Language

(10.7.2015) - Nová vyhláška v Bílině schválena

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města byla schválena v Bílině. Jejím cílem je předcházení narušování veřejného pořádku a narušování společného soužití ve městě na jeho veřejných prostranstvích a zlepšení vzhledu města. Ve vyhlášce jsou vyjmenovány činnosti, které jsou zakázané, protože by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku nebo které by mohly narušovat estetický vzhled města. Mezi tyto činnosti patří například umisťování lavic, židlí,  křesel, stolů, grilů, udíren, vařičů apod. a jejich používání na veřejných prostranstvích  bez písemného  souhlasu vlastníka. Dále vyhláška zakazuje sezení na stavebních  částech a zařízeních,  která k tomu nejsou určena jako schodiště, betonové zídky,  zábradlí, zábrany atd.  Sedět lze jen na lavičkách či jiných zařízeních svou povahou  určených k sezení a  odpočinku, které buď přímo umístil vlastník, nebo k tomu dal  písemný souhlas.