Language

(16.12.2014) - Opakované hlasování v Bílině

Opakované hlasování v Bílině proběhne 31. ledna 2015. Termín oficiálně potvrdilo Ministerstvo vnitra. Zároveň již z ministerstva přišly na úřad pokyny k opakovanému hlasování. Těmi je nutné se řídit, aby vše proběhlo dle zákonných požadavků. Celý proces se však nyní musí stihnout v kratším čase než při běžných volbách. Protože opakované hlasování zasáhne do různých naplánovaných akcí, především pak kulturních, dojde s největší pravděpodobností k přesunu volební místnosti v KD Fontána. Bližší informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města.