Language

(16.5.2014) - Výskyt vzácného páchníka hnědého v Kyselské aleji

V současné době ve Městě Bílina probíhá obnova Kyselské aleje. V jednom z pokácených stromů Jírovec maďal byl zjištěn výskyt páchníka hnědého. Na místě nálezu byly zjištěny pobytové znaky tohoto druhu a to zbytky těl brouků, trus, larvy v různém stádiu vývoje a také kokony s larvami. V ČR je páchník hnědý zařazený mezi silně ohrožené druhy. Dále je uveden v národním červeném seznamu bezobratlých živočichů jako kriticky ohrožený. Rozřezané kmeny budou z Bíliny nyní transportovány do Podkrušnohorského zooparku v Chomutově do takzvaného broučkoviště.