V současné době je objekt prázdný, neužívaný a zajištěný proti vniknutí cizích osob. Majitelé objektu jej nabízejí k prodeji o čemž svědčí i informační plakát umístěný na fasádě objektu.

Newsletter: 

(11.9.2014) - Mobilní šatník v Bílině

Městský úřad Bílina, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zve na akci nazvanou „Mobilní šatník“. Proběhne 11.09. 2014 v době od 09:00 hodin do 13:00 hodin v prostorách knihovny na Teplickém předměstí. V rámci této akce Vám bude nabídnuto obnošené šatstvo zdarma. Akce je určena pro ženy, muže tak i pro děti.

Newsletter: 

(8.9.2014) - DDM Bílina zve na odpoledne plné her

Dům dětí a mládeže Bílina, ve spolupráci s Městskou policií Bílina, pořádají pro děti ve věku od 7 - 15 let sobotní odpoledne plné her a soutěží. Program akce je zaměřen na protidrogovou prevenci, bezpečnost a zdravovědu. Součástí preventivního odpoledne bude kromě mnoha různých zajímavých aktivit i „branný” závod a táborák s možností opékání vuřtů (vuřty a pečivo s sebou). Sportovní oblečení, pláštěnka a vhodná obuv na ven podmínkou!

Newsletter: 

(8.9.2014) - Fotbalisté prohráli, mladí hokejisté vyhráli

Krajský fotbalový přebor měl o víkendu na programu další hrací kolo. Bílinští fotbalisté prohráli na hřišti v Lounech 2:1. V dalším kole, které se hraje v sobotu 13. září se Bílina představí doma proti Modré. Úspěšná naopak byla hokejová 4. třída HC Draci Bílina, která vyhrála v Litvínově 17:7 a 17:11.

 

 

Newsletter: 

(3.9.2014) - Změna rozlosování - Draci v sobotu hrají doma

Nový ročník druhé hokejové ligy klepe na dveře. První kolo je na programu už v sobotu 13. září. Draci Bílina původně měli svůj první zápas sehrát na ledě soupeře, ale to se změnilo. Zápas s celkem HC Moravské Budějovice 2005 se odehraje na zimním stadionu v Bílině v sobotu 13. září od 17.30 hodin. Tento čtvrtek a příští úterý čekají Draky dva přípravné zápasy. Ve čtvrtek 4.

Newsletter: 

(2.9.2014) - Bílina včera, dnes a zítra

Výstava s názvem BÍLINA VČERA, DNES A ZÍTRA bude ve středu 3. září zahájena ve města Bílina. K vidění bude historie, současnost, ale i budoucnost Bíliny na fotografiích a exponátech. Výstavu pořádá Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s KC Kaskáda a BHMW CZ. a.s. Slavnostní vernisáž proběhne 3. září v 16.00 hod. ve výstavní síni U Kostela v Bílině. Otevírací doba výstavy: pondělí - pátek od 13.00 do 17.00 hodin.

Newsletter: 

(2.9.2014) - Fotbalisté doma podlehli Neštěmicím

Krajský fotbalový přebor měl na programu další hrací kolo, ve kterém se domácím divákům poprvé v nové sezóně představili hráči FK Bílina. Ti po vítězství v Proboštově tentokrát nebodovali a prohráli před domácím publikem 1:2 . V příštím kole, které je na programu v sobotu 6. září míří Bílina do Loun. Výkop utkání je v 17 hodin.

Newsletter: 

(2.9.2014) - Ondřej Vetchý míří do Bíliny

Městské divadlo v Bílině Vás zve 11. září na hru Prachy. Kufřík s obrovskou částkou 735 000 liber rozmetá poklidný život spořádaného manželského páru. Vidina bohatství nastartuje rozpory nejen v rodině samotné, ale do problému vtahuje i ostatní aktéry. Geometrickou řadou narůstá řetězec lží, úskoků, výmluv a vydírání. Napětí se stupňuje a s ním graduje i humor.

Newsletter: 

(29.8.2014) - Centrální školní jídelna 1.9. uzavřena.

Z důvodů prováděných stavebních prací bude v PO 1.9.2014 centrální školní jídelna pro strávníky uzavřena. Opětovně bude otevřena v ÚT 2.9.2014. Vedení CŠJ se všem strávníkům za vzniklou situaci omlouvá a děkuje za pochopení. Bližší informace na t.č. 417 823 040.

Newsletter: 

(29.8.2014) - Hledá se papoušek

Zoufalý majitelé hledají téměř půlmetrového kakadu žlutočečelatého, který slyší na jméno Vilda. Ztratil se v Bílině. Papoušek má podle majitele charakteristicky vysoký křik. Majitelé Václav Klaška a Jaroslava Celichová z Bíliny nabízejí velkou odměnu za jeho nalezení. Pokud byste papouška na Bílinsku viděli, ozvěte se majitelům na telefonní číslo 722682322 nebo 608951049.

