Language

(18.12.2014) - Červený Újezd je uzavřen!

Provoz ubytovacího a stravovacího zařízení Červený Újezd je minulostí. Uzavřen byl 12. prosince 2014. Ubytováno zde bylo 40 osob, které měly zdravotní problémy psychického charakteru. „Klienty jsme ve spolupráci s opatrovníky, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Oblastní charitou Most, obcemi a dalšími institucemi umístili s ohledem na jejich zdravotní stav do odpovídajících zařízení, kde jim bude poskytována sociální a zdravotní péče,“ informuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina. V současné době je zařízení neobydlené, a o bývalé klienty je řádně postaráno. Díky patří všem zainteresovaným stranám, především pak Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Oblastní charitě Most a Městskému úřadu v Bílině, který se podílel na převozu klientů do jednotlivých zařízení po celé republice.