Language

(11.9.2014) - SEBA není pro sociálně slabé občany

Doposud nebyla registrována žádná žádost o koupi části objektu bývalé SEBY patřící městu, ani jiná iniciativa, která by naznačovala nebo se dokonce zabývala využitím nemovitosti k vytvoření nových bytových jednotek pro sociálně slabé (nově přistěhované) občany. V současné době je objekt prázdný, neužívaný a zajištěný proti vniknutí cizích osob. Majitelé objektu jej nabízejí k prodeji o čemž svědčí i informační plakát umístěný na fasádě objektu. Zároveň je nutné sdělit, že u místně příslušného stavebního úřadu není podána žádná žádost ani projektová dokumentace, která by se zabývala jakýmikoli stavebními úpravami a následným novým užíváním objektu bývalé SEBY. Realitou je, že objekt je kolaudován na dílny a sklady. Nové využití by tedy požadovalo stavební nebo změnové řízení. Jakékoli zprávy o " vytváření nového bydlení v objektu SEBY" považovat za klamavé a nepravdivé.