Language

(16.7.2015) - Městský úřad Bílina dávky n e v y p l á c í

Vzhledem k častým dotazům a nejasnostem ohledně vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi, bychom chtěli opětovně širokou veřejnost informovat o změnách, které nastaly od 01.01.2012 v souvislosti se sociální reformou. O výše uvedených dávkách rozhoduje a vyplácí úřad práce. Mezi tyto dávky patří dávka Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení a dávky Mimořádné okamžité pomoci. Do 31.12.2011 byly dávky vypláceny Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Změnou, která nastala, došlo k tomu, že někteří pracovníci přešli pod úřady práce a další byli obsazeni do funkcí sociálních pracovníků obce. V souvislosti s uvedenými změnami bylo zřízeno v budově zdejšího městského úřadu, Žižkovo náměstí č.p. 58 v 1.patře budovy kontaktní pracoviště Úřadu práce Teplice. Sociální pracovníci