Language

(17.4.2015) - Konec provizoria se snad blíží

Rozpočtové provizorium platí v Bílině od začátku ledna. Vzniklo tak, že do 1. ledna nebyl schválen rozpočet města na rok 2015 kvůli opakování voleb na konci ledna a následné stížnosti, jež se vyřešila teprve v březnu. Téměř čtyři měsíce se tak město řídí rozpočtovým provizoriem, tedy rozdělování peněz je až do řádného schválení nového rozpočtu řízeno na základě předešlého roku. Na konec provizoria čekají napjatě různé organizace zřízené městem, protože příspěvky na jejich činnost dosahují také maximální výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2014. Zejména proto je největší prioritou nového vedení schválení rozpočtu: „Na nejbližším jednání zastupitelstva bude jako hlavní bod schválení rozpočtu města, protože na to čeká řada organizací kulturních i sportovních a také školy,“ řekl starosta města Oldřich Bubeníček. Zastupitelstvo města, na němž bude rozpočet ústředním bodem, se koná ve středu 29. dubna.