Newsletter: 

(29.8.2014) - V sobotu pojďte na fotbal

Krajský fotbalový přebor má na programu o víkendu další hrací kolo. Na domácím hřiště se v akci představí i fotbalisté FK Bílina. Ti hostí Neštěmice. Utkání bude zahájeno v 15 hodin. V úvodním kole Bílina porazila Proboštov 4:2, Neštěmice podlehly Hornímu Jiřetínu 1:4.

Newsletter: 

(28.8.2014) - Den horníků klepe na dveře

Sobota 6. září bude v Bílině patřit tradičnímu podzimnímu jarmarku s názvem Den horníků. Jako vždy se návštěvníci mohou těšit na program na pěti scénách a mnoho doprovodných aktivit včetně kolotočů a stánků se vším možným. Program v areálu kyselského parku začíná v 10:00 hodin dopoledne. Přijďte si poslechnout třeba Víťu Vávru, Standu Hložka, nebo Kamélie na hlavní scéně a další skvělou muziku na scéně na Kafáči nebo U Kádi.

Newsletter: 

(28.8.2014) - Novinky na bílinských základních školách

Školní rok 2014/2015 bude na bílinských základních školách a hostomické základní škole tak trochu jiný. Základní školy Aléská, Lidická, Za Chlumem a Čestmíra Císaře v Hostomicích jsou totiž zapojeny do projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku“, na který město Bílina získalo dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt zařazením vhodných aktivit a forem podpory reaguje na současné potřeby, které souvisejí se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáků, kteří jsou obecně ohroženi školním neúspěchem.

Newsletter: 

(26.8.2014) - Veřejné bruslení začíná na ZS v Bílině

Veřejné bruslení na ZS v Bílině bude zahájeno v pondělí 1. září 2014. V ten den se bude bruslit od 13.15 hodin do 14.45 hodin. V úterý 2. září je na programu veřejné bruslení od 17.30 hodin do 18.30 hodin. Ve středu 3. září je připraveno veřejné bruslení od 13.30 hodin do 15 hodin. V sobotu 6. září se pak na zimní stadion můžete vypravit od od 18.15 hodin do 19.15 hodin. Tradičně nechybí ani veřejné bruslení s hokejkou.

Newsletter: 

(25.8. 2014) – Bílinské děti v Žihli

Dne 22.08.2014 bílinské děti odjely trávit svůj volný čas do Žihle, a to v rámci pobytu organizovaného OSVaZ MěÚ Bílina. Všechny děti jsou v pořádku, účastní se nejrůznějších aktivit, mají všeho dostatek a pobyt si maximálně užívají. Počasí nám zatím celkem přeje, takže můžeme být s dětmi povětšinou venku. Děti se rozdělily do čtyř oddílů, vyrobily si vlastní vlajku a od počátku plní různé úkoly, které povedou k nalezení pokladu.

Newsletter: 

(25.8. 2014) - Bílina včera, dnes a zítra

Výstava s názvem BÍLINA VČERA, DNES A ZÍTRA se připravuje ve města Bílina. K vidění bude historie, současnost, ale i budoucnost Bíliny na fotografiích a exponátech. Výstavu pořádá Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s KC Kaskáda a BHMW CZ. a.s. Slavnostní vernisáž proběhne ve středu 3. září v 16.00 hod. ve výstavní síni U Kostela v Bílině. Otevírací doba výstavy: pondělí - pátek od 13.00 do 17.00 hodin. Výstava bude otevřena do 30. 9. 2014.

Newsletter: 

(25.8. 2014) - Fotbalisté zahájili sezónu vítězstvím v Proboštově

Krajský fotbalový přebor a nová sezóna 2014/2015 byl zahájen o tomto víkendu prvním kolem. Bílinští fotbalisté cestovali k prvnímu kola na hřiště do Proboštova a zápas dopadl pro Bílinu na výbornou. Ta veze tři body za vítězství 4:2. Na domácím hřiště se Bílina představí 30. srpna, kdy od 15 hodin hostí Neštěmice.

Newsletter: 

(21.8. 2014) - Tenisová školička v Bílině

V měsíci září (10.9 a 17.9, vždy od 17.00 hod) se koná na tenisových kurtech LTK Bílina zápis do tenisové školičky. Sebou pro zájemce ale i zvědavce je zapotřebí sportovního oblečení a sportovní obuvi. Tenisová školička je další akcí, prezentující snahu nového výkonného výboru klubu o oživení tenisu v našem městě a budování potřebné základny hráčů dle nastavených cílů v tomto roce.

Newsletter: 

(21.8. 2014) - Sokol Bílina bude otevírat kroužek pro předškolní děti

Od září 2014 otevírá Tělocvičná jednota Sokol Bílina nový pohybově-turistický kroužek pro předškolní děti ve věku od 3 do 6 let pod názvem Sokoláček. V rámci tohoto kroužku bude probíhat jednou týdně pohybové cvičení v tělocvičně při ZŠ Za Chlumem a nepravidelné pěší, cyklo či vodácké sportovně-turistické výlety. Termín prvního tréninku bude uveřejněn na stránkách www.sokolbilina.cz nebo na facebookovém profilu – Sokoláček.

