Language

(16.09.2016) VÝKOPOVÉ PRÁCE V LOKALITĚ ÚJEZDSKÉHO PŘEDMĚSTÍ V BÍLINĚ

Městský úřad Bílina, Odbor dopravy, sděluje, že v důsledku plánované rekonstrukce místních sítí, a to plynového zařízení, kanalizačního a vodovodního potrubí v lokalitě Újezdského předměstí v Bílině budou v termínu od měsíce září 2016 do měsíce října 2017 prováděny podélné výkopy a příčné překopy. V důsledku těchto stavebních prací dbejte prosím zvýšené opatrnosti, zejména pak při provozu na pozemních komunikacích.

V současné době probíhají výkopové práce v úseku od objektu č. p. 72, ul. 5. května, přes křížení ulic 5. května a Mírová a budou pokračovat až k objektu č. p. 274, ul. 5. května. Předpokládaný termín dokončení je 30.11.2016. V měsíci březnu 2017 budou tyto práce pokračovat, a to v úseku od objektu č. p. 274, ul. 5. května, přes křížení ulic 5. května a Spojovací až k objektu č. p. 18, ul. Opletalova. Předpokládaný termín dokončení těchto prací, a to včetně finální úpravy povrchů je předpokládaný na měsíc září-říjen 2017.