Language

(13.5.2015) - Silnice v Bílině jsou v lepším stavu

Od poloviny dubna dovolilo počasí Městským technickým službám začít s opravami výtluků po zimě. Výtluky se začaly odstraňovat 13. dubna. Opravy silnic jsou v Bílině rozděleny na tři etapy. V první byly opraveny větší výtluky, ve druhé se pak odstraňovaly menší díry v přilehlých uličkách a výtluky na Mírovém náměstí. Poslední etapa slibuje opravu zbytku děr, které se nachází v katastru města.