Language

(15.6.2015) - Novinka v bílinské mateřince

MŠ Aléská se těší z nové interaktivní tabulí. Z možnosti plnit rozmanité úkoly jsou děti nadšené, mohou si procvičovat barvy, tvary, hádají zvukové i zrakové hádanky, hrají pexeso, skládají puzzle, procvičují grafomotoriku, zábavnou formou se dozvídají o světě kolem nich. Procvičí si ale i například pravidla silničního provozu, zopakovat povinnou výbavu cyklisty, bezpečné chování v blízkosti vozovky atd. Interaktivní tabule se dá všestranně využít a použít i k tomu aby, rozvíjela i lidské ctnosti jako respekt, spolupráci, trpělivost, kreativitu, hravost a společnou zodpovědnost. Je velkým pomocníkem při přípravě dětí do školy a do života.