Language

(15.5.2015) – Jaká existují opatření pro zamezení šíření infekce

Silně napadené vzrostlé dřeviny je nutné odstranit a popřípadě nahradit novými původními dřevinami. U velmi mladých jedinců v počáteční fázi choroby, lze řešit postřikem. Postřiky fungicidy jsou účinné pouze ve školkách a plantážích. Ve vzrostlých porostech a u jednotlivých stromů jsou postřiky více méně neúčinné a ve městě nežádoucí. Pro náhradní výsadbu je doporučeno použít – borovici blatku, borovici černou, borovici lesní, jedlovec kanadský nebo smrk omoriku. Ten, kdo má na svém pozemku takto napadené smrky by je měl pokácet a větve spálit. U napadených dřevin měřeno po obvodu kmene stromu větším jak 80 cm změřený ve 130cm nad zemí, není nutné povolení ke kácení, jelikož jejich stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví a tím hrozí škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.