Language

(12.5.2014) - Nově vysázené stromy u HNsP Bílina

Do této chvíle bylo v parku u HNsP Bílina vysazeno kolem sta kusů stromů. V částech areálu, kde probíhá zateplení budovy, ještě není možné parkové úpravy provádět. Celkově půjde o něco přes 120 nových stromů. Jedná se například o červenolisté i zelenolisté javory, hlohy, buky lesní, okrasné jabloně, topoly bílé, třešně pilovité, duby letní, duby červené, lípy srdčité, břízy bělokoré, jedle ojínělé, smrk omorika, borovice lesní a další. Dřeviny jsou poskládány tak, aby dohromady tvořily pestrý a barevně i tvarově estetický celek, na který bude radost se podívat.