Language

(09.09.2016) Město otevírá bezplatnou právní poradnu

Lidé mají od září možnost využít služeb bezplatné právní poradny. Ta je otevřená vždy jedenkrát v měsíci, konkrétní termín bude vždy s předstihem uveřejněn v Bílinském zpravodaji. “Jedná o krátké informativní poradny v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu,” uvedl advokát Mgr. Josef Karnoub. Bezplatné právní poradny nemohou v žádném případě nahradit poskytnutí právních služeb jednotlivými advokáty v plné šíři, neboť jejich účelem není vyřešení konkrétního právního případu, ale seznámení žadatele s jeho situací a případnými možnostmi, které mu právo nabízí k řešení jeho postavení. Bezplatné právní poradny tedy nemohou zahrnovat podrobné studování spisů, zpracování podrobných právních rozborů nebo sepisování listin, například žalob, smluv a podobně. Poskytování bezplatných právních poraden je činnost, která není stanovena žádným zákonem. Jde o veřejně prospěšnou činnost namířenou zejména ve prospěch osob, které se s ohledem na své poměry potřebují zorientovat v právní situaci, ve které se ocitly. V září se bezplatná poradna bude konat ve středu 21. od 15 do 17 hodin v kanceláři číslo 207 v budově městského úřadu v Seifertově ulici.