Language

(17.8.2015) - V expozici Ústeckého kraje na Expu 2015 poteče Bílinská kyselka

Od pondělí 17. srpna bude český pavilon v italském Milanu hostit expozici Ústeckého kraje. Tématem našeho kraje pro světovou výstavu je „Láska a příroda“, které navazuje na téma Expa „Potraviny pro planetu, energie pro život“. Ústecký kraj se na EXPU představí jako region s hlubokou tradicí řemeslné a zemědělské výroby spjaté s různými oblastmi regionu. Zároveň se klade důraz na vyzdvihnutí kulturního a hospodářského potenciálu do budoucna. Ústecký kraj bude v českém pavilonu vystavovat až do 31. srpna. Stálá expozice návštěvníkům nabídne exponáty charakterizující exkluzivitu kraje v rámci celého světa. Vodní zdroje zde zastoupí Bílinská kyselka. „Jedním z hlavních témat pavilonu České republiky je voda. Náš kraj zpracoval koncepci svých prezentací do rámce expozice „Země příběhů a fantazie“ tak, abychom co nejlépe přiblížili všechny krásy, zajímavosti a výsledky lidského umu, znalostí a regionálních tradic,“ popsal expozici radní Ústeckého kraje pro cestovní urch Jan Szántó.