Language

(15.5.2015) – Odumírání smrku pichlavého i v Bílině

Na jaře 2015 bylo zjištěno podstatné zhoršení zdravotního stavu vzrostlých smrků pichlavých projevující se ztrátou asimilační plochy jehlic, odumírání pupenů, letorostů, větví i celých stromů. Šetřením ze dne 12.05.2015 bylo zjištěno, že k chřadnutí a odumírání smrku pichlavého ve vzrostlých částech doprovodné zeleně na území města Bílina dochází vlivem infekce způsobenou kloubnatkou smrkovou. Dochází k vysílení dřevin, k opadu jehlic všech ročníků s následným odumíráním jednotlivých větví i celých dřevin. Napadení je značné intenzity a postupuje velmi rychle. V jednotlivých částech na pozemcích města bylo zjištěno více než 100 ks silně napadených smrků pichlavých.