Newsletter: 

(21.8. 2014) - Přijďte se podívat na zajímavou výstavu

Městská knihovna v Bílině ve spolupráci s Kulturním centrem Kaskáda Vás zvou na výstavu fotografií ze sbírky Tomáše Matějky a exponátů společnosti BHMW, a.s., které se týkají historie, současnosti a budoucnosti města Bílina. Vernisáž proběhne ve středu 3. září 2014 od 16 hodin ve výstavní síni U Kostela v Bílině. Výstava potrvá do 30. září 2014. Otevírací doba výstavy: pondělí - pátek od 13 do 17 hodin. V případě zájmu dopoledne volejte na tel: 417 535 623. Vstupné: 20 Kč.

Newsletter: 

(19.8.2014) - Vítání občánků proběhne v září a v prosinci

Vítání občánků proběhne v budově MěÚ v Bílině do konce roku 2014 ve dvou termínech: 24. září a 17. prosince. Slavnostní akt se uskuteční od 15.30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Bílině. Rodiče, kteří budou mít zájem se vítání občánků zúčastnit, mohou přijít na matriku, kde předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz a to nejpozději týden před konáním slavnostní akce.

 

Newsletter: 

(19.8.2014) - Revival Fest už v sobotu

V sobotu 23. srpna od 19:30 hodin proběhne v Letním amfiteátru v Bílině akce s názvem Revival Fest. V rámci 11. ročníku vystoupí kapely: Pilsen Queen, Tribute Band, IT-Crowd Mini, Pink Floyd Revival Band a Rammstern. Součástí vystoupení bude profesionální pyrotechnická show. Vstupné: v předprodeji 120,- Kč; na místě 160,- Kč.

 

Newsletter: 

(13.8.2014) - Od září začne fungovat ICP

Práce na Integrovaném centru prevence v současné době finišují, v průběhu srpna bude postupně budova vybavena novým zařízením a vybavením, ale již nyní se můžou kolemjdoucí přesvědčit, že rekonstrukce budovy bývalé základní školy na Teplickém předměstí se opravdu povedla.

Newsletter: 

(13.8.2014) - Plavecká hala bude od 1. září otevřena

Plavecká hala v Bílině bude uvedena do provozu 1. září. Pro plaveckou halu se podařilo získat vhodný dotační titul z Ministerstva životního prostředí. Plavecká hala tak dostane po 20 letech zcela nový plášť se zateplením, novou střechu a budou vyměněna všechna okna a dveře. Původní plášť budovy z vinylových lamel je na konci životnosti a rovněž střecha po sérii částečných oprav vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Newsletter: 

(13.8.2014) - Městská policie Bílina varuje občany

Pochybné předváděcí akce, podomní prodejci předražených produktů, podvodníci nabízející na chodbách panelových domů naoko výhodné smlouvy, podvodní montéři předražených zámků či zabezpečení dveří, a jiní tímto podobní. Pro tyto všechny se vžilo označení „šmejdi”. Městská policie Bílina varuje. Nedávejte „šmejdům” šanci a nenechte se podvést.

Newsletter: 

(4.8.2014) - Nová fasáda nemocnici sluší

V červenci bylo sundáno lešení a bílinská nemocnice se představila v plné kráse. Bílo-šedo-oranžová kombinace fasády barevně ladí s interiérem budovy a na atraktivitě HNsP dodává také okolní upravený park ozdobený květinovými záhony, keři a rozmanitými druhy stromů. Kolem nemocnice jsou vybudována prostorná parkoviště a nové bezbariérové chodníky.

 

Newsletter: 

(4.8.2014) - Patrasová bude v Bílině

16. srpna v 16.00 hodin v Letním amfiteátru v Bílině proběhne 2. ročník populární akce Táborák 2014. Těšit se můžete na pestrý program, chybět nebude ani Dáda Patrasová a žížala Jůlie. V rámci country odpoledne bude pro děti připraven i doprovodný program: konéci, skákací hrad, dětské soutěže, rodeo býk a opékání buřtů. Vstupné: 60,-Kč ( děti do tří let vstup zdarma)

 

 

 

 

 

Newsletter: 

(4.8.2014) - Příměstský tábor v Bílině v pondělí začíná

Letní dětský tábor, pořádaný DDM Bílina se věnuje seznámení se se základními záchranářskými metodami. Děti se stanou součástí týmu záchranářů, vyzkouší si práci policisty, hasiče a zdravotníka. Program příměstského tábora bude přizpůsoben nejen věkovému složení dětí, ale i počtu dětí. Kapacita tábora je 24 dětí. Děti budou moci na tábor přich