Language

(16.1 2015) - Životní jubilea na MěÚ Bílina

Pokud vás čeká významné životní jubileum (70 let, 75 let, 80 let a poté každý následující rok), můžete tuto informaci sdělit na matrice městského úřadu alespoň 14 dní před datem narozenin. Na základě tohoto oznámení, které může být nahlášeno i přímým členem rodiny, vám přijde osobně pogratulovat zástupce vedení města. Bližší informace Vám budou sděleny na telefonním čísle 417 810 848.