Language

(1.9.2015) - Vyhlášení smogové situace

Pro území Ústeckého kraje byla Českým hydrometeorologickým ústavem dne 31.8.2015 v 15:59 hod vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozonu. Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180 mikrogramů/m3.Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději v pondělí ve 20 hodin. Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se předpokládá rovněž v úterý 1. září. Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.