Language

(15.9.2014) - Pes bez vodítka či náhubku může znamenat pokutu!

Pokud jdete se psem na veřejné prostranství, musí být zvíře na vodítku, mít náhubek a známku jako doklad, že je řádně veden v evidenci psů. Pokud psa venčíte na plochách k tomu určených (jsou vymezeny ve vyhlášce města), může zvíře pobíhat bez vodítka, ale stále musí mít náhubek a známku.Strážníci Městské policie Bílina „pejskaře“ kontrolují a budou své kontroly zintenzivňovat díky vzrůstajícím tendencím lidí pořizovat si velké psy. Za nedodržování uvedených pravidel mohou majitelé psů dostat na místě pokutu až do výše tisícikoruny a v případě správního řízení je horní hranice 30 tisíc korun.